http://www.kcolomouc.cz/
V
olby do Zastupitelstva města Olomouce
konané ve dnech 10. - 11. října 2014

Vážení přátelé,
     na své druhé komunální volby do Zastupitelstva města Olomouce se chystá také Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska). Jsme konzervativní stranou založenou na křesťanských principech s úctou k historii a tradicím naší země. V našem královském městě chceme především uplatňovat takové královské principy, jako jsou služba, odpovědnost a šlechetnost. Chceme snížit zadluženost města, důsledně chránit jeho přírodní a kulturní dědictví, harmonicky je rozvíjet jako město zdravé a přátelské jak k vlastním obyvatelům, tak k jeho návštěvníkům. Na naší kandidátce se setkáte např. s uznávaným odborníkem na problematiku maligního myelomu a cestovatelem Doc. MUDr. Jaroslavem Bačovským, CSc., zoologem a ekologem RNDr. Milošem Holzerem, výtvarníkem a heraldikem Ing. Janem Junou, programátorkou a analytičkou RNDr. Evou Sommerovou, hudebníkem Ladislavem Danisem, průvodcem cestovního ruchu Ing. Tomášem Krylem a dalšími osobnostmi.

Lídrem kandidátky je MVDr. Zdeněk Králík

Narozen 23. 9. 1945 v Brně. Vyrůstal jsem v malém městě Morkovice-Slížany. Po ukončení základní školy studium na Střední zemědělské technické škole - obor veterinární v Kroměříži. Po maturitě v roce 1963 studium na VFU v Brně (11 semestrů). Po promoci rok vojny a pak nástup na Veterinární zařízení v Kroměříži v roce 1970 (obvodní veterinář). Od roku 1972 přesun do Olomouce, zpočátku zaměstnán na VÚ Libavá jako veterinární lékař (občanský zaměstnanec ve funkci Náčelníka veterinární služby Újezdního úřadu). Od roku 1974 zaměstnán u Okr. veterinárního zařízení Olomouc (obvodní veterinární lékař, veterinární lékař ve VN Chválkovice). Od roku 1987 - 1992 zaměstnanec SVÚ Olomouc (odd. zoohygieny, 3,5 roku ve funkci ředitele ústavu). V roce 1992 odchod do soukromé praxe VN na třídě Míru. V roce 1996 účast ve výběrovém řízení na funkci ředitel Okresní veterinární správy v Olomouci. Nástup do funkce ředitele OVS k 1. 7. 1996. Po změně veterinárního zákona v roce 2003 k 1. 7. vznik Krajské veterinární správy, po úspěšném výběrovém řízení jsem ve funkci ředitele KVS pro Olomoucký kraj pracoval až do 31. 12. 2009. V roce 2010 odchod do starobního důchodu. Doposud pracuji příležitostně v oboru.

Ve volebním období 2002 - 2006 jsem byl zvolen za Stranu pro otevřenou společnost do Zastupitelstva města Olomouce.

Zájmy: v osmdesátých a začátkem devadesátých let spolupráce s HCO Olomouc při výchově mladých hokejistů (technický vedoucí, zdravotník).

Rekreačně odbíjená, cyklistika. Horská turistika Jeseníky, Šumava.

Aktivně chov koní speciálně plemene Appaloosa, westernové ježdění, ve kterém podporuji 10 letou vnučku.www.korunaceska.cz
www.kcolomouc.cz
Home

Spřátelené: www.korunaceska.cz :: www.sdruzenimonarchistubrno.webnode.com :: www.rytirskytabor.cz