http://www.kcolomouc.cz/
V
ážení přátelé,

podobně jako před čtyřmi roky bude se také v letošním roce 2008 ucházet o přízeň voličů Koruna Česká - monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska. Uskupení kandiduje jako konzervativní koalice pod hlavičkou Koruny České, na kandidátce jsou členové Konzervativní strany, Klubu angažovaných nestraníků, členové a příznivci Koruny České.

S kým se na kandidátce setkáte?

Jmenujme alespoň bývalou olomouckou radní a historičku umění Mgr. Irenu Marii Kubešovou, uznávaného herpetologa Ivana Zwacha, spisovatele a publicistu Ing. Vlastimila Podrackého, restaurátora památek a jednoho z iniciátorů výstavby Muzea historických kočárů v Čechách pod Kosířem Václava Obra, zoologa RNDr. Miloše Holzera (záchovné programy na posílení populace raka říčního), internistu a cestovatele Doc. MUDr. Jaroslava Bačovského, CSc. (odborník na problematiku maligního myelomu), historičku Mgr. Helenu Richterovou, vedoucí kulturního střediska ve Starém Městě pod Králickým Sněžníkem Alenu Windovou a další osobnosti. Konzervativní zaměření kandidátky vyjadřuje také heslo "Tradice, odpovědnost, domov", hlavním předmětem zájmu uskupení je ochrana přírodního a kulturního dědictví, rozvoj malého a středního podnikání,  podpora řemesel a rozvoj spolkové činnosti.

Lídrem kandidátky

je Pavel Andrš, 44 let, který provozuje praxi kožního lékaře v Prostějově. V minulosti byl 8 let členem Zastupitelstva města Olomouce, v letech 2000 - 2002 byl členem Rady města Olomouce. Patří k zakládajícím členům Olomoucké koalice neziskových organizací (OKNO), je jedním ze zakladatelů Nadačního fondu OKNO a členem jeho správní rady. Od roku 1996 je předsedou občanského sdružení Zelený kruh Olomouc a šéfredaktorem ekologického měsíčníku Zelení a doba, iniciátorem projektu Letní folkové scény na Michalských schodech a projektu historických vycházek Drobné památky Olomouce a Drobné památky Olomoucka.

Je bez politické příslušnosti. Do krajského zastupitelstva dosud nekandidoval.

Kontakt:

 Pavel Andrš
 V Kotlině 4, 779 00 Olomouc
 Tel./Fax/Zázn.: 585 436 926
 Mobil: 606 712 464
 pavel.andrs@kcolomouc.cz


www.konzervativnistrana.cz
www.korunaceska.cz
www.kcolomouc.cz
Home

Spřátelené: www.korunaceska.cz :: www.sdruzenimonarchistubrno.webnode.com :: www.rytirskytabor.cz