http://www.kcolomouc.cz/
V
ážení přátelé,

podobně jako před čtyřmi roky se bude také v roce 2016 ve volbách do Zastupitelstva Olomouckého kraje ucházet o Vaši přízeň Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska). Na základě hodnotové spřízněnosti kandidujeme společně jako konzervativní uskupení se členy Konzervativní strany, Klubu angažovaných nestraníků a jejich příznivci.
Konzervativní strana: „Hodnoty vytvořené generacemi našich předků je nutné uchovat a pokud možno ve zmnožené podobě předat dalším generacím.“
Klub angažovaných nestraníků: Vznikl v roce 1968 a sdružuje všechny zájemce o politickou angažovanost, kteří nebyli, nebo nechtěli být členy KSČ, ani žádné jiné strany tehdejší Národní fronty (NF). Hlásí se k ideálům svobody, demokracie, humanity a uplatňování zásady rovnosti občanů před zákonem.
Koruna Česká je konzervativní strana založená na křesťanských principech s úctou k historii a tradicím naší země. Jejím dlouhodobým cílem je obnova Českého království jako konstituční monarchie. Mezi priority patří ochrana přírodního a kulturního dědictví, podpora řemeslníků, živnostníků a rozvoj spolkové činnosti.
Předkládáme Vám kandidátku se zastoupením učitelů, přírodovědců, techniků, lékařů, řemeslníků a živnostníků. Naši kandidáti jsou členové těchto spolků: Český svaz ochránců přírody, Letokruhy, Zelený kruh Olomouc, Sbor dobrovolných hasičů, Junák – český skaut, Historické kočáry Mylord, Český myslivecký svaz, divadelní spolek Historia, Kloboukový klub, Olomoucká koalice neziskových organizací.

A s kým se tedy na kandidátce setkáte?

Jmenujme alespoň Nositelku tradice lidového řemesla Jarmilu Vitoslavskou, která vyrábí hanácké kroje, ředitele Muzea kočárů a restaurátora Václava Obra, uznávaného představitele českého disentu a signatáře Charty 77 Vladimíra Hučína, matematika, místopředsedu Konzervativní strany a včelaře RNDr. Jana Kubalčíka, Ph.D., prostějovského patriota a mecenáše Pavla Makového, hematoonkologa a cestovatele Doc. MUDr. Jaroslava Bačovského, CSc., výrobce roubenek Jana Pavla Doška, výtvarnici a učitelku výtvarného umění Mgr. Helenu Lisou, výtvarníka a autora vzdělávacích projektů Romana Prokeše, zoologa a ekologa RNDr. Miloše Holzera, kožního lékaře MUDr. Pavla Andrše a další osobnosti.

Lídrem kandidátky je Eva Suchánková z Prostějova

Vystudovala loutkářskou katedru DAMU v Praze, od roku 1997 učila v Prostějově, Plumlově a Čechách pod Kosířem. Jako učitelka tělesné a výtvarné výchovy využívala svůj výtvarný, herecký a dramaturgický talent. Pro pedagogické úspěchy byla pověřena vytvořením učebních osnov pro výuku výtvarné výchovy. Z její iniciativy v Plumlově vzniklo Divadélko v podzámčí, ve kterém účinkovali nejen žáci, ale také učitelé a místní ochotníci. Divadlo je celoživotní láskou Evy Suchánkové, jako ochotnická herečka odehrála v prostějovském divadle stosedmatřicet představení. Své bohaté zkušenosti předává svým žákům i mladším kolegům a vede je k pokoře a lásce k divadlu. V roce 1990 se stala spoluzakladatelkou divadelního spolku Historia, který se mimo jiné věnuje také rekonstrukci života české šlechty. V roce 2008 iniciovala vznik Kloboukového klubu sdružujícího nadšence se zájmem o klobouky a odívání vůbec. Její sbírka oděvů zahrnuje repliky úborů od secese, až po originály od 20. let minulého století. Dlouhodobě usiluje o založení Muzea odívání v Prostějově. Je držitelkou Ceny města Prostějova, Ceny Olomouckého kraje a v letošním roce obdržela Medaili Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy za vynikající pedagogickou činnost.

Kandidátem do Senátu Parlamentu České republiky v obvodu 61 (Olomouc a mikroregion Království) za Korunu Českou (monarchistickou stranu Čech, Moravy a Slezska)

je Pavel Andrš, 52 let, který provozuje praxi kožního lékaře. V minulosti byl 8 let členem Zastupitelstva města Olomouce, v letech 2000 - 2002 byl neuvolněným členem Rady města Olomouce. Patří k zakládajícím členům Olomoucké koalice neziskových organizací (OKNO), je jedním ze zakladatelů Nadačního fondu OKNO a předsedou jeho správní rady. Od roku 1996 je předsedou občanského sdružení Zelený kruh Olomouc a šéfredaktorem ekologického a kulturního měsíčníku Zelení a doba, iniciátorem projektu Letní folkové scény na Michalských schodech a projektu historických vycházek Drobné památky Olomouce a Drobné památky Olomoucka.

Je členem Koruny České (monarchistické strany Čech, Moravy a Slezska), členem celostátního Předsednictva a moravským zemským hejtmanem. Je trubačem mysliveckého spolku Blata Hněvotín, zajímá se o etnografii severoamerických indiánů, je příznivcem skautingu a woodcraftu (lesní moudrosti).

Na Olomoucku kandiduje s podporou Konzervativní strany a strany Moravané.


www.konzervativnistrana.cz
www.kan.cz
www.kcolomouc.cz
Home

Spřátelené: www.korunaceska.cz :: www.sdruzenimonarchistubrno.webnode.com :: www.rytirskytabor.cz