http://www.kcolomouc.cz/
V
olební program Moravského zemského hnutí pro volby do Zastupitelstva města Olomouce konané ve dnech 5. – 6. října 2018

1. Hospodaření města


Budeme usilovat o snížení výrazného zadlužení města a jeho zdárný hospodářský vývoj přijetím těchto opatření:
 • zvýšíme efektivitu a součinnost všech městských akciových společností;
 • zastavíme výprodej dlouhodobého nemovitého majetku v městské památkové rezervaci, nebytové prostory nabídneme olomouckým prodejcům, řemeslníkům a živnostníkům;
 • přehodnotíme ekonomickou výhodnost dlouhodobých smluv (Namiro, Vodohospodářská společnost atd.) Vodu považujeme za strategickou surovinu, o které by mělo výlučně rozhodovat město;
 • zasadíme se o privatizaci olomouckého aquaparku, ušetřené prostředky budeme směrovat na rozvoj zimního a fotbalového stadionu, plaveckého bazénu.

2. Využití historického potenciálu města:


 • budeme pokračovat ve zvelebování městské památkové rezervace;
 • otevřeme náměstí kulturním aktivitám, na Dolním náměstí obnovíme tradici zelinářských a řemeslných trhů pod hlavičkou města;
 • využijeme Korunní pevnost, systém fortů a městských parků k přilákání turistů i pro rekreaci Olomoučanů;
 • zvýšenou pozornost chceme věnovat drobným památkám – kaple, kříže, Boží muka, pamětní desky, hraniční kameny, stromořadí, zásadním způsobem chceme změnit stav vojenského hřbitova v Černovíře.

3. Podpora spolkové činnosti a občanských aktivit:


 • podpoříme účast spolků a společenských iniciativ v odborných komisích Rady;
 • zlepšíme účinnost jejich aktivit prohloubením vzájemné spolupráce cestou komunitního plánování;
 • výše podpory z městského rozpočtu musí odpovídat společenskému přínosu nabízené služby pro občany;
 • budeme podporovat rozšíření kapacit vhodných mateřských škol, metodicky podpoříme zakládání „dětských skupin“, v městských společnostech půjdeme příkladem ve zřizování firemních školek, po vzoru Lošova za dobrou alternativu považujeme také lesní mateřské školky.

4. Zdravý rozvoj našeho města:


 • budeme klást důraz na koncepčnost a princip trvalé udržitelnosti, nejsme příznivci dalších výškových staveb v Olomouci, zasadíme se o zachování zeleného horizontu na Tabulovém vrchu;
 • zlepšíme provázanost příměstských autobusových linek a tramvajové trakce; objevíme pro Olomoučany nové možnosti příměstské rekreace, které „na konečné stanici“ začínají, podpoříme zakládání nových zahrádkářských osad;
 • zajistíme možnost parkování automobilů na příjezdových komunikacích do města a uvolníme centrum pro pěší a cyklisty;
 • budeme preferovat výstavbu na nevyužitých pozemcích uvnitř města před záborem rekreačních ploch a zemědělské půdy, nejsme příznivci dalšího budování obchodních center, budeme klást důraz na minimalizaci odpadů.www.moravskehnuti.cz
www.korunaceska.cz
www.kcolomouc.cz
Home

Spřátelené: www.korunaceska.cz :: www.sdruzenimonarchistubrno.webnode.com :: www.rytirskytabor.cz