http://www.kcolomouc.cz/
A
ktuálně
30. 9. 2019

Ekologický a kulturní měsíčník Zelení a doba č. 9/2019 vychází

Zelení a doba
     Pomalu jsme vpluli do podzimních dnů a nabídka říjnových akcí je stejně pestrá, jako barvící se příroda. Nejprve se krátce ohlédneme za olomouckým Dnem bez aut, nabídneme Vám Festival ptactva v Tovačově, velmi zajímavý program má Den architektury, do Prostějova můžete vyrazit za obrazy Václava Brožíka a do Rýmařova na zajímavou přednášku o bruntálských ostrostřelcích, stříhají se poslední metry nového celovečerního filmu z hornického prostředí s protagonistou Tomášem Hisemem, Ing. Tomáš Kryl Vás pozve na další historickou vycházku po Olomouci. Příznivci monarchie mohou vyrazit na Pochod za obnovu Českého království, milovníci drobných památek opět s Bc. Jánem Kadlecem na Prostějovsko. Příjemný podzim.


28. 9. 2019

IV. setkání myslivců „K poctě sv. Václava“

     V den státního svátku 28. 9. přišli uctít památku patrona naší země myslivci a přátelé myslivosti na Výrovku nedaleko Hněvotína. Tradiční společensko – historickou akci uspořádal Myslivecký spolek Blata Hněvotín za podpory Koruny České a součástí setkání byla také střelecká soutěž „O pohár sv. Václava“ ve střelbě na americký trap. Vynikající třetí místo v ní obsadil člen pořádajícího mysliveckého spolku Rudolf Krč. Slavnostní atmosféru dodalo vystoupení Trubačů Koruny České, kteří zahráli také Svatováclavský chorál. Přítomní zavzpomínali na kolegy myslivce, kteří v minulých měsících opustili naše řady a na jejich počest členové historického spolku Kirrie z Pňovic vypálili z historické zbraně. Pod jejich vedením bylo možno zastřílet si z luku, nebo shlédnout ukázky střelby z kuše. Celou akci provoněla kromě střelného prachu také čerstvě upražená káva z C. a K. Polní kafírny, kde Roman Prokeš se synem Jindrou zasvětili všechny zájemce do tajů přípravy tohoto lahodného moku. Nechyběl srnčí guláš, domácí klobásy a sekaná.


22. 9. 2019

Den bez aut v Olomouci

     Místní společnost Koruny České v Olomouci připomněla v neděli 22. 9. tradiční evropskou akci, jejímž cílem je alespoň jeden den v roce omezit individuální automobilovou dopravu a upřednostnit prostředky MHD či kolo. Vypravili jsme tradiční Historickou tramvaj společnosti Českomoravská – Kolben – Daněk a.s. z roku 1930, která, vyzdobena zemskými prapory, za značného zájmu kolemjdoucích hodinu kroužila kolem historického jádra Olomouce s bezplatnou přepravou cestujících. Této možnosti využilo přibližně 200 pasažérů.


1. 9. 2019

VII. pouť za obnovení Českého království

     1. září, v samotném závěru prázdnin, jsme se opět vydali do Bystřice pod Hostýnem, abychom se na tomto významném moravském poutním místě přimluvili za návrat principů a hodnot, které platily v době, kdy v čele naší země stál blahoslavený král Karel I., přímý potomek Přemyslovců, Lucemburků i Jagellonců. Za pěkného slunečného počasí vyrážíme z parkoviště u hřbitova vyzbrojeni zemskými vlajkami. Početná skupina poutníků z Vévodství slezského nese s sebou relikvii bl. Karla, kterou paní Romana Philippová převzala od představeného Zemské Modlitební ligy císaře Karla za mír mezi národy PhDr. Milana Nováka při odhalení Náměstí C a K. Karla I. v Horních Tošanovicích 16. srpna a která dodává naší Pouti úplně jiný duchovní rozměr. Stoupáme vzhůru po Císařské cestě a kolem lovecké chaty se dostáváme k bazilice Nanebevzetí Panny Marie. Po posilující Mši svaté se přesouváme k Rozhledně Františka Josefa I., která je zároveň také kaplí sv. Kříže. Na dnešní den připadá 122. výročí položení základního kamene panovníkem, který u nás vládl dlouhých 68 let. Tuto skutečnost jsme si připomněli položením kytice u jeho pamětní desky a za asistence řady náhodných poutníků jsme společně zazpívali Svatováclavský chorál i Císařskou hymnu. Pavel Andrš ve svém krátkém projevu vyzdvihl společné vlastnosti JCKV Františka Josefa I. a jeho prasynovce, kterými bylo jejich silné duchovní založení, pevný charakter a výrazné sociální cítění. Oba měli velké problémy se zaváděním účinnějších a ničivějších zbraní do armády, např. FJ I. zavádění tanků odmítal větou „koně by si nezvykli…“ Následovala prohlídka rozhledny a po dobrém obědě pomalý návrat do Bystřice pod Hostýnem. Děkujeme členům Matice svatohostýnské a Duchovní správy za to, že nám umožnili pouť uskutečnit. Pánbůh zaplať.

