http://www.kcolomouc.cz/
A
ktuálně
30. 11. 2020

Ekologický a kulturní měsíčník Zelení a doba č. 11/2020 vychází

Zelení a doba
     V závěru roku jsme se všichni polepšili o jeden stupeň v Psovi a všichni doufáme, že budeme moci trochu zvolnit a věnovat se také sobě, svým rodinám a přátelům. Vánoční atmosféru můžeme načerpat např. na slavnostně vyzdobeném nádvoří hradu ve Šternberku i prohlídkou vánočně vyzdobených interiérů, Bc. Ján Kadlec pro nás připravil drobné památky Dešné na Konicku, SEV Iris pozve nejen seniory na další vycházky do přírody, představíme Vám novou publikaci Historický atlas Olomoucka, ohlédneme se za přehlídkou dokumentárních filmů v Jihlavě, mrkneme do historie první veřejné knihovny v Olomouci, připomeneme si Den válečných veteránů. 10. výročí vzniku oslaví Galeriezet ve Velké Bystřici, výstava k tomuto výročí byla prodloužena až do 21. ledna 2021, 27. listopadu proběhla kolaudace Muzea kočárů v Čechách pod Kosířem. Připravuje se sčítání ptáků na krmítkách. V barevné verzi můžete náš měsíčník sledovat na www.kcolomouc.cz. Poklidný Advent.


27. 11. 2020

Muzeum kočárů v Čechách pod Kosířem

Vážená veřejnosti,
s radostí vám oznamujeme, že v pátek 27. listopadu 2020 bylo celé Muzeum kočárů po mnohých letech budování zkolaudováno.
Těšíme se již brzo na společné setkání při otevření celé ojedinělé expozice.
     S úctou za Muzeum kočárů

Václav Obr

11. 11. 2020

Den válečných veteránů

     Již za večerního šera jsme se sešli u brány vojenského hřbitova v Černovíře, abychom si společně na tomto památném místě připomenuli Den válečných veteránů, který slavíme v den výročí ukončení Velké války. Všechny přítomné přivítal předseda Regionálního sdružení Koruny České v Olomouckém kraji Pavel Andrš, který v krátkosti pohovořil o historii tohoto vojenského pohřebiště, které je národní kulturní památkou. „Hřbitov vznikl v roce 1869 v sousedství hřbitova civilního. V roce 1917 byl upraven podle návrhu architekta poručíka Gustava Rossmana. 16. prosince 1917 byl vysvěcen za účasti císaře Karla I. Za Velké války zde bylo pohřbeno 3 218 vojáků 13 národností a 6 různých náboženských konfesí. V muslimské hrobové skupině byl vybudován muslimský pavilon v maurském slohu. Za 2. světové války zde byli pohřbíváni sovětští, američtí i němečtí vojáci. Do roku 1951 spravovala hřbitov Posádková vojenská nemocnice Klášterní Hradisko, po předání do rukou navazujících subjektů postupně hřbitov chátral. O nápravu se postupně snaží jak Statutární město Olomouc, tak i Armáda ČR. Dlouhodobou pozornost věnuje tomuto místu i spolek Signum bellum, který např. během podzimních měsíců uspořádal úspěšnou sbírku na obnovení označení hrobových míst.“ K poctě padlých vojáků jsme poté zazpívali českou státní hymnu i Císařskou hymnu, položili jsme kytici v centrální průchozí kapli a zapálili zde svíci. Chceme osudy tohoto významného pietního místa dále sledovat a společně s dalšími subjekty hledat cestu k nápravě.

Foto: Jiří Komárek
Jan Andrš

31. 10. 2020

Ekologický a kulturní měsíčník Zelení a doba č. 10/2020 vychází

Zelení a doba
     Příroda se barví a snižuje svůj vláhový deficit, omezené jsou i naše možnosti v oblasti kulturního a společenského vyžití. V komorní atmosféře proběhlo třeba sázení ovocných stromů na Kosíři či Pochod za obnovu Českého království. Hodnotící komise bude nyní posuzovat práce zaslané do literární soutěže Prvotiny, kterou pořádá Knihovna města Olomouce a připravuje se sborník. Skončila přehlídka dokumentárních filmů v Jihlavě. Na hradě Šternberk byla ukončena rekonstrukce unikátního souboru historických kamen. 10. výročí vzniku oslaví Galeriezet ve Velké Bystřici, výstava k tomuto výročí byla prodloužena až do 21. ledna 2021. Připomeneme si Den válečných veteránů. S Bc. Jánem Kadlecem se můžete vydat za drobnými památkami další obce na Prostějovsku. Připravuje se sčítání ptáků na krmítkách. V barevné verzi můžete náš měsíčník sledovat na www.kcolomouc.cz. Klidný podzim.


28. 10. 2020

Pochod za obnovu Českého království v Olomouci

     V královském městě Olomouci se již stalo tradicí, že vedle oslav vzniku samostatného československého státu se zde setkávají také ti, kteří by upřednostnili návrat ke staré dobré monarchii. Již posedmé a vzhledem k vládním opatřením ve velmi komorním složení jsme se ve středu 28. října sešli na Žerotínově náměstí u secesní vily Primavesi. Předseda Regionálního sdružení KČ Pavel Andrš poté přivítal všechny účastníky a připomněl některé historické aspekty. 16. 10. 1918 vyhlásil císař Karel I. Národní manifest, které přineslo zemím Rakousko Uherské monarchie federativní uspořádání. 28. 10. potom vyhlásili představitelé Národního výboru na Václavském náměstí státní samostatnost s tím, že všechny zákony a nařízení R-U zůstávají nadále v platnosti a o tom, zda budeme monarchií, nebo republikou, se rozhodne později prostřednictvím referenda, nebo voleb. Národní shromáždění poté 14. 11. 2018 vyhlásilo republiku. Tentokrát bez kapely, zato s pocitem účastníků oslav 102. výročí vzniku samostatného Českého království a vyzbrojeni zemskými prapory se ve 14.00 hod. vydáváme na pochod centrem města, přecházíme obě náměstí a pokládáme kytici u sousoší Nejsvětější trojice, kde se pomodlíme Ave Maria za zdraví, mír a blahobyt naší země a svoji pouť končíme na Václavském náměstí před katedrálou. Pro všechny to byl sváteční a požehnaný den.
20. 10. 2020

Praha má nový pomník české královny Marie Terezie

     Park Marie Terezie na pražských Hradčanech má ode dneška novou dominantu: Byla zde odhalena socha české královny a rakouské císařovny Marie Terezie. Tato jediná vládnoucí žena v čele našeho státu se tak dočkala vůbec první sochy v Českých zemích; zástupci Prahy 6 ji slavnostně odhalili u příležitosti 280. výročí jejího nástupu na trůn.
     „Marie Terezie byla jedinou vládnoucí ženou na českém trůnu a na svou dobu poměrně moderní panovnicí. Jsem proto rád, že jsme projekt dotáhli do cíle a můžeme ji konečně široké veřejnosti připomenout jako pozoruhodnou osobnost a významnou historickou postavu,“ řekl místostarosta pro kulturu Jan Lacina, který myšlenku postavení pomníku ve vedení městské části Praha 6 dlouhodobě prosazoval už dříve připomněl, že stavba pomníku Marie Terezie má podporu Koruny České a mnoha významných historiků.
     První myšlenka na stavbu sochy Marie Terezie vznikla roku 2013. Po dokončení tunelového komplexu Blanka bylo připraveno místo na stavbu pomníku a 13. května 2017, v den 300. výročí narození Marie Terezie byl slavnostně položen základní kámen pomníku a rok na to byl nově vzniklý park pojmenován jako park Marie Terezie.
30. 9. 2020

Ekologický a kulturní měsíčník Zelení a doba č. 9/2020 vychází

Zelení a doba
     Příroda se přebarvuje do podzimních barev a dohání vláhový deficit. Nabídka nejrůznějších kulturních a přírodovědných či vzdělávacích akcí je však stejně pestrá. Spolek Za krásnou Olomouc pro nás připravil Den architektury a Cyklozávod za památkami Olomouce, s průvodcem Ing. Tomášem Krylem se můžete vydat na historickou vycházku Olomoucí divadelní a filmovou, Evropský den ptactva bude probíhat také v Tovačově na Olomoucku. Dříve, než se vydáte do volebních místností, můžete se v přehledu MUDr. Vladislava Raclavského z občanské komunity 2018+ Olomouc seznámit s tím, jaké úmysly mají kandidáti s využitím 44 ha orné půdy u Hněvotína. Všichni se mohou pokusit uspět v literární soutěži Prvotiny. V barevné verzi můžete náš měsíčník sledovat na www.kcolomouc.cz. Pěkné babí léto.


