http://www.kcolomouc.cz/
A
ktuálně
11. 11. 2021

Den válečných veteránů

     Již za večerního šera jsme se sešli u brány vojenského hřbitova v Černovíře, abychom si společně na tomto památném místě připomenuli Den válečných veteránů, který slavíme v den výročí ukončení Velké války. Všechny přítomné přivítal předseda Regionálního sdružení Koruny České v Olomouckém kraji Pavel Andrš, který v krátkosti pohovořil o historii tohoto vojenského pohřebiště, které je národní kulturní památkou. „Hřbitov vznikl v roce 1869 v sousedství hřbitova civilního. V roce 1917 byl upraven podle návrhu architekta poručíka Gustava Rossmana. 16. prosince 1917 byl vysvěcen za účasti císaře Karla I. Za Velké války zde bylo pohřbeno 3 218 vojáků 13 národností a 6 různých náboženských konfesí. V muslimské hrobové skupině byl vybudován muslimský pavilon v maurském slohu. Za 2. světové války zde byli pohřbíváni sovětští, američtí i němečtí vojáci. Do roku 1951 spravovala hřbitov Posádková vojenská nemocnice Klášterní Hradisko, po předání do rukou navazujících subjektů postupně hřbitov chátral. O nápravu se postupně snaží jak Statutární město Olomouc, tak i Armáda ČR. Dlouhodobou pozornost věnuje tomuto místu i spolek Signum bellum, který např. během podzimních měsíců uspořádal úspěšnou sbírku na obnovení označení hrobových míst.“ K poctě padlých vojáků jsme poté zazpívali českou státní hymnu i Císařskou hymnu, položili jsme kytici v centrální průchozí kapli a zapálili zde svíci. Chceme osudy tohoto významného pietního místa dále sledovat a společně s dalšími subjekty hledat cestu k nápravě.

Foto: Jiří Komárek
Jan Andrš

31. 10. 2021

Ekologický a kulturní měsíčník Zelení a doba č. 10/2021 vychází

Zelení a doba
     Stále se nemůžeme smířit s bolestnou ztrátou, která nás všechny zasáhla odchodem Jána Kadlece. Bez jeho moudrého a láskyplného pozorování drobných památek v krajině i v obcích si zatím nedovedeme náš měsíčník vůbec představit. Rozhodli jsme se proto, že po dlouhých dvaceti letech si s Honzou znovu projdeme všech 25 předměstských obcí, které dnes Olomouc tvoří a stejně jako v roce 2003 začneme ve Slavoníně a Povlu. Pestrá bude nabídla listopadových kulturních akcí ve Velké Bystřici, členové Střediska ekologické výchovy Iris připravili zajímavé vycházky ke Keltské svatyni v Ludéřově, na Kartouzku či setkání s uznávaným litovelským bylinkářem, Tomáš Kryl nám ukáže olomouckou radnici, případně také hudební Vídeň. Připomeneme se Den válečných veteránů, pozveme Vás na zajímavou výstavu do Muzea v Rýmařově. A i když je venku chladněji, není to ještě zima. Dlouhý a teplý podzim.


28. 10. 2021

Pochod za obnovu Českého království v Olomouci

V královském městě Olomouci se již stalo tradicí, že vedle oslav vzniku samostatného státu se zde setkávají také ti, kteří by upřednostnili návrat ke staré dobré monarchii. Již poosmé a za podpory hudebního uskupení Vaše kapela jsme se ve středu 28. října sešli na Žerotínově náměstí u secesní vily Primavesi. Předseda Regionálního sdružení KČ Pavel Andrš poté přivítal všechny účastníky a připomněl některé historické aspekty. 16. 10. 1918 vyhlásil císař Karel I. Národní manifest, které přineslo zemím Rakousko Uherské monarchie federativní uspořádání. 28. 10. potom vyhlásili představitelé Národního výboru na Václavském náměstí státní samostatnost s tím, že všechny zákony a nařízení R-U zůstávají nadále v platnosti a o tom, zda budeme monarchií, nebo republikou, se rozhodne později prostřednictvím referenda, nebo voleb. Národní shromáždění poté 14. 11. 2018 vyhlásilo republiku. S pocitem účastníků oslav 103. výročí vzniku samostatného Českého království a vyzbrojeni zemskými prapory se za slunečného počasí ve 14.00 hod. vydáváme na pochod centrem města, přecházíme obě náměstí a pokládáme kytici u sousoší Nejsvětější trojice, kde se pomodlíme Ave Maria za zdraví, mír a blahobyt naší země a pokračujeme Pekařskou ulicí na Biskupské náměstí, kde v prostorách Arcibiskupství olomouckého se v roce 1848 chopil vlády František Josef I. Závěrečné stoupání k Dómu sv. Václava je velmi náročné pro naše hudebníky. Ne, že by to neudýchali, ale ze souboje s tamní dlažbou bylo nutné odejít také se zachovalým chrupem. Průběh pochodu poté zevrubně hodnotíme v restauraci Zbrojnice.
2. 10. 2021

