http://www.kcolomouc.cz/
A
ktuálně
27. - 28. 1. 2023

Druhé kolo prezidentských voleb

     Členové a příznivci konzervativní a tradicionalistické Koruny České, kteří považují tisíciletou královskou dynastii za významnou součást našeho kulturního dědictví, potvrdili v prvním kole prezidentských voleb v hojné míře věrnost svému panovníkovi, když do volebních schránek vhodili hlasovací lístek s jeho jménem. Ve druhém kole svojí volbou upřednostní kandidáta, který bude podle jejich názoru lépe naplňovat tradiční královské principy, kterými jsou služba, odpovědnost a šlechetnost.14. 1. 2023

Hlas více než 44 tisíc lidí se ve volbách nepočítal

Vojtěch Gavriněv
www.seznampravy.cz

V minulé prezidentské volbě bylo neplatných hlasů o poznání méně, konkrétně 29 097.
Proč letos voliči odevzdali výrazně víc neplatných hlasů než v roce 2018? Částečně za to může fakt, že k prvnímu kolu dorazilo více lidí. Jenže neplatných hlasů je letos víc i v relativních číslech.
Zatímco v roce 2018 bylo neplatných 29 097 hlasů, tedy 0,56 %, letos je to více než 44 tisíc, tedy 0,79 % všech odevzdaných hlasů.
Vysvětlením vysokého počtu neplatných hlasů může být kandidatura-nekandidatura šéfa odborů Josefa Středuly. Ten překvapivě odstoupil z volby pouhých pět dní před zahájením hlasování, kdy už obálky s hlasovacími lístky ležely v poštovních schránkách.

Karel Habsbursko-Lotrinský či Karel Janeček
Krátce před volbami také začal na internetu kolovat obrázek hlasovací lístku, který už před deseti lety vyrobil pro prezidentskou volbu Plzeňák Miroslav Svoboda.
Pokud někdo do obálky vložil tento lístek se jménem Karel Habsbursko-Lotrinský, hlasoval tím pro vnuka posledního rakouského císaře a českého krále Karla I. Dvaašedesátiletý Karel Habsbursko-Lotrinský se narodil v Německu a v devadesátých letech byl poslancem Evropského parlamentu za Rakouskou lidovou stranu.14. 1. 2023

Slavnostní Mše svatá za našeho krále

Kolegyně, kolegové, přátelé,
     včera proběhla již tradiční akce u příležitosti 62. narozenin našeho českého krále, markraběte moravského a vévody slezského.
Letos mši svatou poprvé sloužil otec Šimoník ze Žeravic a dle mého mínění se úlohy zhostil skvěle a doufám, že započatá spolupráce bude úspěšně pokračovat i v dalších letech.
Bohužel účast byla slabší a i místních se zúčastnilo poměrně málo.
Po mši jsme se přesunuli do nedalekých Plžů - historických vinných sklípků, kde u pana ing. Pavla Tomanovského jsme degustovali jeho skvělé produkty na zdraví našeho panovníka. Opět lze jen litovat, že většina účastníků nevyužila pohostinnosti nabízeného ubytování v Petrově a ještě týž večer se po vlastní ose ubírali ke svým domovům.
Rád bych tedy poděkoval otci Šimoníkovi, Jirkovi Sýkorovi za pořadatelskou a organizační spolupráci i všem ostatním zúčastněným a doufám, že si všichni odnesli pozitivní zážitky z odpoledne a večera včerejšího dne. Snad příští rok bude účast mnohem větší.
Ještě jednou všem děkuji,

J. Čížek
13. - 14. 1. 2023

Hlas pro krále
31. 12. 2022

Ekologický a kulturní měsíčník Zelení a doba č. 12/2022 vychází

Zelení a doba
     Rozloučili jsme se se starým rokem a společně vypluli na moře dnů roku 2023. Rádi bychom Vám poděkovali za novoroční přání, popřáli pevné zdraví, štěstí a naplněná očekávání v novém roce. Využili jsme pozvání na poetické vánoční prohlídky hradu Šternberka, technicky náročná byla instalace nových zvonů v kostele sv. Anny a sv. Jakuba Většího ve Staré Vodě. Čeká nás volba nového prezidenta, příznivci Zemí Koruny české si připomenou 62. narozeniny arcivévody Karla. Pestré budou vycházky prostějovského SEV Iris, prohlédnout si můžete např. Růžičkův a Státní lom na jihovýchodních svazích Kosíře, nebo vystoupit na vrchol Chlum u Alojzova. Se členy spolku Za krásnou Olomouc můžete navštívit řadu rekonstruovaných, nebo nově rozestavěných objektů. Zajímavé pozvánky dorazily také z Konicka a mikroregionu Bystřička, řadu příznivců má veřejné bruslení ve Velké Bystřici. V barevné verzi můžete náš měsíčník sledovat na www.kcolomouc.cz. Úspěšné vykročení do nového roku.


5. 12. 2022

Instalace darovaných zvonů na Staré Vodě

     Závěrečná část letošní nejvýznamnější spolkové akce, zavěšování zvonů do věže starovodského kostela proběhla úspěšně. A tak po 95 letech má starovodský kostel opět své zvony, které budou snad již jen zvonit a plnit tak svůj původní účel. Ovšem své premiéry při zvonění se dočkají až 18. prosince v 16 hod. kdy budou slavnostně vítat všechny účastníky předvánočního zpívání za účasti folkové skupiny MS Band z Velké Bystřice.
www.lubavia.cz
30. 11. 2022

Ekologický a kulturní měsíčník Zelení a doba č. 11/2022 vychází

Zelení a doba
     Vstupujeme do předvánočního období, které je spojováno s poklidem a rozjímáním, ale nabídka kulturních a společenských akcí je mimořádná. A tak, jak s oblibou říká ředitel Muzea kočárů pan Václav Obr na začátku svých akci: „Cesta bude dlouhá….“. Nejprve se ale ohlédněme za Dnem válečných veteránů, romantickou projížďkou formanským vozem v den státního svátku a setkáním Hulánů s obyvateli Služína, které připravil místní spolek Hanáci na gruntu Zlatá devítka. Ve Šternberku Vás pozvou na svátečně vyzdobený hrad i dětský jarmark, ve Velké Bystřici již začalo veřejné bruslení, předvánoční atmosféru zažijete také v ZOO na Sv. Kopečku, společné zpívání proběhne v kostele sv. Anny a sv. Jakuba Většího ve Staré Vodě, nad územním plánem Olomouce se sejdou odborníci s veřejnosti v olomouckém Muzeu umění, zajímavé hudební uskupení Black Ladies s převahou flétnistek Vás vánočně naladí v Barokní sýpce Ludéřov, se členy SEV Iris můžete navštívit třeba Černovírskou kyselku nedaleko parní vodárny. Ornitologové poradí s krmením ptactva i jejich pozorováním na krmítku. V barevné verzi můžete náš měsíčník sledovat na www.kcolomouc.cz. Příjemný Advent.


26. 11. 2022

Uvítání Hulánů ve Služíně

     Tradiční setkání příslušníků ostravského Hulánského pluku č. 1 a obyvatel Služína se uskutečnilo v podvečer 26. 11. 2022 v prostorách gruntu č. 9 a přilehlém parku. Hulány zastupovali 4 jezdci na koních v plné zbroji, kteří byli slavnostně přivítáni na návsi před gruntem hospodářem spolku Hanáci Jiřím Krchňákem. Jejich velitel Zdeněk Ševčík poděkoval za přivítání, pohovořil krátce o historii Hulánského pluku a společně jsme položením kytice uctili památku padlých u pomníku v nedalekém parku. Následovala společná večeře, hudební vystoupení kapel Salomi a Kontinent a společná zábava na gruntu.
www.hanaci-sluzin.webnode.cz

Václav Andrš

17. 11. 2022

Romantická jízda formanským vozem

     Tato pozoruhodná akce se konala nejen na počest státního svátku, ale připomenula významné datum z historie Muzea kočárů. 17. 11. 2006 byl totiž požehnán základní kámen. Uskutečnila se na šest metrů dlouhém žebřiňovém vozu taženým párem těžkých koní ze stáje v Holešově. Ve 13.00 hod. Jsme tedy obsadili všech 12 kožených sedadel zavěšených na řemenech žebřin vozu, zachumlali se do houní a střeženi pozorným okem pana Václava Obra jsme vyrazili směrem na Lhotu pod Kosířem, u osady Gabrielov jsme se posilnili výborným chlebem z čelechovické pekárny, u rozhledny na Velkém Kosíři také svařeným vínem a přitom jsme stále naslouchali poutavému vyprávění pana Obra o historii a pamětihodnostech zdejšího kraje. Cesta vedla po starých formanských, lesních a polních cestách a občas bylo nutné z prudkých srázů použít i smykovou brzdu zvanou „šuba“. V jednom ze starých a opuštěných lomů se posilňujeme opečenou uzeninou a už téměř za tmy přijíždíme na grunt Zlatá devítka ve Služíně, kde jsme uvítáni členy spolku Hanáci a pohoštěni výbornou sekanou a teplou polévkou. Poslední úsek cesty do Čech pod Kosířem absolvujeme se zapálenými pochodněmi, které ještě umocnily naše nevšední dojmy a zážitky. Pro všechny to byl požehnaný den, na který budeme ještě dlouho vzpomínat.