26. 9. 2020

Pohár sv. Václava letos bez vítězů

     Již pátý ročník setkání myslivců a přátel myslivosti svolal Myslivecký spolek Blata Hněvotín s podporou Koruny České na 26. září do svého areálu Výrovka, ležícího v hněvotínských skalách nedaleko Hněvotína. Po slavnostní famfáře si vzal slovo pořadatel této akce myslivecký hospodář Pavel Toman a nastoupené účastníky pozdravil slovy. „Vážená dámo, vážení hosté, pánové a kamarádi. Měl proběhnout letošní pátý ročník střeleb k poctě svatého Václava a hlavně měl to být zase festival kamarádství, setkání a dobré nálady. Situace ve státě je taková, jaká je. Počasí nám dnes také nepřeje, střeleckou i společenskou část jsme nuceni zrušit. Přijměte, prosím, pozvání k výdejnímu okénku…“ Poté poděkoval všem za účast v tomto deštivém počasí. Další promluvil spoluorganizátor akce za KČ Pavel Andrš. „Scházíme se zde v předvečer Dne české státnosti v den sv. Václava, je to na paměť jeho úmrtí patrně v roce 935. Naším patronem je sv. Hubert, ale přibližně ve stejné době, jako žil sv. Václav, byla zřízena funkce lovčího na tvrzi Zbečno nedaleko hradu Křivoklát, proto je patronem i naším. Vzpomínáme vždycky při této příležitosti také na naše kamarády a přátele, kteří již mezi námi bohužel nejsou a sledují dění z mysliveckého nebe. Chtěl bych nyní na ně zavzpomínat, vzdát jim hold a poslat jim zřetelný signál, že na ně myslíme a jsou tu s námi “ a požádal historický spolek Kirri z Pňovic o čestnou salvu. V závěru zapěl část melodie Svatováclavského chorálu. Tímto byly ze strany MS veškeré oficiality a náležitosti ukončeny provoláním „Myslivosti zdar“. Letošní Pohár sv. Václava v Hněvotíně tak zůstal bez vítězů.

Text a foto: Rudolf Krč

22. 9. 2020

Den bez aut v Olomouci

     Místní společnost Koruny České v Olomouci připomněla v úterý 22. 9. tradiční evropskou akci Den bez aut, jejímž cílem je alespoň jeden den v roce omezit individuální automobilovou dopravu a upřednostnit prostředky MHD či kolo. Vypravili jsme tradiční Historickou tramvaj společnosti Českomoravská – Kolben – Daněk a.s. z roku 1930, která, vyzdobena zemskými prapory, za značného zájmu kolemjdoucích hodinu kroužila mezi Neředínem a olomouckým Hlavním nádražím s bezplatnou přepravou cestujících. Této možnosti využilo přibližně 200 pasažérů.
13. 9. 2020

Olomoucí po stopách Habsburků

     Za krásného teplého počasí a pod vedením erudovaného průvodce Ing. Tomáše Kryla jsme zjišťovali, která místa v Olomouci jsou spojena s Františkem Josefem I., Marií Terezií, ale i posledním panovníkem bl. Karlem I. Dozvěděli jsme se, kde můžeme narazit na habsburské symboly, podobizny a jména, které stavby a instituce v Olomouci Habsburkové jako mecenáši iniciovali a finančně podpořili, nebo kde měli dvorní lékárnu. Odhalili jsme, kolik příslušníků rodu zastávalo úřad olomouckého biskupa, kde všude bývala Jejich Veličenstva v hanácké metropoli ubytována nebo i to, kde se u nás konaly habsburské svatby a pohřby.

Foto: Josef Hrabovský

31. 8. 2020

Ekologický a kulturní měsíčník Zelení a doba č. 8/2020 vychází

Zelení a doba
     Podzimní rovnodennost máme na dohled, ale třeba si užijeme i babího léta. Ohlédneme se za slavností Nanebevzetí Panny Marie na Staroměstském náměstí i Poutí za obnovení Českého království. Bc. Ján Kadlec nám představí další část Stražiska na Prostějovsku. Spolek „Za krásnou Olomouc“ Vás seznámí s dílem světoznámého architekta Adolfa Loose a jeho vazbami na Olomouc. Evropský Den bez aut si můžete připomenout projížďkou v Historické tramvaji, Ing. Tomáš Kryl Vás pozve na historickou vycházku Olomouc po stopách Habsburků a myslivci i přátelé myslivosti jsou zváni na setkání „K poctě sv. Václava“. Ve Velké Bystřici budou připraveny selské trhy, připomeneme si 10 let trvání Galeriezet, v rámci Dnů evropského dědictví bude na hradě Šternberk exkluzivně zpřístupněn prohlídkový okruh „Od kuchyně po půdu“, v neděli 13. 9. doplní prohlídky hradu Rudolfínská mincovna s Romanem Prokešem. Pestrý je program Muzea v Rýmařově. Tak se máme všichni na co těšit a ať jste úspěšní na houbařských výpravách. V barevné verzi můžete náš měsíčník sledovat na www.kcolomouc.cz. Pěkné babí léto.


15. 8. 2020

Svátek Nanebevzetí Panny Marie na Staroměstském náměstí v Praze

     V sobotu 15. srpna proběhla na Staroměstském náměstí slavnost, která završila úsilí mnoha generací o návrat Mariánského sloupu trvající dlouhých 102 let. Slavnostnímu okamžiku byli přítomni poutníci z Čech, Slezska i Moravy. Mariánský sloup zde nechal v roce 1650 postavit císař Ferdinand III. jako poděkování Panně Marii za obranu Prahy před Švédy a ukončení třicetileté války. Staroměstský sloup vytesal z žehrovického pískovce společně se svými pomocníky vynikající sochař a řezbář Jan Jiří Bendl. Byl nejen prvním barokním sochařským dílem v českých zemích, ale také ukazatelem pražského poledne. 3. listopadu 1918 byl Mariánský sloup stržen. Tento vandalský čin zorganizoval žižkovský bohém František „Franta“ Sauer jako údajný spontánní projev národní revoluce. Snahy o znovupostavení Mariánského sloupu se objevovaly i v období nacistické okupace, v poválečném období zejména v orelském prostředí a po komunistickém převratu také v exilu. Úspěch nakonec slavila teprve Společnost pro obnovu mariánského sloupu s mnoha příznivci. Jedním z místopředsedů Společnosti byl také PhDr. Karel Kavička z Prostějova. Klíčovou roli sehrálo kamenické umění, pokorný přístup a otevřené srdce sochaře Petra Váni, který společně s přáteli na památkové rekonstrukci pracoval s přestávkami dvaadvacet let. Jeho dílo, které dnes Dominik kardinál Duka, arcibiskup a primas český, požehnal, je příběhem o víře, lásce a statečnosti, odvaze a věrnosti. Každý z jeho protagonistů napsal svůj příběh nejenom na stránky historie, ale spolu s mistry sochaři a kameníky je vytesal do kamene a do lidských srdcí.

Foto: Václav Andrš

30. 8. 2020

VIII. pouť za obnovení Českého království

     30. srpna, v samotném závěru prázdnin, jsme se opět vydali do Bystřice pod Hostýnem, abychom se na tomto významném moravském poutním místě přimluvili za návrat principů a hodnot, které platily v době, kdy v čele naší země stál blahoslavený král Karel I., přímý potomek Přemyslovců, Lucemburků i Jagellonců. Za pěkného slunečného počasí vyrážíme z parkoviště u hřbitova vyzbrojeni zemskými vlajkami a portrétem JCKV Františka Josefa I. Stoupáme vzhůru po Císařské cestě a kolem lovecké chaty se dostáváme k bazilice Nanebevzetí Panny Marie. Po posilující Mši svaté se přesouváme k Rozhledně Františka Josefa I., která je zároveň také kaplí sv. Kříže. Na letošní 1. září připadá 123. výročí položení základního kamene panovníkem, který u nás vládl dlouhých 68 let. Tuto skutečnost jsme si připomněli položením kytice u jeho pamětní desky a za asistence řady náhodných poutníků jsme společně zazpívali Svatováclavský chorál i Císařskou hymnu. Následovala prohlídka rozhledny a po obědě v místní restauraci Ovčárna pomalý návrat do Bystřice pod Hostýnem. Děkujeme členům Matice svatohostýnské a Duchovní správy za to, že nám umožnili pouť uskutečnit. Pánbůh zaplať.

foto: Tomáš Macíček

31. 7. 2020

Ekologický a kulturní měsíčník Zelení a doba č. 7/2020 vychází

Zelení a doba
     Prázdniny se přehouply do své druhé poloviny a čeká nás řada výrazně teplých dnů. Nejprve se ale ohlédneme za úspěšnou historickou vycházkou po bojišti u Tovačova i za řemeslným víkendem na plumlovském zámku. Čeká nás křest další významné publikace o umění ve veřejném prostoru „Sochy a města“ v režii spolku Za krásnou Olomouc. Na zámku Plumlov připravili zajímavou šermířskou víkendovku i s ukázkou výcviku dravých ptáků a dobovým táborem historického spolku Kirri z Pňovic. Bc. Ján Kadlec Vás pozve na další výpravu za pamětihodnostmi Stražiska, můžete se zapojit do sčítání přírůstků čápů, pestrá je nabídka Muzea v Rýmařově i v Prostějově. V samotném závěru prázdnin Vás pozveme na VIII. pouť za obnovu Českého království na sv. Hostýně. V barevné verzi můžete náš měsíčník sledovat na www.kcolomouc.cz. Pěkné léto.