O pohár sv. Václava

Myslivecký spolek Blata Hněvotín za podpory Koruny České, uspořádal 2. října pro své členy a příznivce myslivosti již šestý ročník střelecké soutěže na skeet o pohár sv. Václava. Soutěž se konala v areálu zvaném Výrovka v hněvotínských skalách s bohatým programem a občerstvením zdarma. O úvod se postarali trubači Zemí Koruny české ve složení hornistka paní Hopflerová, hornista pan Křeháček a trombonista pan Zapletal. Nechyběla ani přehlídka a ukázka historických zbraní předvedená historickým spolkem Kirri z Pňovic, jež zastupoval principál David Križan a Michal Mereďa, kteří také vypálili čestnou salvu na počest našich zemřelých kamarádů. Tradičním účastníkem této akce byla také C a k. Polní kafírna provázená kavárníkema pražičem Lukášem Sazimou z Hranic. K jídlu byl připravený smržický kabanos právě vytažený z udírny. Srnčí guláš byl dílem šéfkuchaře Stanka Kubína z Křelovského Fortu XVII. Následovala ukázka směru letu asfaltových terčů, po níž nastoupila první runda a střelby byly zahájeny. Letošní počasí, oproti loňskému ročníku, bylo nádherné, což se také projevilo v příjemné atmosféře, která provázela celou dnešní, i když pozdější oslavu Sv. Václava. Pro vítěze byly připraveny poháry, dárkové balíčky a každý obdržel balíček čerstvě pražené kávy. Závěrečným provoláním „Myslivosti zdar“ byl letošní šestý ročník o pohár Sv. Václava ukončen. Rudolf Krč
30. 9. 2021

Ekologický a kulturní měsíčník Zelení a doba č. 9/2021 vychází

Zelení a doba
     Kalendářně jsme vstoupili do podzimního období, příroda se přebarvuje, na hradech a zámcích pomalu končí návštěvnická sezóna. Počasí však stále drží a můžeme ještě ledasco stihnout. Hněvotínští myslivci Vás pozvou na 6. setkání K poctě sv. Václava, na hradě Šternberk Vás Roman Prokeš seznámí kromě jiného i s historií zbraní, se Sdružením ekologické výchovy Iris můžeme pomoci vysadit ovocné stromy na Kosíři, 28. 10. proběhne v centru Olomouce tradiční Pochod za obnovu Českého království a vzpomínka na vznik Československé republiky bude mít také reprízu na Fortu XVII. v Křelově. Pomalu můžete také kupovat vstupenky na Bystřické banjo. Příjemné babí léto.


22. 9. 2021

Evropský Den bez aut v Olomouci

     Místní společnost Koruny České v Olomouci připomněla ve středu 22. 9. tradiční evropskou akci Den bez aut, jejímž cílem je alespoň jeden den v roce omezit individuální automobilovou dopravu a upřednostnit prostředky MHD či kolo. Vypravili jsme tradiční Historickou tramvaj společnosti Českomoravská – Kolben – Daněk a.s. z roku 1930, která, vyzdobena zemskými prapory, za značného zájmu kolemjdoucích hodinu kroužila mezi Neředínem a olomouckým Hlavním nádražím s bezplatnou přepravou cestujících. Této možnosti využilo přibližně 200 pasažérů.


31. 8. 2021

Ekologický a kulturní měsíčník Zelení a doba č. 8/2021 vychází

Zelení a doba
     Skončily nám prázdniny a kalendářně i letní období, ale nezoufejme. Předpověď počasí na září je příznivá, v platnost vstoupilo další covidové rozvolnění, tak si ještě užijeme babího léta. Na sv. Hostýně proběhla IX. Pouť za obnovu Českého království, čekají nás zajímavé akce v rámci Dnů evropského kulturního dědictví i Milenia olomouckých Přemyslovců, připomeneme si 120. výročí založení Muzea v Rýmařově a v litovelském muzeu nahlédneme do umění našich soukeníků, je připravena zajímavá exkurze s pozorováním ptactva, zajímavé akce připravuje spolek Za krásnou Olomouc, připomeneme si Evropský den bez aut, oslavíme svátek sv. Václava, patrona naší země. Budeme se těšit na další památky od Bc. Jána Kadlece. V barevné verzi můžete náš měsíčník sledovat na www.kcolomouc.cz. Teplý a slunný podzim.