Pavel Andrš

Video - Cestovním kočárem Olomouckým krajem
11. 11. 2022

Den válečných veteránů

     Již za večerního šera a vyzbrojeni zemskými vlajkami jsme se sešli u brány vojenského hřbitova v Černovíře, abychom si společně na tomto památném místě připomenuli Den válečných veteránů, který slavíme v den výročí ukončení Velké války. Všechny přítomné přivítal předseda Regionálního sdružení Koruny České v Olomouckém kraji Pavel Andrš, který v krátkosti pohovořil o historii tohoto vojenského pohřebiště, které je národní kulturní památkou. „Hřbitov vznikl v roce 1869 v sousedství hřbitova civilního. V roce 1917 byl upraven podle návrhu architekta poručíka Gustava Rossmana. 16. prosince 1917 byl vysvěcen za účasti císaře Karla I. Za Velké války zde bylo pohřbeno 3 218 vojáků 13 národností a 6 různých náboženských konfesí. V muslimské hrobové skupině byl vybudován muslimský pavilon v maurském slohu. Za 2. světové války zde byli pohřbíváni sovětští, američtí i němečtí vojáci. Do roku 1951 spravovala hřbitov Posádková vojenská nemocnice Klášterní Hradisko, po předání do rukou navazujících subjektů postupně hřbitov chátral. O nápravu se postupně snaží jak Statutární město Olomouc, tak i Armáda ČR. Dlouhodobou pozornost věnuje tomuto místu i spolek Signum bellum, který např. během podzimních měsíců loňského roku uspořádal úspěšnou sbírku na obnovení označení hrobových míst.“ K poctě padlých vojáků jsme poté zazpívali českou státní hymnu i Císařskou hymnu, položili jsme kytici v centrální průchozí kapli, zapálili zde svíci a pomodlili se za svět bez válek. Chceme osudy tohoto významného pietního místa dále sledovat a společně s dalšími subjekty hledat cestu k nápravě.

Foto: Jiří Komárek
Jan Andrš

31. 10. 2022

Ekologický a kulturní měsíčník Zelení a doba č. 10/2022 vychází

Zelení a doba
     Tak jsme opět poručili času, takže usínáme u televizních novin a budíme se ve čtyři hodiny ráno. Alespoň stihneme vše zajímavé, co nám „Bláznivý měsíc “ nabízí. Ohlédneme se za mysliveckou akcí „K poctě sv. Václava“, přineseme krátkou reportáž z „Požehnání Karlova kříže“ v Horních Tošanovicích ve Slezsku a z Pochodu za obnovení Českého království. Vyhodnotíme letošní turistickou sezónu na památkách Olomouckého kraje, pozveme Vás na Svatomartinské slavnosti i Bystřické banjo, zajímavé budou Martinské prohlídky na hradě Šternberk se speciálním výkladem průvodců i ochutnávkou v Liechtensteinské kuchyni. S příznivci prostějovské Iris si můžete prohlédnout románský kostelík ve Stínavě, vyšplhat na vrchol Předina či vyzkoušet nově zpevněné polní cesty v okolí Skřípova. Řada setkání připomene Den válečných veteránů. Proběhne 27. setkání skautských sběratelů. Tomáš Kryl Vás provede Prahou Rudolfa II. V barevné verzi můžete náš měsíčník sledovat na www.kcolomouc.cz. Příjemné babí léto.


28. 10. 2021

Pochod za obnovení Českého království

     V královském městě Olomouci se již stalo tradicí, že vedle oslav vzniku samostatného státu se zde setkávají také ti, kteří by upřednostnili návrat ke staré dobré monarchii. Již podeváté a za podpory hudebního uskupení Vaše kapela jsme se ve středu 28. října sešli na Žerotínově náměstí u secesní vily Primavesi. Předseda Regionálního sdružení KČ Pavel Andrš poté přivítal všechny účastníky, tentokrát i z Brna, Prahy či Chrastí u Chrudimi a připomněl některé historické aspekty. 16. 10. 1918 vyhlásil císař Karel I. Národní manifest, které přineslo zemím Rakousko Uherské monarchie federativní uspořádání. 28. 10. potom vyhlásili představitelé Národního výboru na Václavském náměstí státní samostatnost s tím, že všechny zákony a nařízení R-U zůstávají nadále v platnosti a o tom, zda budeme monarchií, nebo republikou, se rozhodne později prostřednictvím referenda, nebo voleb. Národní shromáždění poté 14. 11. 2018 vyhlásilo republiku. S pocitem účastníků oslav 104. výročí vzniku samostatného Českého království a vyzbrojeni zemskými prapory se za slunečného počasí ve 15.00 hod. vydáváme na pochod centrem města, přecházíme obě náměstí a pokládáme kytici u sousoší Nejsvětější Trojice a pokračujeme Pekařskou ulicí na Biskupské náměstí, kde v prostorách Arcibiskupství olomouckého se v roce 1848 chopil vlády František Josef I. Závěrečné stoupání k Dómu sv. Václava je velmi náročné pro naše hudebníky. Průběh pochodu poté zevrubně hodnotíme na Fortu XVII. v Křelově.

28. 10. 2021

Požehnání Karlova kříže v Horních Tošanovicích

Vážení přátelé, ctitelé blahoslaveného císaře a krále Karla I.,
     posíláme Vám připomínku nádherného setkání dne 28. 10. 2022 při příležitosti požehnání Karlova kříže v Horních Tošanovicích.
Po požehnání Karlova kříže jsme se přesunuli do sousední obce Hnojník, kde v tamním kostele byla sloužena mše svatá k poctě blahoslaveného Karla I. Pan farář měl pěknou promluvu k životu a odkazu našeho zatím posledního císaře a krále a jeho ženy Zity.
Po mši svaté pozvala paní Philippová, majitelka zámku v Horních Tošanovicích všechny účastníky na slavnostní bohatý oběd.
Děkujeme za účast všem, především děkujeme za duchovní zážitek a paní Philippové za mimořádné, bohaté pohoštění.
Shodli jsme se na pravidelném každoročním setkání v den 21. 10., svátku bl. Karla I. při pouti ke Karlovu kříži do Horních Tošanovic.
Prosím o přeposlání přátelům na které nemáme kontakt.
S úctou
Josef Trlica a Zdeněk Svoboda

30. 9. 2022

Ekologický a kulturní měsíčník Zelení a doba č. 9/2022 vychází

Zelení a doba
     Pomalu jsme vklouzli do podzimního období, ale nějaký ten záblesk babího léta nás ještě čeká. Vzpomeneme na Její Veličenstvo Alžbětu II., ve Sloupu jsme se 16. září rozloučili s paní hraběnkou Marii Salmovou, společně jsme si připomněli evropský Den bez aut a svezli se historickou tramvají. Ing. Tomáš Kryl pro nás připravil historickou vycházku Olomouc Aeskulapova a Hippokratova, na svého posledního krále můžeme vzpomenout při historické slavnosti na zámku v Horních Tošanovicích, zajímaví přírodovědné vycházky si užijeme se SEV Iris, nabitý program má Den architektury i Festival ptactva. S Jánem Kadlecem si můžete projít drobné památky další olomoucké městské části. Zajímavou filmovou reflexí nás provede Jindřich Andrš. V barevné verzi můžete náš měsíčník sledovat na www.kcolomouc.cz. Příjemné babí léto.


25. 9. 2021

K poctě sv. Václava

     Letos již posedmé uspořádal Myslivecký spolek Blata Hněvotín za podpory Koruny České pro myslivce a přátele myslivosti ve svém areálu na Výrovce u Hněvotína setkání se soutěží ve střelbě na americký trap o pohár sv. Václava. Zúčastnilo se ho pětadvacet střelců. V průběhu setkání vystoupili trubači Zemí Koruny české, historický spolek Kirri z Pňovic s ukázkou střelby z historických zbraní, pražič kávy a kastelán Fortu Křelov Roman Prokeš. Vítězem střelecké soutěže se stal Mgr. Jiří Hanák z Charvát, servíroval se výborný srnčí guláš.

Text i foto: Rudolf Krč

22. 9. 2021

Evropský Den bez aut v Olomouci

     Místní společnost Koruny České v Olomouci si připomněla ve čtvrtek 22. 9. tradiční evropskou akci Den bez aut, jejímž cílem je alespoň jeden den v roce omezit individuální automobilovou dopravu a upřednostnit prostředky MHD či kolo. Vypravili jsme tradiční Historickou tramvaj společnosti Českomoravská – Kolben – Daněk a.s. z roku 1930, která, vyzdobena zemskými prapory, za značného zájmu kolemjdoucích hodinu kroužila hodinu kolem historického jádra města s bezplatnou přepravou cestujících.
Video - Evropský den bez aut v Olomouci


30. 9. – 1. 10. 2022

2. kolo voleb do Senátu Parlamentu ČR

     Konzervativní strana a Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska), regionální sdružení v Olomouckém kraji, doporučují svým členům a příznivcům, aby ve 2. kole voleb do Senátu Parlamentu České republiky ve dnech 30. 9.–1. 10. 2022 ve volebním obvodu č. 61 Olomouc a okolí podpořili svým hlasem MUDr. Lumíra Kantora, Ph.D.