18. - 19. 7. 2020

Řemesla na Plumlově

     Historický spolek Kirri z Pňovic a Reliquia z České Třebové společně uspořádali ve dnech 18. a 19. července tohoto roku na zámku Plumlov akci pod názvem Řemesla na Plumlově. Zatančily nám sličné orientální tanečnice ze skupiny Tančící, plamenná Nyx, které na place vystřídaly tanečnice z tanečního studia Jahanara z Prostějova. Skvělé šermířské umění nám předvedly šermíři z České Třebové známý pod jménem Reliquia, jedni z hlavních organizátorů celého programu. Historický spolek Kirri předvedl ukázku střelných zbraní, dobový tábor, dobovou kuchyni a provaznickou dílnu. Po oba dny skupiny zahrály společně pověst O Holštejnské lidomorně. V sobotu v ořezané verzi, kvůli počasí a v neděli naplno s božími soudy, střelbou a popravou…

Kirri

18. 7. 2020

Vycházka po bojišti z roku 1866 a pietní vzpomínka v Dubu nad Moravou

     Tradiční vycházka po tovačovském bojišti se konala v sobotu 18. července 2020 za značně deštivého počasí, které také ovlivnilo návštěvnost této akce. Vycházce předcházela stejně jako v minulých letech od 9.00 hod. pietní vzpomínka na vojáky a občany zemřelé v průběhu prusko-rakouské války roku 1866 v Dubu nad Moravou. Starosta Ivo Čečman v krátkém projevu přiblížil osudy obyvatel v tomto válečném roce, zvláště epidemii cholery, která celé okolí velmi tragicky postihla. Jiří Synek, který zastupoval Komitét pro udržování památek z války roku 1866, seznámil přibližně 20 přihlížejících s návštěvou císaře Františka Josefa I. v Dubu v říjnu 1866. Poté místostarosta Lubomír Vaňák a MUDr. Pavel Andrš za asistence člena rady městyse Pavla Piňose položili věnec ke kříži na náměstí. Čestnou stráž u pomníku tvořili příslušníci 27. praporu polních myslivců Jan Juna a Jan Březina v dobových uniformách. Pietní vzpomínku ukončila česká státní a také rakouská císařská hymna. Na tomto místě je třeba vyjádřit všem představitelům městyse velké poděkování za obnovení tradice pietních setkání v Dubu, za péči o památky z prusko-rakouské války a také za velmi přátelskou atmosféru, která při pietních setkáních panuje.

Jiří Synek, Komitét 1866

30. 6. 2020

Ekologický a kulturní měsíčník Zelení a doba č. 6/2020 vychází

Zelení a doba
     Prázdninové měsíce otevírají dokořán své brány a pro mnohé se tak otevírá cesta k odpočinku, ale i poznávání nových věcí. S Bc. Jánem Kadlecem můžete vyrazit za drobnými i většími památkami Stražiska, kde je mimochodem i skvělé koupání. Ing. Tomáš Kryl Vám ukáže zajímavá místa v Brně, pohovoří o místních legendách a domovních znameních. Můžete se projít Mánesovou stezkou či po bojišti Bitvy u Tovačova. Muzeum kočárů Vás sveze po starých formanských stezkách, zajímavé výpravy do přírody plánuje prostějovské Sdružení ekologické výchovy Iris. Seznámíme Vás s výsledky ekologické ankety Ropák roku 2019. Pestrý je program také Knihovny města Olomouce. Nový projekt připravuje Spolek pro obnovu Českého království. Navíc každou sobotu jezdí historické vlaky mezi Tovačovem a Kroměříží, tak si je nenechte ujít. V barevné verzi můžete náš měsíčník sledovat na www.kcolomouc.cz. S modrou oblohou – a raději i rouškou v kapse…


29. 6. 2020

Ještě není konec …
24. 6. 2020

Koruna pro Karla !

Koruna pro Karla Habsburka k šedesátým narozeninám
     Vnuk posledního českého krále a korunní princ zemí Koruny české Karel Habsburk oslaví příští rok v lednu své šedesáté narozeniny. Spolek pro obnovu Českého království zřídil pro financování daru k jeho narozeninám speciální transparentní účet, jehož výnos je určen výhradně na zhotovení kopie svatováclavské koruny u renomovaného českého šperkaře Jiřího Urbana. Celý projekt nazvaný „Koruna pro Karla“ je otevřen pro všechny obyvatele našich zemí, kteří chtějí vyjádřit svůj postoj ke Karlovi Habsburkovi, člověku pevně spjatému s historií naší země a také celého středoevropského prostoru.Částkou dle Vašeho uvážení můžete přispět na účet číslo: 2801819074/2010

Odkaz na sledování účtu naleznete zde.
Průběžný stav projektu sledujte zde.     Předem děkujeme všem přispěvatelům za spolupráci a věříme, že společnými silami jsme schopní realizovat i větší cíle.

Darujte i Vy svoji korunu na Korunu pro Karla!

www.spolekproobnovuceskehokralovstvi.cz31. 5. 2020

Ekologický a kulturní měsíčník Zelení a doba č. 5/2020 vychází

Zelení a doba
     Odkládáme roušky a s požitkem vdechujeme jarní vzduch zvlhčený toužebně očekávaným deštěm. Vrací nám energii a chuť do života. V Muzeu kočárů pokračují dokončovací práce a rodí se náhradní program za tradiční Josefkol – poznávání starých gruntů a formanských stezek v povozech tažených koňským spřežením. Knejzlíkovy sady u Přerova přivítají sekáče a obraceče trávy. Návštěvníkům se opět otevřel zámek ve Šternberku. Za citlivého vedení Bc. Jána Kadlece si můžete projít drobné památky Hrochova. Připravují se Bystřické selské trhy. Zajímavý seminář s rodinnou tématikou bude hostit salonek hotelu Senimo. Nesmíte vynechat ani tradiční historickou vycházku po bojišti u Tovačova. Pestrý je program střediska ekologické výchovy Iris. Noc kostelů proběhne i v kostele sv. Anny a sv. Jakuba ve Staré Vodě u Libavé. Život se vrací do starých kolejí a to je moc dobře. Pěkné jarní dny.


10. 5. 2020

Také v Markrabství moravském pomáháme s výrobou roušek
30. 4. 2020

Ekologický a kulturní měsíčník Zelení a doba č. 4/2020 vychází

Zelení a doba
     Pomalu se soukáme ze stavu nouze a mnozí alespoň podvědomě uvažujeme o tom, jaké poučení z koronavirového vývoje v naší rodině, firmě a společnosti máme vlastně přijmout. Často se cítíme stejně mizerně, jako bychom Covid -19 také prodělali, přitom nám při vstupu do zdravotnických zařízení naměřili vždy maximálně 35,8 °C, dýchali jsme po celou dobu volně a bez vedlejších poslechových fenoménů, naše hrdla byla klidná a stolice pravidelná. Ani naši praktičtí lékaři na nás během desítek minut telefonních hovorů nic nenašli. Přistoupili jsme na podmínky z období hluboko před zrušením nevolnictví, které by nám mohl i Klemens Wenzel Lothar Metternich jen tiše závidět. Dlouho jsme recyklovali vydechovaný vzduch pod rouškou v roli osamocených řidičů motorových vozidel. Dodnes se řídíme a jednáme v systému Nově nakažení – Nemocní – Zemřelí, ti psychicky odolnější z nás ještě s upřesněním V kraji – okrese – obci – ulici – domě…… Na cestu normalizace vyrážíme s kolektivní imunitou v řádu promile, finanční rámec plánu vývoje vlastní vakcíny označilo několik našich předních vědců za naivní. Jak tedy čelit případné druhé, třetí a další vlně virového onemocnění? Pro osaměle žijící spoluobčany je to téměř nadlidský úkol. Mnohem lépe se zvládá ve stmelených rodinách a menších komunitách, kde si můžeme jednotlivé role lépe rozdělit a naplánovat. Že by jejich součástí měl být někdo, kdo dokáže šít třeba roušky, to už víme. Ale také další kutilové a zahrádkáři jsou vítáni, stejně jako poskytovatelé přímé zdravotnické pomoci, kadeřníci, výhodná je spolupráce s některou zemědělskou farmou, nebo s někým, kdo má ostatním co říci. Vhodné je rozumné předzásobení, např. Bystročické zelí, brambory ze Štětovic, jablka z Dětkovic či Vilémova. Imunologická příprava jednotlivce by měla pamatovat i na řasinkový epitel dýchacích cest, vhodné jsou fyzické aktivity a otužování. I v obtížných dobách by člověk neměl prosnít svůj život, ale žít svůj sen. Vždy by jeho součástí měl být i osobní rozvoj a zdokonalování sebe sama. A zastínit třeba některé členy vlády zdokonalením své angličtiny by neměl být zase tak těžký úkol. Nebo aby existovali velcí básníci, musí existovat také velcí čtenáři…. Příjemné jarní dny.