29. 8. 2021

IX. Pouť za obnovení Českého království na sv. Hostýně

29. srpna, v samotném závěru prázdnin, jsme se opět vydali do Bystřice pod Hostýnem, abychom se na tomto významném moravském poutním místě přimluvili za návrat principů a hodnot, které platily v době, kdy v čele naší země stál blahoslavený král Karel I. Počasí je poněkud pošmourné, ale neprší a je poměrně teplo. Vyrážíme z parkoviště u hřbitova vyzbrojeni zemskými vlajkami a stoupáme vzhůru po Císařské cestě a kolem lovecké chaty se dostáváme k bazilice Nanebevzetí Panny Marie. Zde se setkáváme s poutníky z Prahy a jižní Moravy. Po posilující Mši svaté se přesouváme k Rozhledně Františka Josefa I., která je zároveň také kaplí sv. Kříže. Na letošní 1. září připadá 124. výročí položení základního kamene panovníkem, který u nás vládl dlouhých 68 let. Tuto skutečnost jsme si připomněli položením kytice u jeho pamětní desky a zapálili zde svíčku. Následovala prohlídka rozhledny a pomalý přesun do Bystřice pod Hostýnem, kde poobědváme a posedíme na zahrádce restaurace Zahájené. Děkujeme členům Matice svatohostýnské a Duchovní správy za to, že nám umožnili pouť uskutečnit a že jsme měli možnost se tady opět společně setkat. Pánbůh zaplať. V příštím roce nejen proběhne jubilejní X. pouť, ale připomeneme si i 100. výročí úmrtí krále Karla I.


4. 8. 2021

Pietní průvod k uctění památky krále Václava III. (715. výročí úmrtí)

Krátce po dvanácté hodině se začal formovat průvod na Biskupském náměstí, Wurmovou a Dómskou ulicí se později účastníci přemístili k dómu. Ve 13.00 hod. byly položeny květiny k soše Václava III. v tzv. Horní kryptě dómu, ve 13.06 se rozezněly zvony na památku zavražděného krále v délce 10 minut. Čas odkazoval na přibližnou dobu, kdy mohlo k vraždě dojít a především na letopočet 1306. Účastníky průvodu byli zástupci tří stavů v historických dobových kostýmech – voják, mnich a měšťan za doprovodu bubeníka. Za nimi se potom vydali obyvatelé města v čele se zástupcem magistrátu. Večer se potom svatováclavská katedrála a radnice oděly do rudé barvy, aby připomněly královskou krev, která byla v Olomouci před 715 roky prolita. Úspěšné setkání položilo základy nové olomoucké tradice.

Foto: Leo Rec

4. 8. 2021

Ekologický a kulturní měsíčník Zelení a doba č. 7/2021 vychází

Zelení a doba
     Přehoupli jsme se do druhé půle prázdnin a popustili poněkud svoje covidové otěže. Doháníme vše, co nám nedávno minulá doba neumožnila. Vzpomněli jsme deset let od úmrtí českého korunního prince Otty Habsburského, zanedlouho můžeme vyrazit do historického průvodu a připomenout si památku posledního Přemyslovce Václava III., od jehož úmrtí uplyne 715 let. V Olomouci se tak zakládá nová historická tradice. Pestrý je program SEV Iris z Prostějova, kde nechybí ani návštěva hranické propasti a zajímavostí prostějovského regionu. Zajímavé bude setkání řemeslníků na Plumlově, doprovodné programy na zámku Šternberk budou zahrnovat i tiskařské techniky. Do Českého ráje můžete vyrazit na Kozí mejdan, pěkné třetí místo v ekologické anketě Ropák roku obsadil záměr vybudování přehrady na Paprsku. Zajímavá bude např. i výstava fotografií zahrnujících rekonstrukci zámku v Janovicích u Rýmařova. V barevné verzi můžete náš měsíčník sledovat na www.kcolomouc.cz. A pilně sbírejte vitamin D prostřednictvím letního sluníčka, bude se nám na podzim hodit.