Jan Kubalčík, předseda KONS
Pavel Andrš, předseda Regionálního sdružení Koruny České v Olomouckém kraji

31. 8. 2022

Ekologický a kulturní měsíčník Zelení a doba č. 8/2022 vychází

Zelení a doba
     Skončil čas prázdnin a dovolených, ale slušné počasí zatím pokračuje a pestrá nabídka přírodovědných vycházek a kulturních akcí také. Můžete se těšit například na sraz veteránů a přehlídku divadelních souborů v Konici, Bystřické selské trhy a veřejnou poznávací cyklistickou jízdu mikroregionem Bystřička s kulturním programem v Tršicích, členové SEV Iris Vás zavedou k biotopu v Čehovicích i hrobce Bochnerů v Přemyslovicích, Evropský den bez aut můžete oslavit v Olomouci projížďkou v Historické tramvaji, oslava sv. Václava proběhne na Výrovce u Hněvotína, pestrá bude nabídka Olomouckých ekologických dnů. Srdeční aktivitou pro pracovníky Knihovny města Olomouce a jistě i pro Vás bude Noc literatury. Výstavu grafiky Ladislava Ruska – Šamana můžete navštívit v Arcibiskupském paláci. S Jánem Kadlecem si můžete projít drobné památky olomoucké městské části Černovír. V barevné verzi můžete náš měsíčník sledovat na www.kcolomouc.cz. Příjemné babí léto.


28. 8. 2022

X. pouť za obnovu Českého království na sv. Hostýně

     Poslední prázdninovou neděli vyrážíme z Olomouce na jubilejní desátou pouť. Je poněkud dusno a pod mrakem, ale neprší. Centrum Přerova je uzavřené a hodně se zde zdržíme, doháníme ztracený čas. Vzápětí se však v Lipové opět zdržíme administrací našeho dobrovolného příspěvku 500,- Kč do rozpočtu Ministerstva vnitra ČR a přezkoušením vitální kapacity plic. Na parkovišti v Bystřici pod Hostýnem se oproti minulému roku navýšilo parkovné z 50,- na 100,- Kč, jinak vše při starém. Vyzbrojeni zemskými vlajkami a za zpěvu písně „Jezu Kriste, štědrý kněže “ stoupáme lesem vzhůru k bazilice. Štětovaná Císařská cesta mezitím zmizela pod navážkou písku a kamení. Kolem lovecké chaty se dostáváme ke schodům spojujícím Vodní kapli a vchod do baziliky Nanebevzetí panny Marie v nadmořské výšce 736 m. Zde se setkáváme s poutníky ze Slovácka. Po posilující Mši svaté se přemisťujeme k Rozhledně Františka Josefa I., která je zároveň kaplí sv. Kříže. Na letošní 1. září připadá 125. výročí položení základního kamene rozhledny panovníkem, který u nás vládl dlouhých 68 let. Pokládáme kytici u jeho pamětní desky a zavzpomínáme na důležité události jeho života. V roce 1908 byl na sv. Hostýně vztyčen pomník k 60. výročí jeho panování, ten se nám však objevit nepodařilo. V poklidu obědváme v místní útulné hospůdce a pomalu sestupujeme zpět do Bystřice. Děkujeme členům Matice svatohostýnské a Duchovní správy, že nám umožnili pouť uskutečnit a my měli možnost se zde opět společně setkat.

31. 7. 2022

Ekologický a kulturní měsíčník Zelení a doba č. 7/2022 vychází

Zelení a doba
     V prázdninovém čísle našeho měsíčníku se ohlédneme např. za historickým festivalem v Burghausenu na hranici Rakouska a Německa, kde nás úspěšně reprezentoval Historický spolek Kirri z Pňovic. Úspěšná byla také historická vycházka po bojišti Bitvy u Tovačova a tradiční setkání mistrů řemesla kolářského, kočárnického a mistrů opratí v Čechách pod Kosířem, tedy Josefkol. Vydařil se první hněvotínský Gulášfest. Pestrá je nabídka srpnových pozvánek. Můžete vzdát hold poslednímu přemyslovskému králi Václavu III., můžete se vydat na Ochozskou kyselku či pomoci v sadou Oulehle na Kosíři, zajímavé budou historické trofeje z celého světa, můžete pomoci při sčítání mladých čápů, ctitele moravského poutního místa na sv. Hostýně čeká pouť za obnovu Českého království, neopakovatelnou atmosféru má Kozí mejdan v Milkovicích, dvě významné letní hospodářské a průmyslové výstavy z přelomu 19. a 20. století připomene Jan Jeništa ze spolku Krásná Olomouc. S Jánem Kadlecem si můžete projít drobné památky olomoucké městské části Chomoutov. V barevné verzi můžete náš měsíčník sledovat na www.kcolomouc.cz. Poklidné letní dny.


10. 7. 2022

Z Hané do Burghausenu

     Na hranici Německa a Rakouska leží hornobavorské město Burghausen. Dominantou tohoto dvacetitisícového německého města je hradní areál, který má 6 nádvoří. Ta dohromady přesáhnou svojí délkou 1.050 metrů. Hradní jádro se vypíná na jižní straně úzkého skalního hřebene na levém břehu řeky Salzach, která zde tvoří hranici mezi Německem a Rakouskem. Toto místo bylo osídleno již v době bronzové. Nejstarší písemná zmínka pochází z roku 1025. Již více než 100 let zde probíhá historický festival…
     V dnech 8. – 10.7. léta páně 2022 zde proběhl třídenní historický středověký festival. V rámci sdružení Arma Bohemica se zúčastnil této akce i Historický spolek Kirri z Pňovic. Předvedli své šermířské vystoupení, ukázku života ve středověkém táboře a jak to vypadá v dílně mistra provazníka.
     Nedílnou součástí akce byl i kostýmovaný průvod městem, ve kterém bylo zastoupeno i České království delegací sdružení Arma Bohemica, ve kterém jel se svým povozem provazník z Moravy, přesněji z Hané Michal Mereda se svojí ženou z Historického spolku Kirri.

30. 6. 2022

Ekologický a kulturní měsíčník Zelení a doba č. 6/2022 vychází

Zelení a doba
     Prázdninové měsíce jsou obdobím dovolených, odpočinku a také možností se obohatit o nové zážitky a vědomosti. Krátce se ohlédneme za některými mysliveckými aktivitami a výsledky ekologické ankety Ropák roku. V Olomouckém kraji se opět můžeme těšit na XV. ročník mezinárodního setkání mistrů řemesla kolářského, kočárnického a mistrů opratí v Čechách pod Kosířem. Nechce se ani věřit, že k výrobě a udržování kočárů je třeba hned 19 různých řemesel. Jste zváni také na obhlídku bojiště Bitvy u Tovačova z roku 1866. Se členy SEV Iris můžete navštívit např. malebné údolí říčky Nectavy, nebo hradiště Obrova noha u Otaslavic. V prostorách Šternberského kláštera bude pokračovat projekt Kultura bez hranic. Na křelovském Fortu XVII. pokračuje výstava studentských návrhů Fakulty architektury VUT v Brně, které představují možnosti využití jednotlivých součástí olomoucké pevnosti. S Jánem Kadlecem si můžete projít drobné památky další olomoucké městské části. V barevné verzi můžete náš měsíčník sledovat na www.kcolomouc.cz. Pohodové letní dny.


31. 5. 2022

Ekologický a kulturní měsíčník Zelení a doba č. 5/2022 vychází

Zelení a doba
     S pomalu se končícím školním rokem se před námi rýsují tradiční prázdninové akce a hudební festivaly, v Olomouckém kraji se opět můžeme těšit na XV. ročník mezinárodního setkání mistrů řemesla kolářského, kočárnického a mistrů opratí v Čechách pod Kosířem, Královské slavnosti proběhnou na zámku v Zákupech, Ing. Tomáš Kryl Vás pozve na prohlídkový okruh Brno lucemburské, v Konici se sejdou příznivci dechovky na Žváčkově festivalu dechových hudeb, skauti zvou na zajímavý program Noci kostelů do Staré Vody, kterou již po mnoho let pomáhají zvelebovat. SEV Iris v Prostějově láká kromě jiného na vycházky do rozkvetlé přírody a např. krajina mezi Žďárnou a Nivou bude určitě stát za to. DDM v Olomouci již připravuje kroužky na příští školní rok, tradičně pestrý program bude ve Velké Bystřici. S Jánem Kadlecem si můžete projít drobné památky další olomoucké městské části. V barevné verzi můžete náš měsíčník sledovat na www.kcolomouc.cz. Pohodové letní dny.