9. 4. 2020

Velikonoční přání Koruny České
31. 3. 2020

Ekologický a kulturní měsíčník Zelení a doba č. 3/2020 vychází

Zelení a doba
     Období koronavirové pandemie nám všem dává pořádně zabrat, ale jak říkávala moje babička, všechno zlé je pro něco dobré. Podvědomě si každý z nás dělá inventuru věcí a hodnot, které jsou pro něho skutečně důležité, pevnější charakterové kontury získává řada přátel, nebo bývalých přátel, spolupracovníků, sousedů, pádné důkazy své nekompetentnosti předložila i řada politiků. Mnohé vztahy se posílily, jiné ochladly, ale v zásadě jsme oprášili starou pravdu, že problémy se mají řešit v rodině. Přišli jsme na to, že si umíme ušít ochrannou roušku a že to umí i řada domácích výrobců, ty z ČVUT mají punc kvality nejvyšší a vyjdou nás podstatně levněji, než ochranné pomůcky našich šikmookých přátel, jak by řekl Bolek Polívka. Díky České filharmonii, Nadaci VIA a mnoha větších i menších mecenášů se vybralo několik desítek milionů korun na výrobu ventilátorů. A protože reprodukční křivka virového onemocnění pomalu, ale vytrvale klesá, můžeme se těšit na okamžik, kdy sejmeme svoji ochrannou roušku a zhluboka se nadechneme. Společně – a na přímluvu blahoslaveného Karla – to zvládneme. Pevné zdraví.


26. 3. 2020

Arcivévoda Karel Habsburský je uzdraven z koronaviru

Arcivévoda Karel Habsburský
     Arcivévoda Karel Habsburský právě informoval na své webové stránce, že obdržel oficiální potvrzení o negativním testu na koronavirus. Vnuk posledního českého krále Karla I. tak po třech týdnech zdolal toto onemocnění. V Rakousku je momentálně přes 6 000 případů COVID-19, 42 úmrtí a zatím jen několik málo vyléčených. Kromě arcivévody Karla se koronavirem nakazili také další představitelé světových panovnických rodů: Monacký vládnoucí kníže Albert, britský následník trůnu princ Charles a několik členů brazilské císařské rodiny. Koronavirus si bohužel vyžádal také první oběť z královského rodu: Následkem nákazy zemřela ve věku 87 let princezna Marie Terezie Bourbonsko – Parmská, dcera prince Xaviera, vévody Parmského a neteř poslední české královny a rakouské císařovny Zity.
Další informace: www.karlvonhabsburg.at


29. 2. 2020

Ekologický a kulturní měsíčník Zelení a doba č. 2/2020 vychází

Zelení a doba
     Jaro pomalu přebírá svoje otěže a v přírodě je to hned znát. Začíná se větrat na hradech a zámcích a třeba ve Šternberku lákají na první prohlídky. Prostějovské Středisko ekologické výchovy Iris plánuje například exkurzi do Litovelského Pomoraví i výpravu za studánkami, v Olomouci připravuje Ing. Tomáš Kryl reprízu prohlídkového okruhu Olomouc římská a Bc. Ján Kadlec nám přiblíží drobné památky Lipové na Konicku. V Olomouci budou pokračovat akce na záchranu kvalitní orné půdy u Hněvotína. Ohlédneme se za olomouckou plesovou sezónou. A pomalu se připravujme na tradiční cyklistickou akci Bílý kámen ve Vojenském újezdu Libavá. Příjemné vykročení do prvních jarních dnů.


25. 2. 2020

Koruna Česká uctila památku obětí komunismu

     Zástupci Koruny České v čele s předsedou RNDr. Radimem Špačkem uctili 25. února památku obětí komunistické totality a připomněli si výročí smrti pátera Jaroslava Toufara položením kytice u pomníku obětí komunismu v Praze na Újezdě.

Foto: Zdeněk Žalský
14. 2. 2020

X. ples Koruny České v Olomouci

     Jubilejní X. ples členů a sympatizantů Koruny České a pod záštitou moravského zemského hejtmana MVDr. Jiřího Ćížka proběhl 14. února v Kulturním domě LOLA na Novém Světě v Olomouci. Komorní a přátelskou atmosféru obohatili svým vystoupením tanečníci Lola‘s Dance Centre, interaktivní přednáškou o historii palných zbraní pobavil přítomné principál Studia bez kliky Roman Prokeš, nechyběl Svatováclavský chorál v podání Trubačů Koruny České, jazzový vstup saxofonisty Jindřicha Andrše a zpěvačky Veroniky Pavlové, po celý večer kvalitní hudební produkce kapely Fantajm. V bohaté tombole se dostalo téměř na každého, ozdobou plesového menu byl Císařský guláš a Vídeňský závin z prostějovského Rudolfova pekařství. Pil se Modrý portugal a Solaris od vinaře MgA. Josefa Petra z Tlumačova. Výtěžek plesu tradičně putoval do Nadačního fondu Olomoucké koalice neziskových organizací.

31. 1. 2020

Ekologický a kulturní měsíčník Zelení a doba č. 1/2020 vychází

     Společně otevíráme 29. ročník vydávání časopisu „Zelení a doba“ a dovolte při této příležitosti stručný historický exkurs.
     Časopis začal vycházet v roce 1990 pod hlavičkou Okresního sdružení Strany zelených v Olomouci pod názvem „Zelení vzteky“. V roce 1993 přešel pod občanské sdružení Zelený kruh Olomouc a změnil svůj název na „Zelení a doba“. Prvním šéfredaktorem byl Jiří Jurečka, štafetu postupně převzali Vladimír Coufal a MUDr. Vladislav Raclavský, Ph.D. K duchovním otcům měsíčníku patřili také RNDr. Martin Tichý a Bc. Miroslav Petřík, kteří stáli v čele redakční rady. Pod vedením těchto osobností a za stálé spolupráce uznávaného výtvarníka Jiřího Komára Jurečky si časopis udržoval vysokou úroveň. V roce 1996 převzal funkci šéfredaktora MUDr. Pavel Andrš. Časopis vychází nákladem 2 500 výtisků, je zasílán předplatitelům a volně prodejný v distribuční síti PNS.
     Ve své dnešní podobě se snaží přispívat k ochraně přírodního a kulturního dědictví, hájit tradice a odkaz našich předků, upevňovat křesťanské principy, podporovat neziskové organizace a spolky. Snaží se být širokou diskusní a názorovou platformou k problémům, které přináší „doba“ lidem vyznávajícím podobné hodnoty. Obsahově je časopis cílen na dění v Olomouckém kraji, ale nevyhýbáme se ani některým globálním problémům.
Zelení a doba
     Také v letošním roce budeme vycházet jako měsíčník na recyklovaném papíru v rozsahu 16 stran. V elektronické podobě je k dispozici na www.kcolomouc.cz. Jeden výtisk bude i nadále za 7,- Kč, roční předplatné 70,- Kč můžete případně poukázat na účet číslo 159544384/0300, do zprávy pro příjemce uveďte svoje jméno, u nových předplatitelů také adresu. S potěšením uvítáme Vaše příspěvky, zkušenosti, podněty a informace o Vámi připravovaných akcích, prostě vše, co by nás mohlo něčím potěšit a obohatit. Rádi bychom pro Vás připravili další historické vycházky a 19. ročník Letní folkové scény na Michalských schodech v Olomouci. Děkujeme všem sponzorům, příznivcům a předplatitelům, přejeme hezký a úspěšný rok 2020.