foto: Václav Philipp


31. 8. 2019

Ekologický a kulturní měsíčník Zelení a doba č. 8/2019 vychází

Zelení a doba
     Den se nám pomalu začíná krátit, ale do podzimu můžeme ještě stihnout mnohé. V Olomouci Vás pozveme na projížďku Historickou tramvají v rámci Evropského dne bez aut, vůni střelného prachu i srnčího guláše můžete přijít ochutnat na Výrovku u Hněvotína, kde proběhne IV. ročník setkání myslivců a přátel myslivosti K poctě sv. Václava. Z bohaté kulturní nabídky Velké Bystřice jmenujme alespoň folklorní festival Lidový rok, či Bystřické selské trhy. Příznivci divadla možná ocení pozvání na 11. ročník divadelního festivalu Divadla na zámku v Konici. Bylo by chybou nepodívat se, co se chystá na pobočkách Knihovny města Olomouce. Zajímavým projektem je Čítárna u kašny Tritonů po dva zářijové dny, navíc si můžete odnést některou z vyřazených knih.
     V režii Bc. Jána Kadlece můžete vyrazit za památkami Bousína. Mohlo by Vás také zajímat, že až do konce roku nebude náš měsíčník získávat svoji podobu na Hané, ale v hlavním městě Ohia za Velkou louží, kam dočasně přesídlil náš výtvarný redaktor, sazeč, editor i zvláštní zpravodaj Jiří Komár Jurečka. Určitě i tato skutečnost přinese obsahové obohacení časopisu. Poklidný návrat do školních škamen a příjemný podzim.


16. 8. 2019

Náměstí C. a K. Karla I. v Horních Tošanovicích

     V předvečer výročí narození našeho posledního krále bl. Karla bylo 16. srpna nedaleko zámku slavnostně odhaleno malé náměstí, které ponese jeho jméno. Stalo se tak za přítomnosti majitelky zámku paní Romany Philippové, slezského zemského hejtmana Koruny České, členů historických vojenských spolků a početné řady příznivců této významné osobnosti. V úvodu tohoto aktu mimo oficiální program vyčistila nebe nad námi i pohled na nedaleké Beskydy krátká, ale intenzivní dešťová přeháňka. Po Císařské hymně se ujal slova PhDr. Milan Novák, představený Zemské Modlitební ligy císaře Karla za mír mezi národy a historik, který se osobnosti bl. Karla dlouhodobě věnuje. Ve svém projevu popsal řadu důležitých aspektů osobnosti našeho panovníka, který je přímým potomkem Přemyslovců, Lucemburků i Jagellonců, pojednal o jeho úsilí mírnit utrpení vojáků i civilního obyvatelstva za 1. světové války a snahu ji co nejdříve ukončit, popsal jeho sociální cítění i roli manžela a otce, zabýval se dlouhým procesem jeho svatořečení, který trval 55 let a po sv. Václavovi je druhým panovníkem, který byl prohlášen blahoslaveným. PhDr. Milan Novák poté předal paní majitelce zámku pamětní list, který je také otiskovou relikvií našeho světce. „A tak se král Karel I. prostřednictvím své relikvie a veřejné úcty vrací plným právem jako blahoslavený českého národa i na toto místo ve Slezsku s připomínkou své vize o sounáležitosti národů křesťanské Evropy, které obětoval svůj život.“

