http://www.kcolomouc.cz/
V
olby do Zastupitelstva města Olomouce konané ve dnech 5. – 6. října 2018

Vážení přátelé,
     Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska) podpoří v letošních komunálních volbách v Olomouci Moravské zemské hnutí. Jde o promoravskou stranu, se kterou již delší dobu spolupracujeme a se kterou nás pojí úsilí o obnovení zemského uspořádání, láska a úcta k naší Otčině i principy křesťanské etiky. Zemské vlastenectví pro nás neznamená jen hrdost na zemi, kde žili od nepaměti naši předkové, ale cítíme také odpovědnost za její ochranu, udržování jejích tradic a další rozvoj. V podmínkách našeho krásného města to znamená snižování jeho zadluženosti a odpovědné hospodaření, důsledná ochrana jeho přírodního a kulturního dědictví, chceme je harmonicky rozvíjet jako město zdravé, vzdělané a přátelské jak k vlastním obyvatelům, tak k jeho návštěvníkům. Na naší kandidátce se setkáte např. s předsedkyní Klubu seniorů RNDr. Evou Sommerovou, odborníkem na problematiku maligního myelomu a cestovatelem doc. MUDr. Jaroslavem Bačovským, CSc., výtvarníkem a heraldikem Ing. Janem Junou, učitelkou a cestovatelkou PaedDr. Miladou Jančíkovou, zoologem a ekologem RNDr. Milošem Holzerem, krupiérem Václavem Andršem, předsedou spolku Senior activity Jiřím Košíkem a dalšími osobnostmi.

Lídrem kandidátky je Ing. Tomáš Kryl, 42 let

Je členem Asociace průvodců České republiky a držitelem živnostenského oprávnění v oblasti průvodcovské činnosti. Jeho portfolio aktuálně zvládnutých destinací čítá přes 250 evropských měst. Zajímá se o české a evropské dějiny, heraldiku, církevní dějiny, architekturu, urbanismus a dějiny umění. Speciální kapitolou jeho nabídky je Olomouc, které se věnuje již přes 30 let. Všechny účastníky jeho historických vycházek potěšilo letošní vydání knihy Procházky Olomoucí, aneb krok za krokem ulicemi města.


Moravské zemské hnutí s podporou Koruny České


www.moravskehnuti.cz
www.korunaceska.cz
www.kcolomouc.cz
Home

Spřátelené: www.korunaceska.cz :: www.sdruzenimonarchistubrno.webnode.com :: www.rytirskytabor.cz