11. 1. 2020

Tříkrálový pochod za monarchii

Tříkrálový pochod za monarchii
     Zhruba stovka lidí dnes za zvuku národních písní prošla centrem Prahy v průvodu za znovuzavedení monarchie na českém území. Monarchisté dlouhodobě žádají obnovu českého království, které je podle jejich názoru ze všech státních zřízení nejlepším. Z Václavského náměstí, za doprovodu hudebního uskupení Pralinky, vyrazili pochodující v 15 hodin, na Hradčanské náměstí dorazili po 17.00.
     (…) „Nenechme si ideu koruny, která po staletí provázela generace našich předků v časech zlých i dobrých, vzít bezbožnými všeho schopnými hochštaplery,“ prohlásil na Hradčanském náměstí organizátor akce Petr Placák.
     „Republikánský hrad společnost rozděluje, vyvolává v lidech zášť, štve jedny proti druhým, aby nebylo vidět na jeho falešnou hru,“ dodal. Lidé doprovodili jeho slova výkřiky „hanba“.
Zdroj: Pražský deník


10. 1. 2020

Mše svatá a oslava narozenin arcivévody Karla

Mše svatá a oslava narozenin arcivévody Karla
     Péčí Místní společnosti Koruny České ve Strážnici se již podesáté v místním chrámu Nanebevzetí Panny Marie konala slavnostní bohoslužba v předvečer 59. narozenin arcivévody Karla Habsbursko Lotrinského, vnuka posledního českého krále a následníka trůnu, které oslaví 11. ledna. Prosebnou mši celebroval P. Mgr. Vít Rozkydal, v závěru zazněl také Svatováclavský chorál a Císařská hymna.
     Přítomen byl také předseda Koruny České RNDr. Radim Špaček, moravský zemský hejtman MVDr. Jiří Čížek a značná část Předsednictva. Poté se účastníci přesunuli do vinařského areálu v Petrově – Plžích na jihozápadním okraji CHKO Bílé Karpaty. První sklípky se zde začaly budovat již v 15. století a v současnosti je jich zde asi 80, většinou bohatě zdobených. Jde o první památkovou rezervaci lidové architektury na území ČR, byla vyhlášena v roce 1983. Slavilo se až do ranního kuropění.


31. 12. 2019

Ekologický a kulturní měsíčník Zelení a doba č. 12/2019 vychází

Zelení a doba
     Společně uzavíráme 28. ročník vydávání našeho měsíčníku. Nejprve bychom rádi poblahopřáli členům spolku Za krásnou Olomouc za obdržení Ceny za statečnost od Nadačního fondu proti korupci a popřáli jim i Olomoučanům hodně úspěchů v boji s megalomanským developerským projektem Šantovka Tower. Stále můžete podpořit jejich sbírku na nezbytné právní služby v této věci na www.krasnaolomouc.cz. Budou pokračovat akce na záchranu 44 ha kvalitní orné půdy u Hněvotína, Knihovna města Olomouce oslaví 130. výročí svého vzniku, pozveme Vás na Silvestrovskou prohlídku hradu Šternberka, vnuk posledního českého krále Karel Habsbursko Lotrinský oslaví 59. narozeniny. V režii Střediska SOS proběhlo v restauraci Fontána poetické setkání spoluobčanů bez rodinného zázemí a bylo o ně dobře postaráno. V Muzeu kočárů mají ještě několik volných vstupenek na Tříkrálový koncert. Chtěli bychom poděkovat za novoroční přání i za zájem, který jste nám v průběhu roku věnovali. Přejeme Vám hezké prožití Vánočních svátků a úspěšné vykročení do nového roku.


22. 12. 2019

Vánoční a novoroční přání

Vánoční a novoroční přání

     Regionální sdružení Koruny České v Olomouckém kraji si dovoluje popřát všem členům a příznivcům požehnané vánoční svátky, mnoho štěstí, zdraví a naplněných očekávání v roce 2020.


17. 12. 2019

Arcivévoda Ferdinand Zvonimír navštívil Prahu

     Ferdinand Zvonimír, pravnuk posledního českého krále a první v pořadí následnictví českého trůnu po svém otci a současné hlavě rodu, arcivévodovi Karlovi, navštívil v minulých dnech Prahu.
Arcivévoda Ferdinand Zvonimír navštívil Prahu
     Arcivévoda Ferdinand, který je v současnosti známý jako úspěšný automobilový závodník, během své krátké návštěvy Prahy si prošel Pražský hrad a Svatovítskou katedrálu, kde byli jeho předkové korunováni na české krále (naposledy jeho jmenovec Ferdinand V. roku 1836), i další hlavní turistické atrakce našeho hlavního města jako Karlův most a Staroměstské náměstí, přičemž neopomněl ochutnat české pivo v jedné z restaurací v centru Prahy. Cestou z Prahy se pak ještě zastavil na zámku Český Šternberk. Podle jeho slov na sociálních sítích ho Praha okouzlila a rozhodně plánuje přijet znovu.
     Přestože zavítal do Prahy soukromě jako turista, jeho návštěva vzbudila velkou pozornost: Informovala o ní významná média jako Nova, Echo24 či Blesk a to ve velmi pozitivním duchu.

zdroj foto: Ferdinand Habsburg (@fhabsburg62) na Instagramu
30. 11. 2019

Ekologický a kulturní měsíčník Zelení a doba č. 11/2019 vychází

Zelení a doba
     Společně jsme si připomněli 30. výročí Sametové revoluce, mnozí navštívili okupační stávku na Filosofické fakultě UP či navazující shromáždění komunity 2018 plus. Zde bylo mimo jiné rozhodnuto, že se budeme věnovat také některým místním kauzám, na prvním místě pak revokaci usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje o zastavění 44 ha orné půdy u Hněvotína. Vzniklou petici již podepsala téměř stovka těch, kteří si zábor půdy nepřejí. Pozveme Vás také na Dětský jarmark a Vánoční prohlídky hradu Šternberka, Středisko SOS pro vzájemnou pomoc občanů organizuje vánoční sbírku, pěkným zážitkem pro Vás určitě bude návštěva Loštického betlému u řezbáře Jaroslava Beneše, Knihovna města Olomouce oslaví 130. výročí svého založení, adventní večery připravuje Muzeum kočárů v Čechách pod Kosířem.


19. 11. 2019

Návštěva arcivévody Georga v Olomouci

Nejsme východ ani západ, jsme střední Evropa, řekl vnuk českého krále

     Vzácnou návštěvou vyvrcholil v úterý 19. listopadu jubilejní rok připomínek 200 let od nástupu Rudolfa Jana Habsburského na trůn olomouckých arcibiskupů. Památce muže, který dokázal před dvěma staletími nastartovat rozvoj Olomouce a zanechal ve městě řadu pozitivních stop, se přijel dnes poklonit arcivévoda Georg Habsburg-Lothringen, vnuk posledního rakouského císaře a posledního českého krále Karla I.
Georg Habsburg-Lothringen      Představitel dynastie, která po staletí vládla i českému království a moravskému markrabství, navštívil nejprve v doprovodu arcibiskupa olomouckého Jana Graubnera katedrálu svatého Václava. Ve zdejší barokní kryptě se poklonil památce svého předka kardinála Rudolfa Jana Habsburského, jehož srdce je navždy uloženo ve schránce za zdí krypty. Květiny položil také k pamětní desce, která připomíná zavraždění posledního Přemyslovce Václava III., jelikož i s prvním českým královským rodem jsou Habsburkové pokrevně spřízněni. Po obědě v arcibiskupském paláci zamířil potomek králů a císařů na olomouckou radnici.


31. 10. 2019

Ekologický a kulturní měsíčník Zelení a doba č. 10/2019 vychází

Zelení a doba
     Podzimní teploty nám sice poněkud poklesly, ale nějaká skulinka k vycházce do přírody, nebo za historií se určitě ještě najde. Můžete vyrazit např. za drobnými památkami Protivanova s Bc. Jánem Kadlecem, nebo na lehkou pracovní aktivitu v chráněném území Kosířské lomy, kterou pořádá Středisko ekologické výchovy Iris. Ohlédneme se za hlavní návštěvnickou sezónou na hradech a zámcích, připravují se akce adventní a vánoční. Na Výrovce v Hněvotíně si připomněli myslivci Den české státnosti, v Olomouci proběhl 28. října tradiční pochod za obnovu Českého království. Nezapomeňte také navštívit výstavu olomouckého výtvarníka Miroslava Šnajdra v Rýmařově.