foto: Miroslav Pauřík


31. 7. 2019

Ekologický a kulturní měsíčník Zelení a doba č. 7/2019 vychází

Zelení a doba
     Vstoupili jsme do druhé poloviny prázdninových měsíců, ohlédneme se ještě za vydařeným Josefkolem v Čechách pod Kosířem, historickou vycházkou po bojišti Bitvy u Tovačova i připomínkou 153. výročí námořní bitvy u Lissy. Také v srpnu na nás čeká mnoho zajímavých a pečlivě připravovaných akcí. Pestrý je kulturní program ve Velké Bystřici, mimořádné prohlídky v textilce Hedva Český Brokát, tradiční Gulášfest v Bystročicích či duchovněji laděná Pouť za obnovu Českého království, respektive za hodnoty vyznávané posledním českým králem bl. Karlem I. Jeho jménem bude také pojmenováno nové náměstí v Horních Tošanovicích. Mnoho zajímavostí nabízí také program SEV Iris, nejen jako „mokrá varianta“ bude tradičně rozšiřovat naše možnosti kulturní nabídka Knihovny města Olomouce. S Bc. Jánem Kadlecem můžete vyrazit do další obce na Prostějovsku.


27. 7. 2019

Vzpomínková slavnost u hrobu kontradmirála Josefa von Lehnerta v Olomouci

     V sobotu 27. července 2019 se od 14 hodin konala na městském hřbitově v Olomouci-Neředíně vzpomínková slavnost u hrobu rakouského kontradmirála Josefa von Lehnerta, kterou pořádal historický 27. prapor polních myslivců. Jeho velitel Jan Juna všechny přítomné srdečně přivítal a na úvod je seznámil s loňskou opravou náhrobku, který byl původně zcela pohlcen břečťanem a byl odstraněn ve spolupráci s členy Komitétu 1866. V letošním roce J. Juna ještě zajistil opravu původní hrobové svítilny ve spolupráci s Korunou Českou a provedl obnovu nápisu na náhrobku. Po něm si vzal slovo historik Jiří Ošanec, který v roce 2017 na Lehnertův hrob upozornil prostřednictvím svého odborného článku. V krátkosti přiblížil život a kariéru kontradmirála a pohovořil o dalších c. k. námořních důstojnících, kteří měli vazbu na Olomouc. Místopředseda Komitétu 1866 Jiří Synek pak stručně seznámil s událostmi války roku 1866 v Itálii a zejména s námořní bitvou u ostrova Vis z 20. července 1866, které se Josef von Lehnert účastnil jako řadolodní praporčík na palubě dělového člunu. Slavnostní chvíle ukončila rakouská císařská hymna, kterou zahráli trombonisté Lubomír Cupal a Václav Zapletal z orchestru Moravského divadla Olomouc. Poté se všichni přesunuli k nedalekému hrobu viceadmirála Franze Löflera, kde po krátké přednášce J. Juny a J. Ošance byla položena kytice. Velmi dobře organizovanou akci, jíž se zúčastnilo přibližně 50 lidí, a kterou nedokázalo narušit ani deštivé počasí, pak zakončilo přátelské posezení v nedaleké restauraci Avion.

text: Jiří Synek, Komitét 1866
foto: Václav Hradil, Komitét 1866


20. - 21. 7. 2019

XII. ročník Josefkolu v Čechách pod Kosířem

     Ve dnech 20. – 21. 7. proběhl v zámeckém parku a přilehlých prostorách další Mezinárodní sraz mistrů řemesla kolářského, kočárnického a mistrů opratí, tedy Josefkol 2019. Mottem letošního ročníku bylo: „Vlast – láska k historii“. Po oba dny bylo možné se projet kočárem v zámeckém parku, velmi působivý byl příjezd Templářských rytířů i večerní program za svitu ohňů a luceren. A tak jako zedník vytváří podmínky pro uplatnění řemeslníků deseti dalších odborností, při stavbě a udržování kočárů je jich zapotřebí devetenáct. A to včetně lampářů, bičařů, kartáčníků, prýmkařů, brašnářů a mnoho dalších, které bylo možno v sobotu i v neděli pozorovat při práci. A právě takové společenství všech odborníků dává Josefkolu zcela unikátní a nenapodobitelnou atmosféru, kterou dále umocňují koně. Veliká a krásná zvířata s neuvěřitelným objemem instinktů. Není divu, že si toto setkání v Čechách pod Kosířem postupně získalo značné množství příznivců a mecenášů. Jedním z nich je také Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska).
Video - XII. ročník Josefkolu

