http://www.kcolomouc.cz/
V
ážení přátelé,

     samostatnou účast v letošních volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky přijala také Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska). Máme pocit, že v naší zemi, již unavené a vyčerpané covidovými oplétačkami, více než jindy chybí na Hradě charakterní a vlídná osobnost, která by odsud mluvila naším jménem a dokázala naši zemi sjednotit. Královskou dynastii, která se jako červená nit táhne naší historií od knížete Bořivoje a roku 888 přes Přemyslovce, Lucemburky, Jagelonce až k současným potomkům našeho posledního krále bl. Karla z Domu Habsburského, považujeme za důležitou součást našeho kulturního dědictví, na kterou je třeba navázat. Dále považujeme za nezbytné obnovit důvěru lidí této země ve stát a jeho instituce, změnit hospodaření státu z cyklu „od voleb k volbám“ na model dlouhodobě udržitelného rozvoje a v neposlední řadě navrhnout demokratické zásahy do ústavního systému našeho státu, které vrátí jeho hlavě ztracenou důstojnost.
     Při úctě k naší bohaté historii, lásce k zemi české, moravské i slezské, k památce našeho patrona sv. Václava i posledního krále bl. Karla, od jehož úmrtí uplyne v příštím roce 100 let a se vzpomínkou na statečnost a pracovitost našich předků jsou pro všechny členy a příznivce Koruny České tak podzimní volby výzvou a příležitostí k nápravě poměrů v naší zemi, kterou nemůžeme odmítnout.

Lídrem kandidátky je MUDr. Pavel Andrš

Povoláním odborný kožní lékař, od roku 2008 provozuji samostatnou ambulanci se zaměřením na korektivní dermatologii a problematiku kožních nádorů.

Nar.: 1964; bydliště: Olomouc; synové: Jindřich, Václav a Jan

V letech 1998-2006 člen Zastupitelstva města Olomouce, v letech 2000-2002 neuvolněný člen Rady města. V minulosti moravský zemský hejtman a člen Předsednictva Koruny České. Od roku 1996 předseda zapsaného spolku Zelený kruh Olomouc a šéfredaktor ekologického a kulturního měsíčníku Zelení a doba. Předseda Nadačního fondu Olomoucké koalice neziskových organizací.

Předseda a trubač Mysliveckého spolku Blata Hněvotín.

Pavla Rulíšková

Narozena v roce 1966, bydliště Prostějov, vdaná, 2 synové, 2 vnoučata

Po maturitě na Střední zdravotnické škole v Olomouci (1984) pracovala 27 let ve Fakultní nemocnici Olomouc na hemato-onkologické klinice jako sestra na ambulanci, kde se věnovala pacientům s poruchou krvetvorby. Od roku 2012 je zaměstnancem společnosti Medicom's Prostějov na pozici zdravotní sestry na recepci.

Koníčky: zahradničení, cestování, houbaření a pobyty v přírodě

Pavel Makový

Majitel Pohřební služby od roku 1998 a v roce 2007 majitel a jednatel Pohřební služby s.r.o v Prostějově. Zajišťuji smuteční rozloučení včetně smuteční vazby jak v kostele tak i ve vlastní obřadní síni na Brněnské ulici v Prostějově a i na celém území ČR včetně zahraničních převozu.

Nar. 1964, bytem Prostějov, syn Pavel a dcera Madlen


Zakladatel a předseda Spolku pro obnovu starých zvyků v Drozdovicích, každý rokem pořádáme Stavění a kácení Májky, organizátor a sponzor nohejbalového turnaje „O zlatou urnu“.

Zájmy: Klub historických automobilů Olomouc

www.korunaceska.cz
www.kcolomouc.cz
Home

Spřátelené: www.korunaceska.cz :: www.sdruzenimonarchistubrno.webnode.com :: www.rytirskytabor.cz