http://www.kcolomouc.cz/
V
olební program Koruny České, monarchistické strany Čech, Moravy a Slezska pro volby do Zastupitelstva města Olomouce konané ve dnech 10. - 11. října 2014.


1. Hospodaření města

Budeme usilovat o snížení výrazného zadlužení města a jeho zdárný hospodářský vývoj přijetím těchto opatření:
• zvýšíme efektivitu a součinnost všech městských akciových společností
• zastavíme výprodej dlouhodobého nemovitého majetku v městské památkové rezervaci, nebytové prostory nabídneme olomouckým prodejcům, řemeslníkům a živnostníkům
• přehodnotíme ekonomickou výhodnost dlouhodobých smluv (Namiro, Vodohospodářská společnost atd.)
• zasadíme se o privatizaci olomouckého aquaparku, ušetřené prostředky budeme směrovat na rozvoj zimního a fotbalového stadionu, plaveckého bazénu


2. Využití historického potenciálu města:

• budeme pokračovat ve zvelebování městské památkové rezervace
• otevřeme náměstí kulturním aktivitám, na Dolním náměstí obnovíme tradici zelinářských a řemeslných trhů pod hlavičkou města
• využijeme Korunní pevnost, systém fortů a městských parků k přilákání turistů i pro rekreaci Olomoučanů.
• zvýšenou pozornost chceme věnovat drobným památkám – kaple, kříže, Boží muka, pamětní desky, hraniční kameny, stromořadí, zásadním způsobem chceme změnit stav vojenského hřbitova v Černovíře


3. Podpora spolkové činnosti a občanských aktivit:

• podpoříme účast spolků a společenských iniciativ v odborných komisích Rady
• zlepšíme účinnost jejich aktivit prohloubením vzájemné spolupráce cestou komunitního plánování;
• výše podpory z městského rozpočtu musí odpovídat společenskému přínosu nabízené služby pro občany.
• budeme podporovat rozšíření kapacit vhodných mateřských škol, metodicky podpoříme zakládání „dětských skupin“, v městských společnostech půjdeme příkladem ve zřizování firemních školek, po vzoru Lošova za dobrou alternativu považujeme také lesní mateřské školky


4. Zdravý rozvoj našeho města:

• budeme klást důraz na koncepčnost a princip trvalé udržitelnosti, nejsme příznivci dalších výškových staveb v Olomouci, zasadíme se o zachování zeleného horizontu na Tabulovém vrchu
• zlepšíme provázanost příměstských autobusových linek a tramvajové trakce; objevíme pro Olomoučany nové možnosti příměstské rekreace, které „na konečné stanici“ začínají
• zajistíme možnost parkování automobilů na příjezdových komunikacích do města a uvolníme centrum pro pěší a cyklisty;
• budeme preferovat výstavbu na nevyužitých pozemcích uvnitř města před záborem rekreačních ploch a zemědělské půdy, nejsme příznivci dalšího budování obchodních centerwww.korunaceska.cz
www.kcolomouc.cz
Home

Spřátelené: www.korunaceska.cz :: www.sdruzenimonarchistubrno.webnode.com :: www.rytirskytabor.cz