30. 4. 2022

Ekologický a kulturní měsíčník Zelení a doba č. 4/2022 vychází

Zelení a doba
     Magickou Svatojakubskou nocí jsme se přehoupli do jednoho z nejkrásnějších měsíců v roce, kterému indiáni říkali Měsíc sazenic. Příroda se ukazuje v celé své kráse a rozmanitosti, předhánějí se také organizátoři různých kulturních, přírodovědných a společenských akcí. Můžeme přijmout např. pozvání Moravského ornitologického spolku a zúčastnit se pozorování ptactva, každým rokem vyrážejí cyklisté, turisté a milovníci přírody na akci Bílý kámen, tedy do jinak celoročně zapovězených hvozdů Vojenského újezdu Libavá, můžete pomoci při tradičním úklidu řeky Bystřice, se členy prostějovského SEV Iris můžete vyrazit např. na prohlídku Národní přírodní rezervace Špraněk u Javoříčka a podívat se i na Zkamenělý zámek. Řadou zajímavých akcí přispěje i Dům dětí a mládeže, Knihovna města Olomouce a spolek Krásná Olomouc. Ožije i Černá věž v Drahanovicích a barokní sýpka v Ludéřově, o kterou pečuje spolek U nás. 1. dubna jsme si připomněli 100. výročí úmrtí našeho posledního krále bl. Karla I., nechybí ani pozvánka na tradiční historicko – společenské setkání Audience u císaře Karla v Brandýse. S Jánem Kadlecem si můžeme projít drobné památky další městské části. Pokračuje utrpení válkou sužovaných obyvatel Ukrajiny, mysleme na ně a dle svých možností pomáhejme. V barevné verzi můžete náš měsíčník sledovat na www.kcolomouc.cz. Pestré jaro.


9. 4. 2022

Zahájení turistické sezóny v Litovli

     Dne 9. 4. 2022 proběhla na území města Litovle kulturně historická akce, která byla nedílnou součástí Slavnostního otvírání turistické sezóny. Byla rozdělena na několik stanovišť. Za muzeem bylo občerstvení pro návštěvníky akce a expozice živých zvířat v rámci doprovodného programu aktuální výstavy v muzeu pod názvem „Když jsem já sloužil.“ Z města vyšel královský průvod v počtu 47 kostýmovaných členů, 4 koní, jednoho psa a kočáru… V rámci průvodu šla jednotka biřiců, jednotka střelců z kuše tzv. kušníků, rytíři na koních, bubeníci, praporečník, šlechta a řemeslníci. Před muzeem bylo postaveno dobové ležení, ve kterém se předváděly středověká řemesla, středověká katovna, dobová lukostřelnice a ukázka středověké kuchyně. V rámci středověké katovny byly ukázky hlavně na pranýři, který byl historicky doložen, že stál kamenný na náměstí v Litovli. Na akci se podílelo město Litovel a muzeum Litovel, pivovar Litovel a sýrárna Orrero, za spolky Historický spolek Kirri, Muzejní společnost Litovelska, Moravskoslezká stráž, Společenství MB, Cech lukostřelců z Vyškova, Konuvky z.s, jezdecký klub Portáš.

31. 3. 2022

Ekologický a kulturní měsíčník Zelení a doba č. 3/2022 vychází

Zelení a doba
     Válka na Ukrajině pokračuje, ale neuvadá ani zájem mnoha spoluobčanů alespoň zmírnit důsledky humanitární krize a udělat něco pro ty, kteří byli nuceni Ukrajinu opustit. Pro ty, kteří hledají optimální zapojení do těchto bohulibých aktivit a chtějí se touto cestou podílet na posilování principů a hodnot společné Evropy, jsou výbornou příležitostí společná čtvrteční olomoucká setkání pořádaná iniciativou 2018+. V minulých dnech projel řadou obcí Olomouckého kraje slavnostně vyzdobený kočár, který zahájil novou turistickou sezónu a ve svém programu připomenul také 100. výročí úmrtí našeho posledního panovníka bl. Karla, které připadá na 1. duben. Jeho nově zrestaurovaný kočár již Muzeum kočárů v Čechách pod Kosířem představilo veřejnosti. Co pro Vás chystají kasteláni hradů a zámků přinášíme v přehledu. Tradičně pestrý je velikonoční program ve Velké Bystřici, cestu k nám si našel kulturní přehled z Konicka i dalších míst. Mimořádně úspěšná byla myslivecká Chovatelská výstava v obci Příkazy, kde bylo k vidění více než 1 000 trofejí zvěře. Probouzející se přírodu můžete vnímat na akcích prostějovského Střediska ekologické výchovy Iris, se kterým můžete oslavit i Den Země. Mnoha chovatelskými přírůstky se může pochlubit i ZOO na Sv. Kopečku. Družinu krále Jiřího z Poděbrad můžete přivítat v Litovli. Rušno bude i na pobočkách Knihovny města Olomouce či DDM. V barevné verzi můžete náš měsíčník sledovat na www.kcolomouc.cz. S Jánem Kadlecem si můžete projít drobné památky další městské části. Pěkné jaro.


28. 2. 2022

Ekologický a kulturní měsíčník Zelení a doba č. 2/2022 vychází

Zelení a doba
     S lítostí bychom Vám chtěli oznámit, že 5. února nás po nemoci ve věku 58 let opustil jeden z duchovních otců našeho měsíčníku RNDr. Martin Tichý. Vděčíme mu za nasazení a podporu v dobách jeho vzniku v roce 1990, tehdy ještě pod názvem „Zelení vzteky“, až do roku 1993. Děkujeme, Martine. R.I.P.
     Naše mysl se již druhý týden upíná na tragický válečný konflikt na Ukrajině. Poučeni vlastní historickou zkušeností vnímáme obrovské utrpení prostých Ukrajinců, ale zároveň také narůstající odhodlání agresora zastavit. K obraně společné Evropy se přidává stále větší počet lidí, jen na finančních sbírkách našich humanitárních organizací se již vybralo přes 1 mld. Kč. Společně to zvládneme, Sláva Ukrajině ! Co více je možné podniknout výtečně dokumentuje svědectví Vladislava Raclavského „Cesta tam a zase zpátky“ a jeho Iniciativa 2018+. V tomto čísle přinášíme další příklady ochoty pomáhat a podpořit dobrou věc. Pojďme !
     V barevné verzi můžete náš měsíčník sledovat na www.kcolomouc.cz.


31. 1. 2022

Ekologický a kulturní měsíčník Zelení a doba č. 1/2022 vychází

Zelení a doba
     Společně otevíráme 31. ročník vydávání časopisu „Zelení a doba“ a dovolte při této příležitosti stručný historický exkurs.
     Časopis začal vycházet v roce 1990 pod hlavičkou Okresního sdružení Strany zelených v Olomouci pod názvem „Zelení vzteky“. V roce 1993 přešel pod občanské sdružení Zelený kruh Olomouc a změnil svůj název na „Zelení a doba“. Prvním šéfredaktorem byl Jiří Jurečka, štafetu postupně převzali Vladimír Coufal a MUDr. Vladislav Raclavský, Ph.D. K duchovním otcům měsíčníku patřili také RNDr. Martin Tichý a Bc. Miroslav Petřík, kteří stáli v čele redakční rady. Pod vedením těchto osobností a za stálé spolupráce uznávaného výtvarníka Jiřího Komára Jurečky si časopis udržoval vysokou úroveň. V roce 1996 převzal funkci šéfredaktora MUDr. Pavel Andrš. Časopis vychází nákladem 2 500 výtisků, je zasálán předplatitelům a volně prodejný v distribuční síti PNS.
     Ve své dnešní podobě se snaží přispívat k ochraně přírodního a kulturního dědictví, hájit tradice a odkaz našich předků, upevňovat křesťanské principy, podporovat spolky a zájmové iniciativy. Snaží se být širokou diskusní a názorovou platformou k problémům, které přináší „doba“ lidem vyznávajícím podobné hodnoty. Obsahově je časopis cílen na dění v Olomouckém kraji, ale nevyhýbáme se ani některým globálním problémům.
     Také v letošním roce budeme vycházet jako měsíčník na recyklovaném papíru v rozsahu 16 stran. V elektronické podobě je k dispozici na www.kcolomouc.cz. Jeden výtisk bude i nadále za 7,- Kč, roční předplatné 70,- Kč můžete případně poukázat na účet číslo 159544384/0300, do zprávy pro příjemce uveďte svoje jméno, u nových předplatitelů také adresu. S potěšením uvítáme Vaše příspěvky, zkušenosti, podněty a informace o Vámi připravovaných akcích, prostě vše, co by nás mohlo něčím potěšit a obohatit. Rádi bychom pro Vás připravili další historické vycházky a 21. ročník Letní folkové scény na Michalských schodech v Olomouci. Děkujeme všem sponzorům, příznivcům a předplatitelům, přejeme hezký a úspěšný rok 2022.


11. 1. 2022

Arcivévoda Karel oslavil 61. narozeniny

     8. ledna proběhla v chrámu Nanebevzetí Panny Marie ve Strážnici tradiční mše svatá u příležitosti 61. narozenin arcivévody Karla Habsbursko-Lotrinského, vnuka blahoslaveného císaře a posledního českého krále Karla I. Následovalo společné posezení jeho ctitelů ve vinném sklípku v nedalekých Kozojídkách. Stalo se tak péčí Místní společnosti Koruny České ve Strážnici a moravského zemského hejtmana MVDr. Jiřího Čížka.

