http://www.kcolomouc.cz/
E
urovolby 2014
v Olomouckém kraji

V letošním roce se bude ucházet o Vaši přízeň Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska) v Olomouckém kraji prostřednictvím těchto kandidátů:

Mgr. Pavla Kellerová z Branné

52 let, v minulosti působila jako vychovatelka a vedoucí neziskového zařízení pro znevýhodněné děti a jako pedagog ve speciální MŠ a ZŠ Světluška o.p.s. pro postižené a nevidomé děti, od roku 2000 je pěstounkou s 8 dětmi v péči. V roce 2011 ukončila magisterské studium na Pedagogické fakultě UK Praha, obor speciální pedagogika. V minulosti vykonávala jedno volební období funkci starostky obce Dolní Morava. Od roku 2013 je kastelánkou na zámku v Branné. Je členkou Koruny České.

Ctirad Štipl z Mohelnice

Jako absolvent střední průmyslové školy grafické pracoval v několika tiskařských zařízeních a nakonec vybudoval reprografické středisko k.p. MEZ Mohelnice. Po listopadu 1989 byl rehabilitován a přijat zpět do služby úřadu Policie ČR na místo, odkud byl v roce 1969 nezákonně propuštěn za tzv. nesouhlas se vstupem vojsk. Zde byl činný ve funkci samostatného operativního pracovníka až do odchodu do důchodu v hodnosti majora. V Mohelnici kandidoval v komunálních volbách vždy jako bezpartijní za ODS a stal se členem zastupitelstva a radním. Nyní pracuje jako kronikář města, redaktor měsíčníku OBJEKTIV a lektor kurzu angličtiny. Zabýval se amatérským filmem, byl několik období presidentem Českého výboru amatérských filmařů a 12 let byl jako šéfredaktor tříjazyčného časopisu UNICA NEWS členem světového výboru amatérských filmařů UNICA. Hejtmanem mu byla udělena Cena Olomouckého kraje za přínos v oblasti kultury 2012.

MUDr. Pavel Andrš z Olomouce

50 let; provozuje praxi kožního lékaře v Prostějově. V minulosti byl 8 let členem Zastupitelstva města Olomouce, v letech 2000 - 2002 byl neuvolněným členem Rady města Olomouce.
Patří k zakládajícím členům Olomoucké koalice neziskových organizací (OKNO), je jedním ze zakladatelů Nadačního fondu OKNO a předsedou jeho správní rady. Od roku 1996 je předsedou občanského sdružení Zelený kruh Olomouc, které se zabývá ochranou přírodního a kulturního dědictví, je šéfredaktorem environmentálního měsíčníku Zelení a doba, iniciátorem projektu Letní folková scéna na Michalských schodech a projektu historických vycházek Drobné památky Olomoucka. V minulosti byl 17 let členem Strany zelených, od roku 2009 je členem Koruny České.www.korunaceska.cz
www.kcolomouc.cz
Home

Spřátelené: www.korunaceska.cz :: www.sdruzenimonarchistubrno.webnode.com :: www.rytirskytabor.cz