http://www.kcolomouc.cz/
V
ážení přátelé,

také v roce 2012 se bude ve volbách do Zastupitelstva Olomouckého okraje ucházet o Vaši přízeň Koruna Česká ( monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska). Podobně jako před čtyřmi roky na základě názorové spřízněnosti kandidujeme jako konzervativní uskupení, na kandidátce jsou členové Konzervativní strany, Koruny České a jejich příznivci. Společně se domníváme, že každý obyvatel Olomouckého kraje je v něčem dobrý. My se budeme snažit najít si k němu cestu a vytvořit mu podmínky, aby této své přednosti dokázal využít jak ke svému růstu, tak k rozvoji celého regionu. Svým voličům předkládáme vyváženou kandidátku se zastoupením právníků, učitelů, lékařů, přírodovědců, techniků, řemeslníků a živnostníků. Naši kandidáti jsou členové těchto neziskových organizací a spolků: Český svaz ochránců přírody, Sbor dobrovolných hasičů, Český myslivecký svaz, Letokruhy, Historické kočáry, Malá liška, Senior activity, Muzeum olomoucké pevnosti, Zelený kruh Olomouc.

S kým se na kandidátce setkáte?

Jmenujme alespoň uznávaného herpetologa Ivana Zwacha, spisovatele a publicistu Ing. Vlastimila Podrackého, restaurátora památek a ředitele Muzea historických kočárů Václava Obra, zoologa RNDr. Miloše Holzera (záchovné programy na posílení populace raka říčního), internistu a cestovatele Doc. MUDr. Jaroslava Bačovského, CSc. (odborník na problematiku maligního myelomu), řezbářského mistra a výtvarníka Mgr. Miroslava Srostlíka Moravského, jednatele společnosti a kulturního mecenáše Bohumíra Frelicha, uznávaného veterinárního lékaře MVDr. Zdeňka Králíka, výtvarníka a autora vzdělávacích projektů Romana Prokeše, matematika a místopředsedu Konzervativní strany RNDr. Jana Kubalčíka, Ph.D., prostějovského patriota a mecenáše Pavla Makového, autora projektu Rodinných hájů Jiřího Košíka a další osobnosti. Konzervativní zaměření kandidátky vyjadřuje také heslo "Tradice, odpovědnost, domov", hlavním předmětem zájmu uskupení je ochrana přírodního a kulturního dědictví, rozvoj malého a středního podnikání,  podpora řemesel a rozvoj spolkové činnosti.

Lídrem kandidátky

je Pavel Andrš, 48 let, který provozuje praxi kožního lékaře v Prostějově. V minulosti byl 8 let členem Zastupitelstva města Olomouce, v letech 2000 - 2002 byl členem Rady města Olomouce. Patří k zakládajícím členům Olomoucké koalice neziskových organizací (OKNO), je jedním ze zakladatelů Nadačního fondu OKNO a předsedou jeho správní rady. Od roku 1996 je předsedou občanského sdružení Zelený kruh Olomouc a šéfredaktorem ekologického a kulturního měsíčníku Zelení a doba, iniciátorem projektu Letní folkové scény na Michalských schodech a projektu historických vycházek Drobné památky Olomouce a Drobné památky Olomoucka.
Je členem Koruny České (monarchistické strany Čech, Moravy a Slezska) a předsedou její Regionální společnosti v Olomouckém kraji.


Kontakt:

 Pavel Andrš
 V Kotlině 4, 779 00 Olomouc
 Tel./Fax/Zázn.: 585 436 926
 Mobil: 606 712 464
 pavel.andrs@kcolomouc.czwww.konzervativnistrana.cz
www.korunaceska.cz
www.kcolomouc.cz
Home

Spřátelené: www.korunaceska.cz :: www.sdruzenimonarchistubrno.webnode.com :: www.rytirskytabor.cz