30. 6. 2019

Ekologický a kulturní měsíčník Zelení a doba č. 6/2019 vychází

Zelení a doba
     Vstoupili jsme do prázdninových měsíců, kdy se budeme věnovat také odpočinku a ozdravení. Na řadě míst naopak plánují aktivity, které budou vyvrcholením jejich celoroční práce. Velmi pestrý program bude mít třídenní Helfštýnská pouť, kde můžete sledovat jezdecké souboje, práci kovářů, navštívit výtvarné a řemeslné dílny či zažít atmosféru hradního tržiště. Čeká nás vycházka do míst, kde proběhla v roce 1866 Bitva u Tovačova, v Čechách pod Kosířem se již vše připravuje na XII. setkání mistrů řemesel i mistrů opratí, tedy Josefkol, tentokrát s příjezdem Templářských rytířů. Komornější formát bude mít vzpomínková akce u příležitosti 153. výročí bitvy u Lissy a na počest olomouckého kontraadmirála Josefa von Lehnerta. Podle citlivého scénáře Bc. Jána Kadlece se můžete seznámit s další obcí na Protivanovsku.


31. 5. 2019

Ekologický a kulturní měsíčník Zelení a doba č. 5/2019 vychází

Zelení a doba
     V červnovém čísle našeho měsíčníku se nejprve ohlédneme za kácením máje v Hněvotíně, připomeneme si aktivity ve prospěch nezávislé justice i vítání ptactva na střední Moravě, zamyslíme se nad výsledky průzkumu CVVM stran vnímání funkcí lesa, poslední květnový den prošel centrem Olomouce průvod k poctě sv. Pavlíny, patronky města. A co nás čeká v červnu? Připomeňme si ještě jednou prohlídkový okruh Olomouc židovská s Ing. Tomášem Krylem v neděli 16. června se začátkem ve 13.30 hod. u Bounty Rock Cafe, nesmíte vynechat řezbářské dny na Střední škole řezbářské v Tovačově, bohatý program má zahájení zámecké sezóny v Janovicích u Rýmařova, pestrý je program SEV Iris i knihovny Olomouce, který myslí i na nejmenší čtenáře a jejich rodiče. Osudy měsíčníku můžete sledovat také v barvě na www.kcolomouc.cz. Pohodový závěr školního roku všem studentům i rodičům.


31. 5. 2019

Průvod na počest Svaté Pavlíny

Patronka svatá Pavlína pomáhala chránit Olomouc
     Patronkou města se stala svatá Pavlína 23. října 1623 poté, kdy prosebný průvod s jejími ostatky pomohl zažehnat těžkou morovou epidemii. Ostatky svaté Pavlíny jsou uloženy v chrámu svatého Mořice, kde se nachází její oltář. Průvod ke cti svaté Pavlíny je pořádán každoročně a je součástí Svátků města. Svatá Pavlína pocházela z Říma, kde byla společně se svými rodiči umučena. Pro přijetí křesťanství byl otec Artemisius sťat a Pavlína s matkou Kandiou byly ukamenovány. Jezuita Mikuláš Lancicius přinesl roku 1623 do Olomouce ostatky svaté Pavlíny z římských katakomb. Když roku 1623 zuřil ve městě strašlivý mor, který si vyžádal přes 7 000 obětí, uspořádala městská rada v neděli 8. října 1623 prosebný průvod s ostatky sv. Pavlíny. Průvod šel z jezuitské koleje do chrámu sv. Mořice v naději, že světice vyprosí zažehnání nelítostné řádící epidemie. Z vděčnosti, že se tak stalo, zvolila městská rada 23. října 1623 sv. Pavlínu za patronku města Olomouce. Její památka se připomíná pátou neděli po sv. Duchu. Pozvání do průvodu přijali také vlajkonoši zemí Koruny české.

