http://www.kcolomouc.cz/
V
ážení přátelé,

účast v předčasných volbách, které proběhnou ve dnech 25. - 26. 10. 2013, přijala také Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska). Domníváme se, že naše země, více, než kdykoliv předtím, potřebuje panovníka, který by ji sjednocoval. Který by zastával principy, které jsou dané a neměnné. Který by byl slušný, solidární a uměl ocenit občanské ctnosti, jako je odvaha, podnikavost nebo soucit. Měl by reprezentovat český stát ne pouze v jeho přítomnosti, okamžiku, ale měl by mít vždy na mysli také minulost a budoucnost. Měl by vzbuzovat naději, že špatné věci kolem nás budou napravovány a třeba i navzdory těm, kteří by se o to měli snažit nejvíce.
Úkolem členů a příznivců Koruny České je napomáhat takovým společenským změnám, které by návrat krále na trůn svých předků umožnily. Aby se navrátily královské principy, jako je služba, odpovědnost a šlechetnost, aby se vrátila úcta mladých ke starším, aby se dohody stvrzené podáním ruky dodržovaly a v kostelích se nekradlo. Abychom dokázali navázat na naše historické a kulturní tradice, našli opět vztah k poctivé práci, členům vlastní rodiny i obci, ve které žijeme. Odměnou budiž nám pokojný život ve společnosti důstojné a spravedlivé.
Předkládáme Vám kandidátku složenou z techniků, učitelů, právníků, lékařů, umělců a řemeslníků. Dejme se společně do díla!

Lídrem kandidátky

je Miroslav Srostlík. Narodil se roku 1946 v Kostelci na Hané. Vystudoval pedagogickou fakultu UP v Olomouci a 15 let učil biologii, hospodařil, choval ovce a koně. V Kostelci začal opravovat hanácký grunt a vůně dřeva mu učarovala. Od truhlařiny se dostal k umění. Jeho cesta vedla od drobných bytových plastik a figurální řezby až po monumentální díla, která dnes zdobí řadu veřejných i neveřejných prostor. Dnes žije v Čechách pod Kosířem, kde se zapojuje do kulturního života regionu Hané a hovoří při své řezbářské práci se dřevem a nitrem lidí. Je kapelníkem hudební skupiny Reminiscence. Jeho velkou životní inspirací je příroda. Je autorem projektu Centra řemeslníků a umělců Hané na zdejším zámku, který je nyní v rekonstrukci. V poslední době Mistra můžete nejčastěji zastihnout v Art kavárně Avatarka na prostějovském náměstí, která je vyzdobena jeho plastikami. Zde realizuje svoji vizi tvůrčího života, vždy ochoten pomoci lidem, kteří chtějí životu něco dávat, nejen brát. Služba společnosti je motivací a cílem na jeho životní pouti.

„Nebudu vám říkat, že království je lepší, než republika. Je to totiž něco úplně jiného.“


 www.korunaceska.cz
www.kcolomouc.cz
Home

Spřátelené: www.korunaceska.cz :: www.sdruzenimonarchistubrno.webnode.com :: www.rytirskytabor.cz