28. 10. 2019

Pochod za obnovu Českého království v Olomouci

     V královském městě Olomouci se již stalo tradicí, že vedle oslav vzniku samostatného československého státu se zde setkávají také ti, kteří by upřednostnili návrat ke staré dobré monarchii. Již pošesté se v pondělí 28. října ve 14.00 hod. na Žerotínově náměstí u secesní vily Primavesi začal formovat průvod vyzbrojený zemskými prapory a transparenty. Paní Romana Philippová z Vévodství slezského přináší s sebou Relikvii bl. Karla I., čímž naše setkání získává úplně jiný rozměr. Dalším mocným spojencem se podobně jako v loňském roce stala dechová hudba „Vaše Kapela“. Předseda Regionálního sdružení KČ Pavel Andrš poté přivítal všechny účastníky a připomněl některé historické aspekty. 16. 10. 1918 vyhlásil císař Karel I. Národní manifest, které přineslo zemím Rakousko Uherské monarchie federativní uspořádání. 28. 10. potom vyhlásili představitelé Národního výboru na Václavském náměstí státní samostatnost s tím, že všechny zákony a nařízení R-U zůstávají nadále v platnosti a o tom, zda budeme monarchií, nebo republikou, se rozhodne později prostřednictvím referenda, nebo voleb. Národní výbor se mezitím přeměnil v revoluční Národní shromáždění, které 14. 11. 2018 poté vyhlásilo republiku. Za zvuku virblu a s pocitem účastníků oslav 101. výročí vzniku samostatného Českého království se tedy vydáváme na pochod centrem města, přecházíme obě náměstí a pokládáme kytici u sousoší Nejsvětější trojice a svoji pouť končíme na Václavském náměstí před katedrálou. Zde se loučíme s kapelou a oslava dnešního, a pro nás opravdu svátečního dne, pokračuje společným posezením v restauraci U Goliáše.

foto: Tomáš Philipp


Video - Pochod za obnovu Českého království v Olomouci
30. 9. 2019

Ekologický a kulturní měsíčník Zelení a doba č. 9/2019 vychází

Zelení a doba
     Pomalu jsme vpluli do podzimních dnů a nabídka říjnových akcí je stejně pestrá, jako barvící se příroda. Nejprve se krátce ohlédneme za olomouckým Dnem bez aut, nabídneme Vám Festival ptactva v Tovačově, velmi zajímavý program má Den architektury, do Prostějova můžete vyrazit za obrazy Václava Brožíka a do Rýmařova na zajímavou přednášku o bruntálských ostrostřelcích, stříhají se poslední metry nového celovečerního filmu z hornického prostředí s protagonistou Tomášem Hisemem, Ing. Tomáš Kryl Vás pozve na další historickou vycházku po Olomouci. Příznivci monarchie mohou vyrazit na Pochod za obnovu Českého království, milovníci drobných památek opět s Bc. Jánem Kadlecem na Prostějovsko. Příjemný podzim.


28. 9. 2019

IV. setkání myslivců „K poctě sv. Václava“

     V den státního svátku 28. 9. přišli uctít památku patrona naší země myslivci a přátelé myslivosti na Výrovku nedaleko Hněvotína. Tradiční společensko – historickou akci uspořádal Myslivecký spolek Blata Hněvotín za podpory Koruny České a součástí setkání byla také střelecká soutěž „O pohár sv. Václava“ ve střelbě na americký trap. Vynikající třetí místo v ní obsadil člen pořádajícího mysliveckého spolku Rudolf Krč. Slavnostní atmosféru dodalo vystoupení Trubačů Koruny České, kteří zahráli také Svatováclavský chorál. Přítomní zavzpomínali na kolegy myslivce, kteří v minulých měsících opustili naše řady a na jejich počest členové historického spolku Kirrie z Pňovic vypálili z historické zbraně. Pod jejich vedením bylo možno zastřílet si z luku, nebo shlédnout ukázky střelby z kuše. Celou akci provoněla kromě střelného prachu také čerstvě upražená káva z C. a K. Polní kafírny, kde Roman Prokeš se synem Jindrou zasvětili všechny zájemce do tajů přípravy tohoto lahodného moku. Nechyběl srnčí guláš, domácí klobásy a sekaná.


22. 9. 2019

Den bez aut v Olomouci

     Místní společnost Koruny České v Olomouci připomněla v neděli 22. 9. tradiční evropskou akci, jejímž cílem je alespoň jeden den v roce omezit individuální automobilovou dopravu a upřednostnit prostředky MHD či kolo. Vypravili jsme tradiční Historickou tramvaj společnosti Českomoravská – Kolben – Daněk a.s. z roku 1930, která, vyzdobena zemskými prapory, za značného zájmu kolemjdoucích hodinu kroužila kolem historického jádra Olomouce s bezplatnou přepravou cestujících. Této možnosti využilo přibližně 200 pasažérů.


1. 9. 2019

VII. pouť za obnovení Českého království

     1. září, v samotném závěru prázdnin, jsme se opět vydali do Bystřice pod Hostýnem, abychom se na tomto významném moravském poutním místě přimluvili za návrat principů a hodnot, které platily v době, kdy v čele naší země stál blahoslavený král Karel I., přímý potomek Přemyslovců, Lucemburků i Jagellonců. Za pěkného slunečného počasí vyrážíme z parkoviště u hřbitova vyzbrojeni zemskými vlajkami. Početná skupina poutníků z Vévodství slezského nese s sebou relikvii bl. Karla, kterou paní Romana Philippová převzala od představeného Zemské Modlitební ligy císaře Karla za mír mezi národy PhDr. Milana Nováka při odhalení Náměstí C a K. Karla I. v Horních Tošanovicích 16. srpna a která dodává naší Pouti úplně jiný duchovní rozměr. Stoupáme vzhůru po Císařské cestě a kolem lovecké chaty se dostáváme k bazilice Nanebevzetí Panny Marie. Po posilující Mši svaté se přesouváme k Rozhledně Františka Josefa I., která je zároveň také kaplí sv. Kříže. Na dnešní den připadá 122. výročí položení základního kamene panovníkem, který u nás vládl dlouhých 68 let. Tuto skutečnost jsme si připomněli položením kytice u jeho pamětní desky a za asistence řady náhodných poutníků jsme společně zazpívali Svatováclavský chorál i Císařskou hymnu. Pavel Andrš ve svém krátkém projevu vyzdvihl společné vlastnosti JCKV Františka Josefa I. a jeho prasynovce, kterými bylo jejich silné duchovní založení, pevný charakter a výrazné sociální cítění. Oba měli velké problémy se zaváděním účinnějších a ničivějších zbraní do armády, např. FJ I. zavádění tanků odmítal větou „koně by si nezvykli…“ Následovala prohlídka rozhledny a po dobrém obědě pomalý návrat do Bystřice pod Hostýnem. Děkujeme členům Matice svatohostýnské a Duchovní správy za to, že nám umožnili pouť uskutečnit. Pánbůh zaplať.

foto: Václav Philipp


31. 8. 2019

Ekologický a kulturní měsíčník Zelení a doba č. 8/2019 vychází

Zelení a doba
     Den se nám pomalu začíná krátit, ale do podzimu můžeme ještě stihnout mnohé. V Olomouci Vás pozveme na projížďku Historickou tramvají v rámci Evropského dne bez aut, vůni střelného prachu i srnčího guláše můžete přijít ochutnat na Výrovku u Hněvotína, kde proběhne IV. ročník setkání myslivců a přátel myslivosti K poctě sv. Václava. Z bohaté kulturní nabídky Velké Bystřice jmenujme alespoň folklorní festival Lidový rok, či Bystřické selské trhy. Příznivci divadla možná ocení pozvání na 11. ročník divadelního festivalu Divadla na zámku v Konici. Bylo by chybou nepodívat se, co se chystá na pobočkách Knihovny města Olomouce. Zajímavým projektem je Čítárna u kašny Tritonů po dva zářijové dny, navíc si můžete odnést některou z vyřazených knih.
     V režii Bc. Jána Kadlece můžete vyrazit za památkami Bousína. Mohlo by Vás také zajímat, že až do konce roku nebude náš měsíčník získávat svoji podobu na Hané, ale v hlavním městě Ohia za Velkou louží, kam dočasně přesídlil náš výtvarný redaktor, sazeč, editor i zvláštní zpravodaj Jiří Komár Jurečka. Určitě i tato skutečnost přinese obsahové obohacení časopisu. Poklidný návrat do školních škamen a příjemný podzim.


16. 8. 2019

Náměstí C. a K. Karla I. v Horních Tošanovicích

     V předvečer výročí narození našeho posledního krále bl. Karla bylo 16. srpna nedaleko zámku slavnostně odhaleno malé náměstí, které ponese jeho jméno. Stalo se tak za přítomnosti majitelky zámku paní Romany Philippové, slezského zemského hejtmana Koruny České, členů historických vojenských spolků a početné řady příznivců této významné osobnosti. V úvodu tohoto aktu mimo oficiální program vyčistila nebe nad námi i pohled na nedaleké Beskydy krátká, ale intenzivní dešťová přeháňka. Po Císařské hymně se ujal slova PhDr. Milan Novák, představený Zemské Modlitební ligy císaře Karla za mír mezi národy a historik, který se osobnosti bl. Karla dlouhodobě věnuje. Ve svém projevu popsal řadu důležitých aspektů osobnosti našeho panovníka, který je přímým potomkem Přemyslovců, Lucemburků i Jagellonců, pojednal o jeho úsilí mírnit utrpení vojáků i civilního obyvatelstva za 1. světové války a snahu ji co nejdříve ukončit, popsal jeho sociální cítění i roli manžela a otce, zabýval se dlouhým procesem jeho svatořečení, který trval 55 let a po sv. Václavovi je druhým panovníkem, který byl prohlášen blahoslaveným. PhDr. Milan Novák poté předal paní majitelce zámku pamětní list, který je také otiskovou relikvií našeho světce. „A tak se král Karel I. prostřednictvím své relikvie a veřejné úcty vrací plným právem jako blahoslavený českého národa i na toto místo ve Slezsku s připomínkou své vize o sounáležitosti národů křesťanské Evropy, které obětoval svůj život.“