Foto: Jan Andreáš a Karel Tichý


13. 5. 2019

Pochod „Za nezávislost justice“ v Olomouci

Pochod „Za nezávislost justice“ - Olomouc
     Účelem setkání v Olomouci, které 13. května pořádala komunita 2018 plus (www.2018plus.cz), bylo dosažení demise Marie Benešové a přijetí 7 pojistek pro nezávislost justice, jak k tomu již 30. dubna vyzvala iniciativa Rekonstrukce státu. A které pojistky to jsou? Vláda nebude zasahovat do nezávislého vyšetřování a neodvolá nejvyššího státního zástupce, naopak urychleně posílí nezávislost státního zastupitelství přijetím nového zákona a zajistí férový výběr státních zástupců. Dále vláda zákonem posílí nezávislost soudů a zajistí dodržování nových pravidel pro transparentní výběr soudců, zasadí se o zveřejňování rozsudků soudů všech instancí a zřídí pracovní skupinu pro nezávislost justice se zapojením odborné veřejnosti. Za přijetí těchto požadavků se manifestovalo ve 131 městech a obcích, v Olomouci je pravidelnou součástí setkání také korunovace lvů před budovou Okresního soudu, na které nechyběli ani vlajkonoši zemí Koruny české.

Foto: Petr Hruban
4. 5. 2019

XVII. Audience u císaře Karla I. v Brandýse

     Za značného zájmu veřejnosti proběhlo v Brandýse setkání příznivců společných tradic střední Evropy a vojenské historie. V jejím průběhu bylo vzpomenuto 30. výročí úmrtí císařovny Zity a 600. výročí úmrtí českého krále a římského císaře Václava IV. Rakouský Dům také letos reprezentovala Jeho císařská a královská Výsost arcivévoda Georg Habsbursko-Lotrinský, který dorazil v 11 hodin parním vlakem taženým lokomotivou Šlechtična. V soupravě vlaku byly zařazeny historické vozy Rybáky a velkoprostorové Baiky, nechyběl ani salonní vůz Františka Ferdinanda d’Este, který před 110 roky vyrobila slavná pražská továrna Ringhoffer. U nádraží začal také průvod vojensko-historických jednotek všech období až po Velkou válku. Program potom pokračovat v zámecké zahradě slavnostním nástupem, Mší svatou při relikvii bl. krále Karla I. ve farním kostele Obrácení sv. Pavla a trval až do večerních hodin. Foto Jan Andrš.
Video z Audience

30. 4. 2019

Ekologický a kulturní měsíčník Zelení a doba č. 4/2019 vychází

Zelení a doba
     Měsíc sazenic zeširoka otevírá svoji náruč, hřejme se proto ve slunečních paprscích, naslouchejme zpěvu ptáků a pozorujme tento zemský ráj. Na stránkách měsíčníku se ještě ohlédneme za setkáním nováčků Klubu jezevčíků České republiky a připomeneme si výsledky anket Ropák roku a Zelená perla roku. Bc. Ján Kadlec nás opět vezme do okolí Protivanova v jižním cípu našeho kraje, na zajímavé akce nás pozvou členové spolku Za krásnou Olomouc, Ing. Tomáš Kryl potom na historickou vycházku Olomouc židovská. Tradičně pestrá je nabídka kulturních akcí ve Velké Bystřici včetně selských trhů, vrcholí oslavy 100. výročí vzniku olomouckého skautingu, zajímavé akce budou i na Barokní sýpce v Ludéřově. Budeme rádi, když si pro sebe něco vyberete.


29. 4. 2019

Pochod „Za nezávislost justice“ v Olomouci

Pochod „Za nezávislost justice“ - Olomouc
     Také v Olomouci proběhl 29. 4. pochod „Za nezávislost justice“, který pořádala iniciativa Milion chvilek. Jeho součástí bylo slavnostní korunování lvů před budovou Okresního soudu. Při tomto slavnostním aktu nechyběli ani vlajkonoši zemí Koruny české z řad nejmladší generace. V Olomouci organizovala setkání komunita 2018+.31. 3. 2019