31. 12. 2021

Ekologický a kulturní měsíčník Zelení a doba č. 12/2021 vychází

Zelení a doba
     Společně jsme dorazili do cílové mety roku 2021. Společně s Karlem Tichým se podíváme, v čem je naše země dobrá a kde se můžeme zlepšovat. Ohlédneme se za pravidelným setkáním v Mílkovicích, členové Moravského ornitologického spolku nám poradí s krmením ptactva, také poslední den roku můžeme navštívit ZOO na Sv. Kopečku. Voda přitahuje nejen otužilce, ale i zimní turisty, se členy ekocentra Iris se můžete projít nejen kolem Plumlovské přehrady, ale také kolem říčky Romže a prohlédnout si studánky u Seloutek. Zabruslit si můžete ve Velké Bystřici, podle návodu Jána Kadlece si můžete projít další olomouckou městskou část. Děkujeme za Vaše nápaditá novoroční přání, k jednomu z nich se vztahuje následující redakční poznámka: „Máte právo nevypovídat, ale pokud tohoto svého práva nevyužijete, vše, co řeknete, může být použito v Zelení a doba...“ V barevné verzi můžete náš měsíčník sledovat na www.kcolomouc.cz. Úspěšný vstup do nového roku.


30. 11. 2021

Ekologický a kulturní měsíčník Zelení a doba č. 11/2021 vychází

Zelení a doba
     Společně jsme vpluli do adventního času byť výrazně poznamenaného řáděním covidu a tedy i řadou restrikcí směřujících ke zvládnutí situace. Nicméně to vypadá, že řadu lákadel s jistou dávkou ohleduplnosti bude možné absolvovat. Ohlédneme se za Dnem válečných veteránů a několika mysliveckými akcemi, na Malostranském náměstí v Praze se setkali členové a příznivci spolku Radecký, Ing. Tomáš Kryl nás pozve do vánočního Brna, ve Šternberku jsou připraveny vánoční prohlídky vyzdobeného hradu, běžecká sezona začala také na upravených stopách v Nové Vsi u Rýmařova, zabruslit si i poslat dopis Ježíškovi můžete ve Velké Bystřici. Navštívíme pana Stanislava Pence v Milkovicích, zajímavé budou vánoční dílničky na všech pobočkách Knihovny města Olomouce, se členy Střediska ekologické výchovy Iris můžete navštívit kamenné památky na Kosíři, lázně ve Skalce i biocentrum Čelčice. V barevné verzi můžete náš měsíčník sledovat na www.kcolomouc.cz. Klidný advent.


11. 11. 2021

Den válečných veteránů

     Již za večerního šera jsme se sešli u brány vojenského hřbitova v Černovíře, abychom si společně na tomto památném místě připomenuli Den válečných veteránů, který slavíme v den výročí ukončení Velké války. Všechny přítomné přivítal předseda Regionálního sdružení Koruny České v Olomouckém kraji Pavel Andrš, který v krátkosti pohovořil o historii tohoto vojenského pohřebiště, které je národní kulturní památkou. „Hřbitov vznikl v roce 1869 v sousedství hřbitova civilního. V roce 1917 byl upraven podle návrhu architekta poručíka Gustava Rossmana. 16. prosince 1917 byl vysvěcen za účasti císaře Karla I. Za Velké války zde bylo pohřbeno 3 218 vojáků 13 národností a 6 různých náboženských konfesí. V muslimské hrobové skupině byl vybudován muslimský pavilon v maurském slohu. Za 2. světové války zde byli pohřbíváni sovětští, američtí i němečtí vojáci. Do roku 1951 spravovala hřbitov Posádková vojenská nemocnice Klášterní Hradisko, po předání do rukou navazujících subjektů postupně hřbitov chátral. O nápravu se postupně snaží jak Statutární město Olomouc, tak i Armáda ČR. Dlouhodobou pozornost věnuje tomuto místu i spolek Signum bellum, který např. během podzimních měsíců uspořádal úspěšnou sbírku na obnovení označení hrobových míst.“ K poctě padlých vojáků jsme poté zazpívali českou státní hymnu i Císařskou hymnu, položili jsme kytici v centrální průchozí kapli a zapálili zde svíci. Chceme osudy tohoto významného pietního místa dále sledovat a společně s dalšími subjekty hledat cestu k nápravě.

Foto: Jiří Komárek
Jan Andrš

31. 10. 2021

Ekologický a kulturní měsíčník Zelení a doba č. 10/2021 vychází

Zelení a doba
     Stále se nemůžeme smířit s bolestnou ztrátou, která nás všechny zasáhla odchodem Jána Kadlece. Bez jeho moudrého a láskyplného pozorování drobných památek v krajině i v obcích si zatím nedovedeme náš měsíčník vůbec představit. Rozhodli jsme se proto, že po dlouhých dvaceti letech si s Honzou znovu projdeme všech 25 předměstských obcí, které dnes Olomouc tvoří a stejně jako v roce 2003 začneme ve Slavoníně a Povlu. Pestrá bude nabídla listopadových kulturních akcí ve Velké Bystřici, členové Střediska ekologické výchovy Iris připravili zajímavé vycházky ke Keltské svatyni v Ludéřově, na Kartouzku či setkání s uznávaným litovelským bylinkářem, Tomáš Kryl nám ukáže olomouckou radnici, případně také hudební Vídeň. Připomeneme se Den válečných veteránů, pozveme Vás na zajímavou výstavu do Muzea v Rýmařově. A i když je venku chladněji, není to ještě zima. Dlouhý a teplý podzim.


28. 10. 2021

Pochod za obnovu Českého království v Olomouci

V královském městě Olomouci se již stalo tradicí, že vedle oslav vzniku samostatného státu se zde setkávají také ti, kteří by upřednostnili návrat ke staré dobré monarchii. Již poosmé a za podpory hudebního uskupení Vaše kapela jsme se ve středu 28. října sešli na Žerotínově náměstí u secesní vily Primavesi. Předseda Regionálního sdružení KČ Pavel Andrš poté přivítal všechny účastníky a připomněl některé historické aspekty. 16. 10. 1918 vyhlásil císař Karel I. Národní manifest, které přineslo zemím Rakousko Uherské monarchie federativní uspořádání. 28. 10. potom vyhlásili představitelé Národního výboru na Václavském náměstí státní samostatnost s tím, že všechny zákony a nařízení R-U zůstávají nadále v platnosti a o tom, zda budeme monarchií, nebo republikou, se rozhodne později prostřednictvím referenda, nebo voleb. Národní shromáždění poté 14. 11. 2018 vyhlásilo republiku. S pocitem účastníků oslav 103. výročí vzniku samostatného Českého království a vyzbrojeni zemskými prapory se za slunečného počasí ve 14.00 hod. vydáváme na pochod centrem města, přecházíme obě náměstí a pokládáme kytici u sousoší Nejsvětější trojice, kde se pomodlíme Ave Maria za zdraví, mír a blahobyt naší země a pokračujeme Pekařskou ulicí na Biskupské náměstí, kde v prostorách Arcibiskupství olomouckého se v roce 1848 chopil vlády František Josef I. Závěrečné stoupání k Dómu sv. Václava je velmi náročné pro naše hudebníky. Ne, že by to neudýchali, ale ze souboje s tamní dlažbou bylo nutné odejít také se zachovalým chrupem. Průběh pochodu poté zevrubně hodnotíme v restauraci Zbrojnice.
2. 10. 2021

O pohár sv. Václava

Myslivecký spolek Blata Hněvotín za podpory Koruny České, uspořádal 2. října pro své členy a příznivce myslivosti již šestý ročník střelecké soutěže na skeet o pohár sv. Václava. Soutěž se konala v areálu zvaném Výrovka v hněvotínských skalách s bohatým programem a občerstvením zdarma. O úvod se postarali trubači Zemí Koruny české ve složení hornistka paní Hopflerová, hornista pan Křeháček a trombonista pan Zapletal. Nechyběla ani přehlídka a ukázka historických zbraní předvedená historickým spolkem Kirri z Pňovic, jež zastupoval principál David Križan a Michal Mereďa, kteří také vypálili čestnou salvu na počest našich zemřelých kamarádů. Tradičním účastníkem této akce byla také C a k. Polní kafírna provázená kavárníkema pražičem Lukášem Sazimou z Hranic. K jídlu byl připravený smržický kabanos právě vytažený z udírny. Srnčí guláš byl dílem šéfkuchaře Stanka Kubína z Křelovského Fortu XVII. Následovala ukázka směru letu asfaltových terčů, po níž nastoupila první runda a střelby byly zahájeny. Letošní počasí, oproti loňskému ročníku, bylo nádherné, což se také projevilo v příjemné atmosféře, která provázela celou dnešní, i když pozdější oslavu Sv. Václava. Pro vítěze byly připraveny poháry, dárkové balíčky a každý obdržel balíček čerstvě pražené kávy. Závěrečným provoláním „Myslivosti zdar“ byl letošní šestý ročník o pohár Sv. Václava ukončen. Rudolf Krč
30. 9. 2021

Ekologický a kulturní měsíčník Zelení a doba č. 9/2021 vychází

Zelení a doba
     Kalendářně jsme vstoupili do podzimního období, příroda se přebarvuje, na hradech a zámcích pomalu končí návštěvnická sezóna. Počasí však stále drží a můžeme ještě ledasco stihnout. Hněvotínští myslivci Vás pozvou na 6. setkání K poctě sv. Václava, na hradě Šternberk Vás Roman Prokeš seznámí kromě jiného i s historií zbraní, se Sdružením ekologické výchovy Iris můžeme pomoci vysadit ovocné stromy na Kosíři, 28. 10. proběhne v centru Olomouce tradiční Pochod za obnovu Českého království a vzpomínka na vznik Československé republiky bude mít také reprízu na Fortu XVII. v Křelově. Pomalu můžete také kupovat vstupenky na Bystřické banjo. Příjemné babí léto.