4. 7. 2021

Před 10 lety zemřel Otto Habsburský

Před deseti lety, 4. července 2011, zemřel ve věku 98 let Otto Habsburský, syn našeho posledního císaře a krále blahoslaveného Karla a sám velká a obdivuhodná osobnost 20. století.
Jeho dlouhý život se pozoruhodně prolíná celými dějinami minulého století. Představoval živoucí spojení se starým řádem Evropy před 1. světovou válkou, ale přesto nikdy nebyl zahleděn do minulosti, naopak odvážně čelil výzvám divokého 20. století, vždy s originální a inspirativní vizí pro budoucnost, postavenou na hluboké katolické víře, obsáhlých znalostech a vynikajícím politickém rozhledu. Jeho mottem bylo „Kdo neví, odkud přichází, ten také neví, kam jde, protože neví, kde právě stojí“. A i když jeho úsilí naráželo často na překážky a čelilo neúspěchům, pozdější vývoj mu vždy dával za pravdu.30. 6. 2021

Ekologický a kulturní měsíčník Zelení a doba č. 6/2021 vychází

Zelení a doba
     V prvním prázdninovém čísle našeho měsíčníku se dozvíte, koho vybrala 102 členná porota za vítěze 29. ročníku populární ankety Ropák roku a Zlatá perla roku 2020, nahlédneme do hněvotínské honitby a do prázdninového programu hradu ve Šternberku, na koleje mezi Tovačovem a Kroměříží se opět vydají historické vlaky, krásy Hané můžete obdivovat také ze sedadla formanského vozu, které bude vypravovat Muzeum historických kočárů v Čechách pod Kosířem, můžete navštívit také Galerii U Kalicha v Drahanovicích i místní Černou věž. Pestrý je program SEV Iris v Prostějově i nabídka Muzea a galerie v Rýmařově. Mezi další otevřené památky patří i zámek v Plumlově. V barevné verzi můžete náš měsíčník sledovat na www.kcolomouc.cz. Přejeme hodně sluníčka a prázdninové pohody.


29. 6. 2021

Podporu zničeným obcím na Moravě vyjádřil Ferdinand Habsburský i Lichtenštějnové

Arcivévoda Ferdinand Zvonimír Habsburský, pravnuk posledního českého krále a rakouského císaře Karla I., vyjadřuje podporu obětem zkázy na jihu Moravy. Na svém twitterovém i facebookovém účtu sdílí i odkaz na veřejnou sbírku a šiří tak do světa povědomí o přírodní katastrofě.
Kromě toho, že je prvním v pořadí následnictví trůnu po svém otci a současné hlavě rodu Karlovi, působí Ferdinand Habsburský jako úspěšný automobilový závodník, na Twitteru ho sleduje skoro 10 000 lidí, na Facebooku má přes 19 000 sledujících, a to z celého světa. Jeho příspěvek, doplněným nápisem Myslím na tebe, Česká republiko se tak na sociálních sítích dočkal stovek sdílení a jistě přinesl i mnoho příspěvků na dobrou věc.
Ničí mě vidět zkázu způsobenou tornádem v České republice, zemi blízké mému srdci. Modlím se za všechny, vyjádřil Moravanům sounáležitost arcivévoda. Zveřejnil také odkaz na sbírku Nadace Via, určenou pro pomoc zdevastovaným obcím, a doplnil anglicky podrobný návod, jak webový formulář v českém jazyce vyplnit.


2. 6. 2021

Společná tisková zpráva

Koruny České (monarchistické strany Čech, Moravy a Slezska) a
Spolku pro obnovu Českého království

Předání umělecké kopie svatováclavské koruny arcivévodovi Karlu Habsburskému u příležitosti jeho šedesátých narozenin.

Otevření Muzea kočárů
     Vnuk posledního českého krále Jeho císařská a královská Výsost Karel Habsburský, arcivévoda Rakouský, oslavil dne 11. ledna 2021 šedesáté narozeniny. V této souvislosti zorganizoval Spolek pro obnovu Českého království s veřejnou podporou Koruny České (monarchistické strany Čech, Moravy a Slezska) sbírku mezi obyvateli našich zemí, určenou pro zhotovení daru – kopie svatováclavské koruny u renomovaného českého šperkaře Jiřího Urbana. Díky příspěvku téměř dvou set dárců i finanční asistenci monarchistické strany se projekt podařilo uskutečnit.

     Původně zamýšlené předání v České republice znemožnila protipandemická opatření. S pomocí představitelů Řádu sv. Jiří – evropského řádu Domu Habsbursko-Lotrinského se podařilo předání uskutečnit ve Vídni v odloženém termínu 28. května 2021.