foto: Miroslav Pauřík


Video - Otevření náměstí bl. Karla v Horních Tošanovicích
31. 7. 2019

Ekologický a kulturní měsíčník Zelení a doba č. 7/2019 vychází

Zelení a doba
     Vstoupili jsme do druhé poloviny prázdninových měsíců, ohlédneme se ještě za vydařeným Josefkolem v Čechách pod Kosířem, historickou vycházkou po bojišti Bitvy u Tovačova i připomínkou 153. výročí námořní bitvy u Lissy. Také v srpnu na nás čeká mnoho zajímavých a pečlivě připravovaných akcí. Pestrý je kulturní program ve Velké Bystřici, mimořádné prohlídky v textilce Hedva Český Brokát, tradiční Gulášfest v Bystročicích či duchovněji laděná Pouť za obnovu Českého království, respektive za hodnoty vyznávané posledním českým králem bl. Karlem I. Jeho jménem bude také pojmenováno nové náměstí v Horních Tošanovicích. Mnoho zajímavostí nabízí také program SEV Iris, nejen jako „mokrá varianta“ bude tradičně rozšiřovat naše možnosti kulturní nabídka Knihovny města Olomouce. S Bc. Jánem Kadlecem můžete vyrazit do další obce na Prostějovsku.


27. 7. 2019

Vzpomínková slavnost u hrobu kontradmirála Josefa von Lehnerta v Olomouci

     V sobotu 27. července 2019 se od 14 hodin konala na městském hřbitově v Olomouci-Neředíně vzpomínková slavnost u hrobu rakouského kontradmirála Josefa von Lehnerta, kterou pořádal historický 27. prapor polních myslivců. Jeho velitel Jan Juna všechny přítomné srdečně přivítal a na úvod je seznámil s loňskou opravou náhrobku, který byl původně zcela pohlcen břečťanem a byl odstraněn ve spolupráci s členy Komitétu 1866. V letošním roce J. Juna ještě zajistil opravu původní hrobové svítilny ve spolupráci s Korunou Českou a provedl obnovu nápisu na náhrobku. Po něm si vzal slovo historik Jiří Ošanec, který v roce 2017 na Lehnertův hrob upozornil prostřednictvím svého odborného článku. V krátkosti přiblížil život a kariéru kontradmirála a pohovořil o dalších c. k. námořních důstojnících, kteří měli vazbu na Olomouc. Místopředseda Komitétu 1866 Jiří Synek pak stručně seznámil s událostmi války roku 1866 v Itálii a zejména s námořní bitvou u ostrova Vis z 20. července 1866, které se Josef von Lehnert účastnil jako řadolodní praporčík na palubě dělového člunu. Slavnostní chvíle ukončila rakouská císařská hymna, kterou zahráli trombonisté Lubomír Cupal a Václav Zapletal z orchestru Moravského divadla Olomouc. Poté se všichni přesunuli k nedalekému hrobu viceadmirála Franze Löflera, kde po krátké přednášce J. Juny a J. Ošance byla položena kytice. Velmi dobře organizovanou akci, jíž se zúčastnilo přibližně 50 lidí, a kterou nedokázalo narušit ani deštivé počasí, pak zakončilo přátelské posezení v nedaleké restauraci Avion.

text: Jiří Synek, Komitét 1866
foto: Václav Hradil, Komitét 1866


20. - 21. 7. 2019

XII. ročník Josefkolu v Čechách pod Kosířem

     Ve dnech 20. – 21. 7. proběhl v zámeckém parku a přilehlých prostorách další Mezinárodní sraz mistrů řemesla kolářského, kočárnického a mistrů opratí, tedy Josefkol 2019. Mottem letošního ročníku bylo: „Vlast – láska k historii“. Po oba dny bylo možné se projet kočárem v zámeckém parku, velmi působivý byl příjezd Templářských rytířů i večerní program za svitu ohňů a luceren. A tak jako zedník vytváří podmínky pro uplatnění řemeslníků deseti dalších odborností, při stavbě a udržování kočárů je jich zapotřebí devetenáct. A to včetně lampářů, bičařů, kartáčníků, prýmkařů, brašnářů a mnoho dalších, které bylo možno v sobotu i v neděli pozorovat při práci. A právě takové společenství všech odborníků dává Josefkolu zcela unikátní a nenapodobitelnou atmosféru, kterou dále umocňují koně. Veliká a krásná zvířata s neuvěřitelným objemem instinktů. Není divu, že si toto setkání v Čechách pod Kosířem postupně získalo značné množství příznivců a mecenášů. Jedním z nich je také Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska).
Video - XII. ročník Josefkolu

30. 6. 2019

Ekologický a kulturní měsíčník Zelení a doba č. 6/2019 vychází

Zelení a doba
     Vstoupili jsme do prázdninových měsíců, kdy se budeme věnovat také odpočinku a ozdravení. Na řadě míst naopak plánují aktivity, které budou vyvrcholením jejich celoroční práce. Velmi pestrý program bude mít třídenní Helfštýnská pouť, kde můžete sledovat jezdecké souboje, práci kovářů, navštívit výtvarné a řemeslné dílny či zažít atmosféru hradního tržiště. Čeká nás vycházka do míst, kde proběhla v roce 1866 Bitva u Tovačova, v Čechách pod Kosířem se již vše připravuje na XII. setkání mistrů řemesel i mistrů opratí, tedy Josefkol, tentokrát s příjezdem Templářských rytířů. Komornější formát bude mít vzpomínková akce u příležitosti 153. výročí bitvy u Lissy a na počest olomouckého kontraadmirála Josefa von Lehnerta. Podle citlivého scénáře Bc. Jána Kadlece se můžete seznámit s další obcí na Protivanovsku.


31. 5. 2019

Ekologický a kulturní měsíčník Zelení a doba č. 5/2019 vychází

Zelení a doba
     V červnovém čísle našeho měsíčníku se nejprve ohlédneme za kácením máje v Hněvotíně, připomeneme si aktivity ve prospěch nezávislé justice i vítání ptactva na střední Moravě, zamyslíme se nad výsledky průzkumu CVVM stran vnímání funkcí lesa, poslední květnový den prošel centrem Olomouce průvod k poctě sv. Pavlíny, patronky města. A co nás čeká v červnu? Připomeňme si ještě jednou prohlídkový okruh Olomouc židovská s Ing. Tomášem Krylem v neděli 16. června se začátkem ve 13.30 hod. u Bounty Rock Cafe, nesmíte vynechat řezbářské dny na Střední škole řezbářské v Tovačově, bohatý program má zahájení zámecké sezóny v Janovicích u Rýmařova, pestrý je program SEV Iris i knihovny Olomouce, který myslí i na nejmenší čtenáře a jejich rodiče. Osudy měsíčníku můžete sledovat také v barvě na www.kcolomouc.cz. Pohodový závěr školního roku všem studentům i rodičům.


31. 5. 2019

Průvod na počest Svaté Pavlíny

Patronka svatá Pavlína pomáhala chránit Olomouc
     Patronkou města se stala svatá Pavlína 23. října 1623 poté, kdy prosebný průvod s jejími ostatky pomohl zažehnat těžkou morovou epidemii. Ostatky svaté Pavlíny jsou uloženy v chrámu svatého Mořice, kde se nachází její oltář. Průvod ke cti svaté Pavlíny je pořádán každoročně a je součástí Svátků města. Svatá Pavlína pocházela z Říma, kde byla společně se svými rodiči umučena. Pro přijetí křesťanství byl otec Artemisius sťat a Pavlína s matkou Kandiou byly ukamenovány. Jezuita Mikuláš Lancicius přinesl roku 1623 do Olomouce ostatky svaté Pavlíny z římských katakomb. Když roku 1623 zuřil ve městě strašlivý mor, který si vyžádal přes 7 000 obětí, uspořádala městská rada v neděli 8. října 1623 prosebný průvod s ostatky sv. Pavlíny. Průvod šel z jezuitské koleje do chrámu sv. Mořice v naději, že světice vyprosí zažehnání nelítostné řádící epidemie. Z vděčnosti, že se tak stalo, zvolila městská rada 23. října 1623 sv. Pavlínu za patronku města Olomouce. Její památka se připomíná pátou neděli po sv. Duchu. Pozvání do průvodu přijali také vlajkonoši zemí Koruny české.