22. 9. 2021

Evropský Den bez aut v Olomouci

     Místní společnost Koruny České v Olomouci připomněla ve středu 22. 9. tradiční evropskou akci Den bez aut, jejímž cílem je alespoň jeden den v roce omezit individuální automobilovou dopravu a upřednostnit prostředky MHD či kolo. Vypravili jsme tradiční Historickou tramvaj společnosti Českomoravská – Kolben – Daněk a.s. z roku 1930, která, vyzdobena zemskými prapory, za značného zájmu kolemjdoucích hodinu kroužila mezi Neředínem a olomouckým Hlavním nádražím s bezplatnou přepravou cestujících. Této možnosti využilo přibližně 200 pasažérů.


31. 8. 2021

Ekologický a kulturní měsíčník Zelení a doba č. 8/2021 vychází

Zelení a doba
     Skončily nám prázdniny a kalendářně i letní období, ale nezoufejme. Předpověď počasí na září je příznivá, v platnost vstoupilo další covidové rozvolnění, tak si ještě užijeme babího léta. Na sv. Hostýně proběhla IX. Pouť za obnovu Českého království, čekají nás zajímavé akce v rámci Dnů evropského kulturního dědictví i Milenia olomouckých Přemyslovců, připomeneme si 120. výročí založení Muzea v Rýmařově a v litovelském muzeu nahlédneme do umění našich soukeníků, je připravena zajímavá exkurze s pozorováním ptactva, zajímavé akce připravuje spolek Za krásnou Olomouc, připomeneme si Evropský den bez aut, oslavíme svátek sv. Václava, patrona naší země. Budeme se těšit na další památky od Bc. Jána Kadlece. V barevné verzi můžete náš měsíčník sledovat na www.kcolomouc.cz. Teplý a slunný podzim.


29. 8. 2021

IX. Pouť za obnovení Českého království na sv. Hostýně

29. srpna, v samotném závěru prázdnin, jsme se opět vydali do Bystřice pod Hostýnem, abychom se na tomto významném moravském poutním místě přimluvili za návrat principů a hodnot, které platily v době, kdy v čele naší země stál blahoslavený král Karel I. Počasí je poněkud pošmourné, ale neprší a je poměrně teplo. Vyrážíme z parkoviště u hřbitova vyzbrojeni zemskými vlajkami a stoupáme vzhůru po Císařské cestě a kolem lovecké chaty se dostáváme k bazilice Nanebevzetí Panny Marie. Zde se setkáváme s poutníky z Prahy a jižní Moravy. Po posilující Mši svaté se přesouváme k Rozhledně Františka Josefa I., která je zároveň také kaplí sv. Kříže. Na letošní 1. září připadá 124. výročí položení základního kamene panovníkem, který u nás vládl dlouhých 68 let. Tuto skutečnost jsme si připomněli položením kytice u jeho pamětní desky a zapálili zde svíčku. Následovala prohlídka rozhledny a pomalý přesun do Bystřice pod Hostýnem, kde poobědváme a posedíme na zahrádce restaurace Zahájené. Děkujeme členům Matice svatohostýnské a Duchovní správy za to, že nám umožnili pouť uskutečnit a že jsme měli možnost se tady opět společně setkat. Pánbůh zaplať. V příštím roce nejen proběhne jubilejní X. pouť, ale připomeneme si i 100. výročí úmrtí krále Karla I.


4. 8. 2021

Pietní průvod k uctění památky krále Václava III. (715. výročí úmrtí)

Krátce po dvanácté hodině se začal formovat průvod na Biskupském náměstí, Wurmovou a Dómskou ulicí se později účastníci přemístili k dómu. Ve 13.00 hod. byly položeny květiny k soše Václava III. v tzv. Horní kryptě dómu, ve 13.06 se rozezněly zvony na památku zavražděného krále v délce 10 minut. Čas odkazoval na přibližnou dobu, kdy mohlo k vraždě dojít a především na letopočet 1306. Účastníky průvodu byli zástupci tří stavů v historických dobových kostýmech – voják, mnich a měšťan za doprovodu bubeníka. Za nimi se potom vydali obyvatelé města v čele se zástupcem magistrátu. Večer se potom svatováclavská katedrála a radnice oděly do rudé barvy, aby připomněly královskou krev, která byla v Olomouci před 715 roky prolita. Úspěšné setkání položilo základy nové olomoucké tradice.

Foto: Leo Rec

4. 8. 2021

Ekologický a kulturní měsíčník Zelení a doba č. 7/2021 vychází

Zelení a doba
     Přehoupli jsme se do druhé půle prázdnin a popustili poněkud svoje covidové otěže. Doháníme vše, co nám nedávno minulá doba neumožnila. Vzpomněli jsme deset let od úmrtí českého korunního prince Otty Habsburského, zanedlouho můžeme vyrazit do historického průvodu a připomenout si památku posledního Přemyslovce Václava III., od jehož úmrtí uplyne 715 let. V Olomouci se tak zakládá nová historická tradice. Pestrý je program SEV Iris z Prostějova, kde nechybí ani návštěva hranické propasti a zajímavostí prostějovského regionu. Zajímavé bude setkání řemeslníků na Plumlově, doprovodné programy na zámku Šternberk budou zahrnovat i tiskařské techniky. Do Českého ráje můžete vyrazit na Kozí mejdan, pěkné třetí místo v ekologické anketě Ropák roku obsadil záměr vybudování přehrady na Paprsku. Zajímavá bude např. i výstava fotografií zahrnujících rekonstrukci zámku v Janovicích u Rýmařova. V barevné verzi můžete náš měsíčník sledovat na www.kcolomouc.cz. A pilně sbírejte vitamin D prostřednictvím letního sluníčka, bude se nám na podzim hodit.


4. 7. 2021

Před 10 lety zemřel Otto Habsburský

Před deseti lety, 4. července 2011, zemřel ve věku 98 let Otto Habsburský, syn našeho posledního císaře a krále blahoslaveného Karla a sám velká a obdivuhodná osobnost 20. století.
Jeho dlouhý život se pozoruhodně prolíná celými dějinami minulého století. Představoval živoucí spojení se starým řádem Evropy před 1. světovou válkou, ale přesto nikdy nebyl zahleděn do minulosti, naopak odvážně čelil výzvám divokého 20. století, vždy s originální a inspirativní vizí pro budoucnost, postavenou na hluboké katolické víře, obsáhlých znalostech a vynikajícím politickém rozhledu. Jeho mottem bylo „Kdo neví, odkud přichází, ten také neví, kam jde, protože neví, kde právě stojí“. A i když jeho úsilí naráželo často na překážky a čelilo neúspěchům, pozdější vývoj mu vždy dával za pravdu.30. 6. 2021

Ekologický a kulturní měsíčník Zelení a doba č. 6/2021 vychází

Zelení a doba
     V prvním prázdninovém čísle našeho měsíčníku se dozvíte, koho vybrala 102 členná porota za vítěze 29. ročníku populární ankety Ropák roku a Zlatá perla roku 2020, nahlédneme do hněvotínské honitby a do prázdninového programu hradu ve Šternberku, na koleje mezi Tovačovem a Kroměříží se opět vydají historické vlaky, krásy Hané můžete obdivovat také ze sedadla formanského vozu, které bude vypravovat Muzeum historických kočárů v Čechách pod Kosířem, můžete navštívit také Galerii U Kalicha v Drahanovicích i místní Černou věž. Pestrý je program SEV Iris v Prostějově i nabídka Muzea a galerie v Rýmařově. Mezi další otevřené památky patří i zámek v Plumlově. V barevné verzi můžete náš měsíčník sledovat na www.kcolomouc.cz. Přejeme hodně sluníčka a prázdninové pohody.


29. 6. 2021

Podporu zničeným obcím na Moravě vyjádřil Ferdinand Habsburský i Lichtenštějnové

Arcivévoda Ferdinand Zvonimír Habsburský, pravnuk posledního českého krále a rakouského císaře Karla I., vyjadřuje podporu obětem zkázy na jihu Moravy. Na svém twitterovém i facebookovém účtu sdílí i odkaz na veřejnou sbírku a šiří tak do světa povědomí o přírodní katastrofě.
Kromě toho, že je prvním v pořadí následnictví trůnu po svém otci a současné hlavě rodu Karlovi, působí Ferdinand Habsburský jako úspěšný automobilový závodník, na Twitteru ho sleduje skoro 10 000 lidí, na Facebooku má přes 19 000 sledujících, a to z celého světa. Jeho příspěvek, doplněným nápisem Myslím na tebe, Česká republiko se tak na sociálních sítích dočkal stovek sdílení a jistě přinesl i mnoho příspěvků na dobrou věc.
Ničí mě vidět zkázu způsobenou tornádem v České republice, zemi blízké mému srdci. Modlím se za všechny, vyjádřil Moravanům sounáležitost arcivévoda. Zveřejnil také odkaz na sbírku Nadace Via, určenou pro pomoc zdevastovaným obcím, a doplnil anglicky podrobný návod, jak webový formulář v českém jazyce vyplnit.


2. 6. 2021

Společná tisková zpráva

Koruny České (monarchistické strany Čech, Moravy a Slezska) a
Spolku pro obnovu Českého království

Předání umělecké kopie svatováclavské koruny arcivévodovi Karlu Habsburskému u příležitosti jeho šedesátých narozenin.