     Českou delegaci reprezentovali Jindřich Holub, starosta Spolku pro obnovu Českého království, JUDr. Petr Krátký, místopředseda Koruny České (monarchistické strany Čech, Moravy a Slezska) a autor umělecké kopie svatováclavské koruny, šperkař, klenotník a restaurátor Jiří Urban. Mezi účastníky setkání, jejichž celkový počet musel být z důvodu protipandemických opatření minimalizován, dále byli arcivévodkyně Camilla von Habsburg-Lothringen, komtur české komendy Řádu sv. Jiří – evropského řádu Domu Habsbursko-Lotrinského PhDr. Milan Novák, O.S.G.M. i zástupce rytířského řádu Křižovníků s červenou hvězdou ve Vídni P. Václav Sládek, O.Cr.

     Během slavnostního aktu informoval prokurátor řádu Vinzenz baron Stimpfl-Abele o rozhodnutí velmistra řádu JCKV Karla Habsburského dar s díky přijmout a jako symbolický dar obyvatel zemí Koruny české trvale vystavit v sídle řádu ve Vídni. Účastníci setkání mj. přijali také informaci o založení Královského institutu politických nauk v Praze a o jeho připravovaných aktivitách, vč. konference, věnované odkazu blahoslaveného císaře Karla I. a jeho významu pro současnost.

V Praze dne 2. června 2021

www.korunaceska.cz
www.spolekproobnovuceskehokralovstvi.cz31. 5. 2021

Ekologický a kulturní měsíčník Zelení a doba č. 5/2021 vychází

Zelení a doba
     Covid pomalu uvolňuje svoje sevření a my si zvykáme na přechod z období, kdy nešlo nic dělat na období, kdy nevíme, co dříve. Ve Vídni došlo k předání umělecké kopie svatováclavské koruny do rukou arcivévody Karla Habsburského k jeho 60. narozeninám, iniciativa 2018 plus zve na shromáždění občanů a besedu o vakcinaci, ohlédneme se za Nocí kostelů, můžete navrhnout svoje kandidáty na ocenění Ropák roku, Tomáš Kryl Vám ukáže spoustu zajímavostí v Brně i na Sovinci, pestrý je červnový program spolku Za krásnou Olomouc i SEV Iris, své brány otevírá také zámek Plumlov a Šternberk. Zajímavou prodejní výstavu můžete shlédnout na Černé věži v Drahanovicích. V barevné verzi můžete náš měsíčník sledovat na www.kcolomouc.cz. Přejeme hodně jarního sluníčka a pohody.


8. 5. 2021

Oznámení samostatné kandidatury Koruny České ve volbách do PS

Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska) se na jednání Předsednictva dne 3. 5. 2021 rozhodla kandidovat v letošních volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2021 samostatně. A to s cílem:
  1. obnovit důvěru občanů ve stát a jeho instituce, vyrovnat se s následky pandemie cestou vlády práva;
  2. změnit hospodaření státu z cyklu „od voleb k volbám“ na model dlouhodobě udržitelného rozvoje, zajišťujícího zachování kvality života i pro příští generace;
  3. navrhnout demokratické zásahy do ústavního systému našeho státu, které vrátí jeho hlavě ztracenou důstojnost.
Podrobný volební program i lídry kandidátek zveřejníme do konce května t.r. tak, abychom byli s to se aktivně účastnit jak voleb v již vyhlášeném termínu, tak v případně, že budou vyhlášeny, i voleb předčasných.

V Praze dne 8. května 2021 Za stranu: Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska) RNDr. Radim Špaček, předseda30. 4. 2021

Ekologický a kulturní měsíčník Zelení a doba č. 4/2021 vychází

Zelení a doba
     PES pomalu uvolňuje svoje sevření a my se učíme zase dýchat, dívat se kolem sebe, potkávat se s přáteli a plánovat smysluplné využití svého volného času. Myslivci, po očku sledující projednávání novely Zákona o myslivosti v PS, nás pozvou na jarní svod psů, Ján Kadlec nám ukáže drobné památky Skřípova na Prostějovsku, poznáme, že při krmení zoborožce kaferského musí mít chovatel také dramatické nadání, tradičně pestrá je nabídka Střediska ekologické výchovy Iris, Děti Země přijímají nominace na titul Ropák roku 2020, Cena Rudolfa Eitelbergera, připravovaná již posedmé péčí spolku Za krásnou Olomouc, ohodnotí nejlepší počiny z oblasti architektury v Olomouckém kraji. Velké plány má také Muzeum v Rýmařově. V barevné verzi můžete náš měsíčník sledovat na www.kcolomouc.cz. Přejeme hodně jarního sluníčka.


