http://www.kcolomouc.cz/
V
olební program Koruny České pro Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2013

Základní programové cíle a principy jsou ve shodě s programem Koruny České (monarchistické strany Čech, Moravy a Slezska), který je uveřejněný na stránkách www.korunaceska.cz.

Programové desatero

Chceme žít ve státě, jehož hlava bude národ sjednocovat, bude službu státu vnímat jako celoživotní poslání a obnoví důvěru občanů ve stát a jeho představitele.
Chceme v čele státu panovníka, kterému budou svěřeny nejvyšší kontrolní pravomoci státu, včetně kontroly činnosti volených politiků.
Chceme do politiky vrátit slušnost, noblesu a věcnost.
Obnovení zemského zřízení umožní zrušit regionální klientelistické vazby politiků a mafií.
Chceme srozumitelné a předvídatelné právo, kde se nebudou zákony měnit bezhlavě dosavadním tempem 1 zákon každého 2,5 dne.
Chceme stabilní a přívětivé daně včetně degresivní sazby daně z příjmů.
V sociální oblasti chceme transformovat současný systém podpor v nezaměstnanosti na systém veřejných prací, aby každý, kdo si chce vydělat prací, pracovat mohl.
Budeme podporovat privilegované postavení tradiční rodiny a podmínky pro rodinnou výchovu. Budeme prosazovat zavedení právní ochrany lidského života od početí až po přirozenou smrt.
V oblasti zdravotnictví se zasadíme o udržení kvality a dostupnosti zdravotní péče, větší důraz chceme klást na rozvoj preventivní medicíny a lázeňství.
Pro omezení plýtvání při veřejných investicích chceme zavést předběžnou kontrolu jejich oprávněnosti a účelnosti Královskou investiční kanceláří.www.korunaceska.cz
www.kcolomouc.cz
Home

Spřátelené: www.korunaceska.cz :: www.sdruzenimonarchistubrno.webnode.com :: www.rytirskytabor.cz