Ekologický a kulturní měsíčník Zelení a doba č. 3/2019 vychází

Zelení a doba
     Vítejte v období jarním, čase letním a počasí aprílovém. Říká se „březen , za kamna vlezem, duben, ještě tam budem...“. Ale to by byla skoro škoda. Propásli bychom totiž možnost vyrazit za drobnými památkami Protivanovska, jak nám je připravil náš průvodce Bc. Ján Kadlec. Dále bychom promeškali přílet čápů a dalších ptačích druhů, 6. oddíl Ostříži připravil setkání na legendární Ivančeně v Beskydech, velikonoční dovednosti si můžete osvěžit ve Velké Bystřici i na Barokní sýpce v Ludéřově, budete mít ojedinělou možnost navštívit zámek ve Víceměřicích, ve kterém sídlí Domov u rybníka a zve nás k návštěvě. Mezinárodní den památek bude probíhat také na zámku ve Šternberku, tradičně pestrý je program Střediska ekologické výchovy Iris, nové webové stránky má komunita 2018+ Olomouc, začátkem května proběhne v Brandýse tradiční Audience u císaře Karla I. pod záštitou JCKV Karla Habsbursko Lotrinského. Jindřich Andrš nás provede úspěšnými filmy roku 2018, Ing. Tomáš Kryl Prahou protektorátní. Jó, jó, pořád se něco děje…. Pěkné jarní dny.


28. 2. 2019

Ekologický a kulturní měsíčník Zelení a doba č. 2/2019 vychází

Zelení a doba
     Dny se prodlužují, venkovní teploty pomalu stoupají a nálada se vrací i na hrady, zámky a tvrze. Další turistickou sezónu zahájí Muzeum kočárů v Čechách pod Kosířem i zdejší Hanácká ambasáda, myslivci nás pozvou do Příkaz na chovatelskou přehlídku trofejí, Ing. Tomáš Kryl na prohlídkový okruh „Olomoucké legendy, pověsti a domovní znamení“. Každý víkend již můžete navštěvovat zámek ve Šternberku, za citlivého vedení Bc. Jána Kadlece si můžete projít drobné památky Stínavy. Ptákem roku 2019 se stává hrdlička divoká a přebírá tak žezlo od sýčka obecného. Pestrá je nabídka Knihovny města Olomouce, DDM i Střediska ekologické výchovy Iris v Prostějově.


31. 1. 2019

Ekologický a kulturní měsíčník Zelení a doba č. 1/2019 vychází

Zelení a doba
     Společně otevíráme 28. ročník vydávání časopisu „Zelení a doba“ a dovolte při této příležitosti stručný historický exkurs.
     Časopis začal vycházet v roce 1990 pod hlavičkou Okresního sdružení Strany zelených v Olomouci pod názvem „Zelení vzteky“. V roce 1993 přešel pod občanské sdružení Zelený kruh Olomouc a změnil svůj název na „Zelení a doba“. Prvním šéfredaktorem byl Jiří Jurečka, štafetu postupně převzali Vladimír Coufal a MUDr. Vladislav Raclavský, Ph.D. K duchovním otcům měsíčníku patřili také RNDr. Martin Tichý a Bc. Miroslav Petřík, kteří stáli v čele redakční rady. Pod vedením těchto osobností a za stálé spolupráce uznávaného výtvarníka Jiřího Komára Jurečky si časopis udržoval vysokou úroveň. V roce 1996 převzal funkci šéfredaktora MUDr. Pavel Andrš. Časopis vychází nákladem 2 500 výtisků, je zasálán předplatitelům a volně prodejný v distribuční síti PNS.
     Ve své dnešní podobě se snaží přispívat k ochraně přírodního a kulturního dědictví, hájit tradice a odkaz našich předků, upevňovat křesťanské principy, podporovat neziskové organizace a spolky. Snaží se být širokou diskusní a názorovou platformou k problémům, které přináší „doba“ lidem vyznávajícím podobné hodnoty. Obsahově je časopis cílen na dění v Olomouckém kraji, ale nevyhýbáme se ani některým globálním problémům.
     Také v letošním roce budeme vycházet jako měsíčník na recyklovaném papíru v rozsahu 16 stran. Jeden výtisk bude i nadále za 7,- Kč, roční předplatné 70,- Kč můžete případně poukázat na účet číslo 159544384/0300, do zprávy pro příjemce uveďte svoje jméno, u nových předplatitelů také adresu. S potěšením uvítáme Vaše příspěvky, zkušenosti, podněty a informace o Vámi připravovaných akcích, prostě vše, co by nás mohlo něčím obohatit. Rádi bychom pro Vás připravili další historické vycházky a 18. ročník Letní folkové scény na Michalských schodech v Olomouci. Děkujeme všem sponzorům, příznivcům a předplatitelům, přejeme hezký a úspěšný rok 2019.Aktuálně - archiv


Home

Spřátelené: www.korunaceska.cz :: www.sdruzenimonarchistubrno.webnode.com :: www.rytirskytabor.cz