9. 4. 2021

Zemřel princ Filip, vévoda z Edinburghu

Princ Filip, vévoda z Edinburghu
Jeho královská Výsost princ Filip, vévoda z Edinburghu, manžel britské královny Alžběty II., zemřel dnes v ranních hodinách. Odešel na věčnost pokojně a v požehnaném věku, za dva měsíce by se dožil 100 let.
R. I. P.Byl patronem asi 800 organizací – průmyslových, vzdělávacích, sportovních nebo ekologických. Královské povinnosti pečlivě a oddaně plnil až do svých 96 let a uměl si u toho ze sebe i udělat legraci. K jeho devadesátým narozeninám mu britská panovnice udělila titul lord vysoký admirál, stal se z něj tedy čestný velitel královského námořnictva. Dne 10. června 2020 oslavil 99 let a 73 let manželství s královnou Alžbětou, které bylo 94 let.
Od letošního února do března pobýval v londýnské nemocnici, kde se léčil s infekcí a po neupřesněném zákroku na srdci. Zemřel 9. dubna 2021 v ranních hodinách na hradě Windsor, kde královský pár pobýval od počátku pandemie covidu-19.
Plných 69 tak stál po boku své manželky v čele státu. Jistě není přehnané tvrzení, že pokud je Alžběta II. vynikající královnou, má na tom velký díl zásluhy právě její manžel, který jí byl po celou dobu manželství pevnou oporou, zároveň si však zachovával svůj osobitý styl a smysl pro humor.

Jeho pojetí monarchie dobře vystihuje následující citát:
Představa, že monarchie existuje v zájmu monarchy, je mylná. Tak tomu není; monarchie existuje v zájmu lidu.

Kéž bychom také někdy měli na čelném místě našeho státu člověka, který by pojímal službu ve svém postavení s podobnou zodpovědností.

Foto: Mike Tindall1. 4. 2021

Otevření Muzea kočárů

Otevření Muzea kočárů
Vážení,
srdcem píši přání všem přátelům, příznivcům Muzea kočárů, řemeslníkům, lidem dobré vůle a přeji všem v tento vzácný sváteční čas, otevřené srdce a mír v duši.
Došli jsme po mnohých letech do cíle a Muzeum kočárů po přestavbě jsme 1. 4. 2021 slavnostně otevřeli.
Program přímých přenosů trvající po dva dny ku cti největšímu křesťanskému svátku a dalším osobnostem pokračuje i dnes na Velký pátek 2. 4. 2021 ve 17:00 hodin na www.historickekocary.cz.

(VŠECHNY PŘENOSY BUDE MOŽNÉ ZPĚTNĚ SLEDOVAT PO VELIKONOČNÍCH SVÁTCÍCH NA NAŠICH STRÁNKÁCH MUZEA)

S úctou ke všem
Václav Obr31. 3. 2021

Ekologický a kulturní měsíčník Zelení a doba č. 3/2021 vychází

Zelení a doba
     Venkovní teploty pomalu stoupají, incidence covidu naopak klesá a my pevně doufáme, že ruku v ruce s normalizací v naší společnosti budeme mít opět o čem psát. Připomněli jsme si 99. výročí úmrtí našeho posledního krále bl. Karla, rozloučili jsme se s princem Filipem, vévodou z Edinburgu. Tedy možná především ti z Vás, kteří vědí o sňatku zimního krále Friedricha Falckého s Alžbětou, dcerou anglického krále Jakuba I., jejichž potomci byli předkové anglické královny Alžběty II. Příroda nám rozkvétá a přibývá mláďat, kdo má les daleko, může si to ověřit v Zoologické zahradě na sv. Kopečku, která se pro nás opět otevřela. Novinky má pro nás Městská knihovna v Olomouci, poučné i zábavné budou vycházkové trasy SEV Iris. Honzovi Kadlecovi přejeme brzké uzdravení a těšíme se na jeho drobné památky obcí Prostějovska. V barevné verzi můžete náš měsíčník sledovat na www.kcolomouc.cz. Hodně jarního sluníčka a tedy i vitaminu D.