Otevření Muzea kočárů
     Vnuk posledního českého krále Jeho císařská a královská Výsost Karel Habsburský, arcivévoda Rakouský, oslavil dne 11. ledna 2021 šedesáté narozeniny. V této souvislosti zorganizoval Spolek pro obnovu Českého království s veřejnou podporou Koruny České (monarchistické strany Čech, Moravy a Slezska) sbírku mezi obyvateli našich zemí, určenou pro zhotovení daru – kopie svatováclavské koruny u renomovaného českého šperkaře Jiřího Urbana. Díky příspěvku téměř dvou set dárců i finanční asistenci monarchistické strany se projekt podařilo uskutečnit.

     Původně zamýšlené předání v České republice znemožnila protipandemická opatření. S pomocí představitelů Řádu sv. Jiří – evropského řádu Domu Habsbursko-Lotrinského se podařilo předání uskutečnit ve Vídni v odloženém termínu 28. května 2021.

     Českou delegaci reprezentovali Jindřich Holub, starosta Spolku pro obnovu Českého království, JUDr. Petr Krátký, místopředseda Koruny České (monarchistické strany Čech, Moravy a Slezska) a autor umělecké kopie svatováclavské koruny, šperkař, klenotník a restaurátor Jiří Urban. Mezi účastníky setkání, jejichž celkový počet musel být z důvodu protipandemických opatření minimalizován, dále byli arcivévodkyně Camilla von Habsburg-Lothringen, komtur české komendy Řádu sv. Jiří – evropského řádu Domu Habsbursko-Lotrinského PhDr. Milan Novák, O.S.G.M. i zástupce rytířského řádu Křižovníků s červenou hvězdou ve Vídni P. Václav Sládek, O.Cr.

     Během slavnostního aktu informoval prokurátor řádu Vinzenz baron Stimpfl-Abele o rozhodnutí velmistra řádu JCKV Karla Habsburského dar s díky přijmout a jako symbolický dar obyvatel zemí Koruny české trvale vystavit v sídle řádu ve Vídni. Účastníci setkání mj. přijali také informaci o založení Královského institutu politických nauk v Praze a o jeho připravovaných aktivitách, vč. konference, věnované odkazu blahoslaveného císaře Karla I. a jeho významu pro současnost.

V Praze dne 2. června 2021

www.korunaceska.cz
www.spolekproobnovuceskehokralovstvi.cz31. 5. 2021

Ekologický a kulturní měsíčník Zelení a doba č. 5/2021 vychází

Zelení a doba
     Covid pomalu uvolňuje svoje sevření a my si zvykáme na přechod z období, kdy nešlo nic dělat na období, kdy nevíme, co dříve. Ve Vídni došlo k předání umělecké kopie svatováclavské koruny do rukou arcivévody Karla Habsburského k jeho 60. narozeninám, iniciativa 2018 plus zve na shromáždění občanů a besedu o vakcinaci, ohlédneme se za Nocí kostelů, můžete navrhnout svoje kandidáty na ocenění Ropák roku, Tomáš Kryl Vám ukáže spoustu zajímavostí v Brně i na Sovinci, pestrý je červnový program spolku Za krásnou Olomouc i SEV Iris, své brány otevírá také zámek Plumlov a Šternberk. Zajímavou prodejní výstavu můžete shlédnout na Černé věži v Drahanovicích. V barevné verzi můžete náš měsíčník sledovat na www.kcolomouc.cz. Přejeme hodně jarního sluníčka a pohody.


8. 5. 2021

Oznámení samostatné kandidatury Koruny České ve volbách do PS

Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska) se na jednání Předsednictva dne 3. 5. 2021 rozhodla kandidovat v letošních volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2021 samostatně. A to s cílem:
  1. obnovit důvěru občanů ve stát a jeho instituce, vyrovnat se s následky pandemie cestou vlády práva;
  2. změnit hospodaření státu z cyklu „od voleb k volbám“ na model dlouhodobě udržitelného rozvoje, zajišťujícího zachování kvality života i pro příští generace;
  3. navrhnout demokratické zásahy do ústavního systému našeho státu, které vrátí jeho hlavě ztracenou důstojnost.
Podrobný volební program i lídry kandidátek zveřejníme do konce května t.r. tak, abychom byli s to se aktivně účastnit jak voleb v již vyhlášeném termínu, tak v případně, že budou vyhlášeny, i voleb předčasných.

V Praze dne 8. května 2021 Za stranu: Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska) RNDr. Radim Špaček, předseda30. 4. 2021

Ekologický a kulturní měsíčník Zelení a doba č. 4/2021 vychází

Zelení a doba
     PES pomalu uvolňuje svoje sevření a my se učíme zase dýchat, dívat se kolem sebe, potkávat se s přáteli a plánovat smysluplné využití svého volného času. Myslivci, po očku sledující projednávání novely Zákona o myslivosti v PS, nás pozvou na jarní svod psů, Ján Kadlec nám ukáže drobné památky Skřípova na Prostějovsku, poznáme, že při krmení zoborožce kaferského musí mít chovatel také dramatické nadání, tradičně pestrá je nabídka Střediska ekologické výchovy Iris, Děti Země přijímají nominace na titul Ropák roku 2020, Cena Rudolfa Eitelbergera, připravovaná již posedmé péčí spolku Za krásnou Olomouc, ohodnotí nejlepší počiny z oblasti architektury v Olomouckém kraji. Velké plány má také Muzeum v Rýmařově. V barevné verzi můžete náš měsíčník sledovat na www.kcolomouc.cz. Přejeme hodně jarního sluníčka.


9. 4. 2021

Zemřel princ Filip, vévoda z Edinburghu

Princ Filip, vévoda z Edinburghu
Jeho královská Výsost princ Filip, vévoda z Edinburghu, manžel britské královny Alžběty II., zemřel dnes v ranních hodinách. Odešel na věčnost pokojně a v požehnaném věku, za dva měsíce by se dožil 100 let.
R. I. P.Byl patronem asi 800 organizací – průmyslových, vzdělávacích, sportovních nebo ekologických. Královské povinnosti pečlivě a oddaně plnil až do svých 96 let a uměl si u toho ze sebe i udělat legraci. K jeho devadesátým narozeninám mu britská panovnice udělila titul lord vysoký admirál, stal se z něj tedy čestný velitel královského námořnictva. Dne 10. června 2020 oslavil 99 let a 73 let manželství s královnou Alžbětou, které bylo 94 let.
Od letošního února do března pobýval v londýnské nemocnici, kde se léčil s infekcí a po neupřesněném zákroku na srdci. Zemřel 9. dubna 2021 v ranních hodinách na hradě Windsor, kde královský pár pobýval od počátku pandemie covidu-19.
Plných 69 tak stál po boku své manželky v čele státu. Jistě není přehnané tvrzení, že pokud je Alžběta II. vynikající královnou, má na tom velký díl zásluhy právě její manžel, který jí byl po celou dobu manželství pevnou oporou, zároveň si však zachovával svůj osobitý styl a smysl pro humor.

Jeho pojetí monarchie dobře vystihuje následující citát:
Představa, že monarchie existuje v zájmu monarchy, je mylná. Tak tomu není; monarchie existuje v zájmu lidu.

Kéž bychom také někdy měli na čelném místě našeho státu člověka, který by pojímal službu ve svém postavení s podobnou zodpovědností.

Foto: Mike Tindall1. 4. 2021

Otevření Muzea kočárů

Otevření Muzea kočárů
Vážení,
srdcem píši přání všem přátelům, příznivcům Muzea kočárů, řemeslníkům, lidem dobré vůle a přeji všem v tento vzácný sváteční čas, otevřené srdce a mír v duši.
Došli jsme po mnohých letech do cíle a Muzeum kočárů po přestavbě jsme 1. 4. 2021 slavnostně otevřeli.
Program přímých přenosů trvající po dva dny ku cti největšímu křesťanskému svátku a dalším osobnostem pokračuje i dnes na Velký pátek 2. 4. 2021 ve 17:00 hodin na www.historickekocary.cz.

(VŠECHNY PŘENOSY BUDE MOŽNÉ ZPĚTNĚ SLEDOVAT PO VELIKONOČNÍCH SVÁTCÍCH NA NAŠICH STRÁNKÁCH MUZEA)

S úctou ke všem
Václav Obr31. 3. 2021

Ekologický a kulturní měsíčník Zelení a doba č. 3/2021 vychází

Zelení a doba
     Venkovní teploty pomalu stoupají, incidence covidu naopak klesá a my pevně doufáme, že ruku v ruce s normalizací v naší společnosti budeme mít opět o čem psát. Připomněli jsme si 99. výročí úmrtí našeho posledního krále bl. Karla, rozloučili jsme se s princem Filipem, vévodou z Edinburgu. Tedy možná především ti z Vás, kteří vědí o sňatku zimního krále Friedricha Falckého s Alžbětou, dcerou anglického krále Jakuba I., jejichž potomci byli předkové anglické královny Alžběty II. Příroda nám rozkvétá a přibývá mláďat, kdo má les daleko, může si to ověřit v Zoologické zahradě na sv. Kopečku, která se pro nás opět otevřela. Novinky má pro nás Městská knihovna v Olomouci, poučné i zábavné budou vycházkové trasy SEV Iris. Honzovi Kadlecovi přejeme brzké uzdravení a těšíme se na jeho drobné památky obcí Prostějovska. V barevné verzi můžete náš měsíčník sledovat na www.kcolomouc.cz. Hodně jarního sluníčka a tedy i vitaminu D.