Foto: Jan Andreáš a Karel Tichý


13. 5. 2019

Pochod „Za nezávislost justice“ v Olomouci

Pochod „Za nezávislost justice“ - Olomouc
     Účelem setkání v Olomouci, které 13. května pořádala komunita 2018 plus (www.2018plus.cz), bylo dosažení demise Marie Benešové a přijetí 7 pojistek pro nezávislost justice, jak k tomu již 30. dubna vyzvala iniciativa Rekonstrukce státu. A které pojistky to jsou? Vláda nebude zasahovat do nezávislého vyšetřování a neodvolá nejvyššího státního zástupce, naopak urychleně posílí nezávislost státního zastupitelství přijetím nového zákona a zajistí férový výběr státních zástupců. Dále vláda zákonem posílí nezávislost soudů a zajistí dodržování nových pravidel pro transparentní výběr soudců, zasadí se o zveřejňování rozsudků soudů všech instancí a zřídí pracovní skupinu pro nezávislost justice se zapojením odborné veřejnosti. Za přijetí těchto požadavků se manifestovalo ve 131 městech a obcích, v Olomouci je pravidelnou součástí setkání také korunovace lvů před budovou Okresního soudu, na které nechyběli ani vlajkonoši zemí Koruny české.

Foto: Petr Hruban
4. 5. 2019

XVII. Audience u císaře Karla I. v Brandýse

     Za značného zájmu veřejnosti proběhlo v Brandýse setkání příznivců společných tradic střední Evropy a vojenské historie. V jejím průběhu bylo vzpomenuto 30. výročí úmrtí císařovny Zity a 600. výročí úmrtí českého krále a římského císaře Václava IV. Rakouský Dům také letos reprezentovala Jeho císařská a královská Výsost arcivévoda Georg Habsbursko-Lotrinský, který dorazil v 11 hodin parním vlakem taženým lokomotivou Šlechtična. V soupravě vlaku byly zařazeny historické vozy Rybáky a velkoprostorové Baiky, nechyběl ani salonní vůz Františka Ferdinanda d’Este, který před 110 roky vyrobila slavná pražská továrna Ringhoffer. U nádraží začal také průvod vojensko-historických jednotek všech období až po Velkou válku. Program potom pokračovat v zámecké zahradě slavnostním nástupem, Mší svatou při relikvii bl. krále Karla I. ve farním kostele Obrácení sv. Pavla a trval až do večerních hodin. Foto Jan Andrš.
Video z Audience

30. 4. 2019

Ekologický a kulturní měsíčník Zelení a doba č. 4/2019 vychází

Zelení a doba
     Měsíc sazenic zeširoka otevírá svoji náruč, hřejme se proto ve slunečních paprscích, naslouchejme zpěvu ptáků a pozorujme tento zemský ráj. Na stránkách měsíčníku se ještě ohlédneme za setkáním nováčků Klubu jezevčíků České republiky a připomeneme si výsledky anket Ropák roku a Zelená perla roku. Bc. Ján Kadlec nás opět vezme do okolí Protivanova v jižním cípu našeho kraje, na zajímavé akce nás pozvou členové spolku Za krásnou Olomouc, Ing. Tomáš Kryl potom na historickou vycházku Olomouc židovská. Tradičně pestrá je nabídka kulturních akcí ve Velké Bystřici včetně selských trhů, vrcholí oslavy 100. výročí vzniku olomouckého skautingu, zajímavé akce budou i na Barokní sýpce v Ludéřově. Budeme rádi, když si pro sebe něco vyberete.


29. 4. 2019

Pochod „Za nezávislost justice“ v Olomouci

Pochod „Za nezávislost justice“ - Olomouc
     Také v Olomouci proběhl 29. 4. pochod „Za nezávislost justice“, který pořádala iniciativa Milion chvilek. Jeho součástí bylo slavnostní korunování lvů před budovou Okresního soudu. Při tomto slavnostním aktu nechyběli ani vlajkonoši zemí Koruny české z řad nejmladší generace. V Olomouci organizovala setkání komunita 2018+.31. 3. 2019

Ekologický a kulturní měsíčník Zelení a doba č. 3/2019 vychází

Zelení a doba
     Vítejte v období jarním, čase letním a počasí aprílovém. Říká se „březen , za kamna vlezem, duben, ještě tam budem...“. Ale to by byla skoro škoda. Propásli bychom totiž možnost vyrazit za drobnými památkami Protivanovska, jak nám je připravil náš průvodce Bc. Ján Kadlec. Dále bychom promeškali přílet čápů a dalších ptačích druhů, 6. oddíl Ostříži připravil setkání na legendární Ivančeně v Beskydech, velikonoční dovednosti si můžete osvěžit ve Velké Bystřici i na Barokní sýpce v Ludéřově, budete mít ojedinělou možnost navštívit zámek ve Víceměřicích, ve kterém sídlí Domov u rybníka a zve nás k návštěvě. Mezinárodní den památek bude probíhat také na zámku ve Šternberku, tradičně pestrý je program Střediska ekologické výchovy Iris, nové webové stránky má komunita 2018+ Olomouc, začátkem května proběhne v Brandýse tradiční Audience u císaře Karla I. pod záštitou JCKV Karla Habsbursko Lotrinského. Jindřich Andrš nás provede úspěšnými filmy roku 2018, Ing. Tomáš Kryl Prahou protektorátní. Jó, jó, pořád se něco děje…. Pěkné jarní dny.


28. 2. 2019

Ekologický a kulturní měsíčník Zelení a doba č. 2/2019 vychází

Zelení a doba
     Dny se prodlužují, venkovní teploty pomalu stoupají a nálada se vrací i na hrady, zámky a tvrze. Další turistickou sezónu zahájí Muzeum kočárů v Čechách pod Kosířem i zdejší Hanácká ambasáda, myslivci nás pozvou do Příkaz na chovatelskou přehlídku trofejí, Ing. Tomáš Kryl na prohlídkový okruh „Olomoucké legendy, pověsti a domovní znamení“. Každý víkend již můžete navštěvovat zámek ve Šternberku, za citlivého vedení Bc. Jána Kadlece si můžete projít drobné památky Stínavy. Ptákem roku 2019 se stává hrdlička divoká a přebírá tak žezlo od sýčka obecného. Pestrá je nabídka Knihovny města Olomouce, DDM i Střediska ekologické výchovy Iris v Prostějově.


31. 1. 2019

Ekologický a kulturní měsíčník Zelení a doba č. 1/2019 vychází

Zelení a doba
     Společně otevíráme 28. ročník vydávání časopisu „Zelení a doba“ a dovolte při této příležitosti stručný historický exkurs.
     Časopis začal vycházet v roce 1990 pod hlavičkou Okresního sdružení Strany zelených v Olomouci pod názvem „Zelení vzteky“. V roce 1993 přešel pod občanské sdružení Zelený kruh Olomouc a změnil svůj název na „Zelení a doba“. Prvním šéfredaktorem byl Jiří Jurečka, štafetu postupně převzali Vladimír Coufal a MUDr. Vladislav Raclavský, Ph.D. K duchovním otcům měsíčníku patřili také RNDr. Martin Tichý a Bc. Miroslav Petřík, kteří stáli v čele redakční rady. Pod vedením těchto osobností a za stálé spolupráce uznávaného výtvarníka Jiřího Komára Jurečky si časopis udržoval vysokou úroveň. V roce 1996 převzal funkci šéfredaktora MUDr. Pavel Andrš. Časopis vychází nákladem 2 500 výtisků, je zasálán předplatitelům a volně prodejný v distribuční síti PNS.
     Ve své dnešní podobě se snaží přispívat k ochraně přírodního a kulturního dědictví, hájit tradice a odkaz našich předků, upevňovat křesťanské principy, podporovat neziskové organizace a spolky. Snaží se být širokou diskusní a názorovou platformou k problémům, které přináší „doba“ lidem vyznávajícím podobné hodnoty. Obsahově je časopis cílen na dění v Olomouckém kraji, ale nevyhýbáme se ani některým globálním problémům.
     Také v letošním roce budeme vycházet jako měsíčník na recyklovaném papíru v rozsahu 16 stran. Jeden výtisk bude i nadále za 7,- Kč, roční předplatné 70,- Kč můžete případně poukázat na účet číslo 159544384/0300, do zprávy pro příjemce uveďte svoje jméno, u nových předplatitelů také adresu. S potěšením uvítáme Vaše příspěvky, zkušenosti, podněty a informace o Vámi připravovaných akcích, prostě vše, co by nás mohlo něčím obohatit. Rádi bychom pro Vás připravili další historické vycházky a 18. ročník Letní folkové scény na Michalských schodech v Olomouci. Děkujeme všem sponzorům, příznivcům a předplatitelům, přejeme hezký a úspěšný rok 2019.Aktuálně - archiv


Home

Spřátelené: www.korunaceska.cz :: www.sdruzenimonarchistubrno.webnode.com :: www.rytirskytabor.cz