28. 2. 2021

Ekologický a kulturní měsíčník Zelení a doba č. 2/2021 vychází

Zelení a doba
     V zajetí lockdownu se zákazem opustit město či obec, kde máme domovské právo, jsou naše možnosti kulturního vyžití poněkud omezené. Ještě že příroda kolem nás se vlastním nezadržitelným tempem připravuje na jaro a na cestu ze svých zimovišť se již chystají např. čápi bílí, kukačky, vlaštovky, břehule a spousta dalších, aby stěhování uzavřeli rorýsi na přelomu dubna a května. V předstihu se můžete podívat na drobné památky Runářova na Prostějovsku, které pro Vás připravil Bc. Ján Kadlec, vůli i schopnost připravit přírodovědnou akci třeba i v samovazbě na Mírově mají členové Střediska ekologické výchovy Iris. V letošním roce si připomeneme 1100 let úmrtí sv. Ludmily, historik a spisovatel Petr Placák se ve svém článku nabitém fakty pokusí o srovnání našeho posledního korunovaného krále se současným panem prezidentem. A tlačte se na jarní sluníčko, vitamín D potřebujeme na ochranu proti covidu jako sůl. V barevné verzi můžete náš měsíčník sledovat na www.kcolomouc.cz.


27. 2. 2021

Hněvotínské sčítání zvěře

Letošní celostátní termín sčítání zvěře byl stanoven orgány státní správy na sobotu 27. února. Znalost stavu zvěře a jejich přírůstků v honitbě je jedním ze základů správného mysliveckého chovu a hospodaření v honitbě. Proto je mu u nás také věnována celoroční pozornost a péče. Sraz členů našeho Mysliveckého spolku Blata Hněvotín byl toho dne vzhledem k dodržení vyhlášených opatření uskutečněn s rozestupy venku u myslivecké chaty zvané Výrovka. Již na první pohled na nastoupené členy MS i s adepty bylo patrné, že účast je silně ovlivněna pandemií z důvodu covidu 19, který, jak je vidět se nevyhýbá ani našim myslivcům. Způsobů sčítání zvěře, jak informoval také dva přítomné adepty v našem spolku provádějící praxi myslivecký hospodář Pavel Toman, existuje několik druhů i způsobů. Nejlepším způsobem sčítání zvěře však je celoroční monitorování revíru. U nás do sčítání vstoupila také moderní technika v podobě termokamery, kterou jsem měl možnost používat informoval hospodář. Letošní, i když kratší dobu trvající sněhová pokrývka, což není na Hané výjimkou, také významně přispěla k zjištění přesnějších údajů o počtu a druhu divoké zvěře. Jsem také v úzkém kontaktu s mysliveckými strážemi, kterým bych chtěl poděkovat za jejich aktivitu, protože celou zimu mě informovali o výskytu různých druhů zvěře v revíru a počtech jednotlivých druhů zvěře na svých úsecích. Nakonec následovala hlášení přítomných členů o početních stavech zvěře provedené a spočítané u svých zásypů a právě vykonanou pochůzkou. Samozřejmě nechyběla ani informace o jejich kondici po právě doznívající zimě. I přesto, že jsme loňské podzimní hony zrušili, současný způsob zemědělské výroby a současná skladba krajiny moc nepřeje v naší honitbě bažantí zvěři. Jediné, co je potěšitelné, je stav koroptví, kterých jsme napočítali 160. Proto jsme se také okamžitě rozhodli v rámci našich omezených možností alespoň k částečnému zlepšení životních podmínek bažantů zakoupit za 5 000 korun sazenice keřů a provést jejich výsadbu na páteřní cestě k zahrádkám. Tímto přijatým opatřením a společným popřáním si pevného zdraví bylo letošní sčítání zvěře na Výrovce v Hněvotíně ukončeno.

Rudolf Krč

Krč Rudolf
Foerstrova 17
779 00  Olomouc
Tel: 603 746 307
E-mail: krc.ruda@gmail.com
Jsem autorem také fota.