28. 2. 2021

Ekologický a kulturní měsíčník Zelení a doba č. 2/2021 vychází

Zelení a doba
     V zajetí lockdownu se zákazem opustit město či obec, kde máme domovské právo, jsou naše možnosti kulturního vyžití poněkud omezené. Ještě že příroda kolem nás se vlastním nezadržitelným tempem připravuje na jaro a na cestu ze svých zimovišť se již chystají např. čápi bílí, kukačky, vlaštovky, břehule a spousta dalších, aby stěhování uzavřeli rorýsi na přelomu dubna a května. V předstihu se můžete podívat na drobné památky Runářova na Prostějovsku, které pro Vás připravil Bc. Ján Kadlec, vůli i schopnost připravit přírodovědnou akci třeba i v samovazbě na Mírově mají členové Střediska ekologické výchovy Iris. V letošním roce si připomeneme 1100 let úmrtí sv. Ludmily, historik a spisovatel Petr Placák se ve svém článku nabitém fakty pokusí o srovnání našeho posledního korunovaného krále se současným panem prezidentem. A tlačte se na jarní sluníčko, vitamín D potřebujeme na ochranu proti covidu jako sůl. V barevné verzi můžete náš měsíčník sledovat na www.kcolomouc.cz.


27. 2. 2021

Hněvotínské sčítání zvěře

Letošní celostátní termín sčítání zvěře byl stanoven orgány státní správy na sobotu 27. února. Znalost stavu zvěře a jejich přírůstků v honitbě je jedním ze základů správného mysliveckého chovu a hospodaření v honitbě. Proto je mu u nás také věnována celoroční pozornost a péče. Sraz členů našeho Mysliveckého spolku Blata Hněvotín byl toho dne vzhledem k dodržení vyhlášených opatření uskutečněn s rozestupy venku u myslivecké chaty zvané Výrovka. Již na první pohled na nastoupené členy MS i s adepty bylo patrné, že účast je silně ovlivněna pandemií z důvodu covidu 19, který, jak je vidět se nevyhýbá ani našim myslivcům. Způsobů sčítání zvěře, jak informoval také dva přítomné adepty v našem spolku provádějící praxi myslivecký hospodář Pavel Toman, existuje několik druhů i způsobů. Nejlepším způsobem sčítání zvěře však je celoroční monitorování revíru. U nás do sčítání vstoupila také moderní technika v podobě termokamery, kterou jsem měl možnost používat informoval hospodář. Letošní, i když kratší dobu trvající sněhová pokrývka, což není na Hané výjimkou, také významně přispěla k zjištění přesnějších údajů o počtu a druhu divoké zvěře. Jsem také v úzkém kontaktu s mysliveckými strážemi, kterým bych chtěl poděkovat za jejich aktivitu, protože celou zimu mě informovali o výskytu různých druhů zvěře v revíru a počtech jednotlivých druhů zvěře na svých úsecích. Nakonec následovala hlášení přítomných členů o početních stavech zvěře provedené a spočítané u svých zásypů a právě vykonanou pochůzkou. Samozřejmě nechyběla ani informace o jejich kondici po právě doznívající zimě. I přesto, že jsme loňské podzimní hony zrušili, současný způsob zemědělské výroby a současná skladba krajiny moc nepřeje v naší honitbě bažantí zvěři. Jediné, co je potěšitelné, je stav koroptví, kterých jsme napočítali 160. Proto jsme se také okamžitě rozhodli v rámci našich omezených možností alespoň k částečnému zlepšení životních podmínek bažantů zakoupit za 5 000 korun sazenice keřů a provést jejich výsadbu na páteřní cestě k zahrádkám. Tímto přijatým opatřením a společným popřáním si pevného zdraví bylo letošní sčítání zvěře na Výrovce v Hněvotíně ukončeno.

Rudolf Krč

Krč Rudolf
Foerstrova 17
779 00  Olomouc
Tel: 603 746 307
E-mail: krc.ruda@gmail.com
Jsem autorem také fota.

Popis fota:
  • Objekt chaty Výrovka s novou fasádou a zateplením.
  • Část rozestoupených členů na srazu ke sčítání.
31. 1. 2021

Ekologický a kulturní měsíčník Zelení a doba č. 1/2021 vychází

Zelení a doba
Vážení čtenáři,
     společně otevíráme 30. ročník vydávání časopisu „Zelení a doba“ a dovolte při této příležitosti stručný historický exkurs.
     Časopis začal vycházet v roce 1990 pod hlavičkou Okresního sdružení Strany zelených v Olomouci pod názvem „Zelení vzteky“. V roce 1993 přešel pod občanské sdružení Zelený kruh Olomouc a změnil svůj název na „Zelení a doba“. Prvním šéfredaktorem byl Jiří Jurečka, štafetu postupně převzali Vladimír Coufal a MUDr. Vladislav Raclavský, Ph.D. K duchovním otcům měsíčníku patřili také RNDr. Martin Tichý a Bc. Miroslav Petřík, kteří stáli v čele redakční rady. Pod vedením těchto osobností a za stálé spolupráce uznávaného výtvarníka Jiřího Komára Jurečky si časopis udržoval vysokou úroveň. V roce 1996 převzal funkci šéfredaktora MUDr. Pavel Andrš. Časopis vychází nákladem 2 500 výtisků, je zasílán předplatitelům a volně prodejný v distribuční síti PNS.
     Ve své dnešní podobě se snaží přispívat k ochraně přírodního a kulturního dědictví, hájit tradice a odkaz našich předků, upevňovat křesťanské principy, podporovat neziskové organizace a spolky. Snaží se být širokou diskusní a názorovou platformou k problémům, které přináší „doba“ lidem vyznávajícím podobné hodnoty. Obsahově je časopis cílen na dění v Olomouckém kraji, ale nevyhýbáme se ani některým globálním problémům.
     Také v letošním roce budeme vycházet jako měsíčník na recyklovaném papíru v rozsahu 16 stran. V elektronické podobě je k dispozici na www.kcolomouc.cz. Jeden výtisk bude i nadále za 7,- Kč, roční předplatné 70,- Kč můžete případně poukázat na účet číslo 159544384/0300, do zprávy pro příjemce uveďte svoje jméno, u nových předplatitelů také adresu. S potěšením uvítáme Vaše příspěvky, zkušenosti, podněty a informace o Vámi připravovaných akcích, prostě vše, co by nás mohlo něčím potěšit a obohatit. Rádi bychom pro Vás připravili další historické vycházky a 20. ročník Letní folkové scény na Michalských schodech v Olomouci. Děkujeme všem sponzorům, příznivcům a předplatitelům, přejeme hezký a úspěšný rok 2021.

Redakce
22. 1. 2021

Zemřel doyen české šlechty, Zdeněk hrabě Sterberg

Hrabě Sternberg
Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska) se zármutkem bere na vědomí smutnou zprávu o úmrtí Jeho Jasnosti Zdeňka hraběte Sternberga.
Hrabě Sternberg byl svědkem i přímým účastníkem mnoha dramatických událostí a dějů, které Země Koruny české postihly v důsledku rozbití středoevropského soustátí. I v těch nejtěžších obdobích byla Jeho Jasnost jasně rozpoznatelným symbolem pravého vnitřního šlechtictví a s ním spojené noblesy.
Pokoj jeho duši.Kořeny českého hraběcího rodu Sternbergů sahají až do 12. století. Zdeněk Sternberg se narodil 15. srpna 1923 jako druhé z devíti dětí Jiřího hraběte Sternberga a jeho manželky Kunhuty hraběnky Mensdorff-Pouilly. Jeh otec podepsal v roce 1939 druhou a třetí šlechtickou deklaraci, které byly v čase nejvyššího ohrožení vlasti nacismem určené prezidentu Emilu Háchovi a ve kterých česká zemská šlechta plně podpořila svou zemi, národ a jazyk.
Na gymnáziu maturoval za druhé světové války a po znovuotevření vysokých škol studoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy, avšak z politických důvodů nebyl puštěn k promoci. Za nacistické okupace i po roce 1948 se aktivně účastnil odboje. Pomáhal při organizování nelegálního překračování hranic a odchodu svých sourozenců a přátel na Západ. Po znárodnění rodinného majetku pět let nuceně strávil v karvinských dolech, z toho dva roky jako příslušník Pomocných technických praporů. Od roku 1956 pracoval jako kulisák v Karlínském hudebním divadle, a to až do své emigrace v roce 1968. V Rakousku se postupně vypracoval na zástupce ředitele potravinářského koncernu.
Po listopadové revoluci se Zdeněk Sternberg vrátil do Československa, kde v roce 1992 získal zpět rodový majetek včetně starobylého hradu Český Šternberk, jejž po dalších téměř 30 let rekonstruoval a zveleboval. Na hradě bydlel se svou manželkou Alžbětou, s níž má syna Filipa.Aktuálně - archiv


Home

Spřátelené: www.korunaceska.cz :: www.sdruzenimonarchistubrno.webnode.com :: www.rytirskytabor.cz