Popis fota:
  • Objekt chaty Výrovka s novou fasádou a zateplením.
  • Část rozestoupených členů na srazu ke sčítání.
31. 1. 2021

Ekologický a kulturní měsíčník Zelení a doba č. 1/2021 vychází

Zelení a doba
Vážení čtenáři,
     společně otevíráme 30. ročník vydávání časopisu „Zelení a doba“ a dovolte při této příležitosti stručný historický exkurs.
     Časopis začal vycházet v roce 1990 pod hlavičkou Okresního sdružení Strany zelených v Olomouci pod názvem „Zelení vzteky“. V roce 1993 přešel pod občanské sdružení Zelený kruh Olomouc a změnil svůj název na „Zelení a doba“. Prvním šéfredaktorem byl Jiří Jurečka, štafetu postupně převzali Vladimír Coufal a MUDr. Vladislav Raclavský, Ph.D. K duchovním otcům měsíčníku patřili také RNDr. Martin Tichý a Bc. Miroslav Petřík, kteří stáli v čele redakční rady. Pod vedením těchto osobností a za stálé spolupráce uznávaného výtvarníka Jiřího Komára Jurečky si časopis udržoval vysokou úroveň. V roce 1996 převzal funkci šéfredaktora MUDr. Pavel Andrš. Časopis vychází nákladem 2 500 výtisků, je zasílán předplatitelům a volně prodejný v distribuční síti PNS.
     Ve své dnešní podobě se snaží přispívat k ochraně přírodního a kulturního dědictví, hájit tradice a odkaz našich předků, upevňovat křesťanské principy, podporovat neziskové organizace a spolky. Snaží se být širokou diskusní a názorovou platformou k problémům, které přináší „doba“ lidem vyznávajícím podobné hodnoty. Obsahově je časopis cílen na dění v Olomouckém kraji, ale nevyhýbáme se ani některým globálním problémům.
     Také v letošním roce budeme vycházet jako měsíčník na recyklovaném papíru v rozsahu 16 stran. V elektronické podobě je k dispozici na www.kcolomouc.cz. Jeden výtisk bude i nadále za 7,- Kč, roční předplatné 70,- Kč můžete případně poukázat na účet číslo 159544384/0300, do zprávy pro příjemce uveďte svoje jméno, u nových předplatitelů také adresu. S potěšením uvítáme Vaše příspěvky, zkušenosti, podněty a informace o Vámi připravovaných akcích, prostě vše, co by nás mohlo něčím potěšit a obohatit. Rádi bychom pro Vás připravili další historické vycházky a 20. ročník Letní folkové scény na Michalských schodech v Olomouci. Děkujeme všem sponzorům, příznivcům a předplatitelům, přejeme hezký a úspěšný rok 2021.

Redakce
22. 1. 2021

Zemřel doyen české šlechty, Zdeněk hrabě Sterberg

Hrabě Sternberg
Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska) se zármutkem bere na vědomí smutnou zprávu o úmrtí Jeho Jasnosti Zdeňka hraběte Sternberga.
Hrabě Sternberg byl svědkem i přímým účastníkem mnoha dramatických událostí a dějů, které Země Koruny české postihly v důsledku rozbití středoevropského soustátí. I v těch nejtěžších obdobích byla Jeho Jasnost jasně rozpoznatelným symbolem pravého vnitřního šlechtictví a s ním spojené noblesy.
Pokoj jeho duši.Kořeny českého hraběcího rodu Sternbergů sahají až do 12. století. Zdeněk Sternberg se narodil 15. srpna 1923 jako druhé z devíti dětí Jiřího hraběte Sternberga a jeho manželky Kunhuty hraběnky Mensdorff-Pouilly. Jeh otec podepsal v roce 1939 druhou a třetí šlechtickou deklaraci, které byly v čase nejvyššího ohrožení vlasti nacismem určené prezidentu Emilu Háchovi a ve kterých česká zemská šlechta plně podpořila svou zemi, národ a jazyk.
Na gymnáziu maturoval za druhé světové války a po znovuotevření vysokých škol studoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy, avšak z politických důvodů nebyl puštěn k promoci. Za nacistické okupace i po roce 1948 se aktivně účastnil odboje. Pomáhal při organizování nelegálního překračování hranic a odchodu svých sourozenců a přátel na Západ. Po znárodnění rodinného majetku pět let nuceně strávil v karvinských dolech, z toho dva roky jako příslušník Pomocných technických praporů. Od roku 1956 pracoval jako kulisák v Karlínském hudebním divadle, a to až do své emigrace v roce 1968. V Rakousku se postupně vypracoval na zástupce ředitele potravinářského koncernu.
Po listopadové revoluci se Zdeněk Sternberg vrátil do Československa, kde v roce 1992 získal zpět rodový majetek včetně starobylého hradu Český Šternberk, jejž po dalších téměř 30 let rekonstruoval a zveleboval. Na hradě bydlel se svou manželkou Alžbětou, s níž má syna Filipa.Aktuálně - archiv


Home

Spřátelené: www.korunaceska.cz :: www.sdruzenimonarchistubrno.webnode.com :: www.rytirskytabor.cz