http://www.kcolomouc.cz/
A
ktuálně
30. 6. 2019

Ekologický a kulturní měsíčník Zelení a doba č. 6/2019 vychází

Zelení a doba
     Vstoupili jsme do prázdninových měsíců, kdy se budeme věnovat také odpočinku a ozdravení. Na řadě míst naopak plánují aktivity, které budou vyvrcholením jejich celoroční práce. Velmi pestrý program bude mít třídenní Helfštýnská pouť, kde můžete sledovat jezdecké souboje, práci kovářů, navštívit výtvarné a řemeslné dílny či zažít atmosféru hradního tržiště. Čeká nás vycházka do míst, kde proběhla v roce 1866 Bitva u Tovačova, v Čechách pod Kosířem se již vše připravuje na XII. setkání mistrů řemesel i mistrů opratí, tedy Josefkol, tentokrát s příjezdem Templářských rytířů. Komornější formát bude mít vzpomínková akce u příležitosti 153. výročí bitvy u Lissy a na počest olomouckého kontraadmirála Josefa von Lehnerta. Podle citlivého scénáře Bc. Jána Kadlece se můžete seznámit s další obcí na Protivanovsku.


31. 5. 2019

Ekologický a kulturní měsíčník Zelení a doba č. 5/2019 vychází

Zelení a doba
     V červnovém čísle našeho měsíčníku se nejprve ohlédneme za kácením máje v Hněvotíně, připomeneme si aktivity ve prospěch nezávislé justice i vítání ptactva na střední Moravě, zamyslíme se nad výsledky průzkumu CVVM stran vnímání funkcí lesa, poslední květnový den prošel centrem Olomouce průvod k poctě sv. Pavlíny, patronky města. A co nás čeká v červnu? Připomeňme si ještě jednou prohlídkový okruh Olomouc židovská s Ing. Tomášem Krylem v neděli 16. června se začátkem ve 13.30 hod. u Bounty Rock Cafe, nesmíte vynechat řezbářské dny na Střední škole řezbářské v Tovačově, bohatý program má zahájení zámecké sezóny v Janovicích u Rýmařova, pestrý je program SEV Iris i knihovny Olomouce, který myslí i na nejmenší čtenáře a jejich rodiče. Osudy měsíčníku můžete sledovat také v barvě na www.kcolomouc.cz. Pohodový závěr školního roku všem studentům i rodičům.


31. 5. 2019

Průvod na počest Svaté Pavlíny

Patronka svatá Pavlína pomáhala chránit Olomouc
     Patronkou města se stala svatá Pavlína 23. října 1623 poté, kdy prosebný průvod s jejími ostatky pomohl zažehnat těžkou morovou epidemii. Ostatky svaté Pavlíny jsou uloženy v chrámu svatého Mořice, kde se nachází její oltář. Průvod ke cti svaté Pavlíny je pořádán každoročně a je součástí Svátků města. Svatá Pavlína pocházela z Říma, kde byla společně se svými rodiči umučena. Pro přijetí křesťanství byl otec Artemisius sťat a Pavlína s matkou Kandiou byly ukamenovány. Jezuita Mikuláš Lancicius přinesl roku 1623 do Olomouce ostatky svaté Pavlíny z římských katakomb. Když roku 1623 zuřil ve městě strašlivý mor, který si vyžádal přes 7 000 obětí, uspořádala městská rada v neděli 8. října 1623 prosebný průvod s ostatky sv. Pavlíny. Průvod šel z jezuitské koleje do chrámu sv. Mořice v naději, že světice vyprosí zažehnání nelítostné řádící epidemie. Z vděčnosti, že se tak stalo, zvolila městská rada 23. října 1623 sv. Pavlínu za patronku města Olomouce. Její památka se připomíná pátou neděli po sv. Duchu. Pozvání do průvodu přijali také vlajkonoši zemí Koruny české.

Foto: Jan Andreáš a Karel Tichý


13. 5. 2019

Pochod „Za nezávislost justice“ v Olomouci

Pochod „Za nezávislost justice“ - Olomouc
     Účelem setkání v Olomouci, které 13. května pořádala komunita 2018 plus (www.2018plus.cz), bylo dosažení demise Marie Benešové a přijetí 7 pojistek pro nezávislost justice, jak k tomu již 30. dubna vyzvala iniciativa Rekonstrukce státu. A které pojistky to jsou? Vláda nebude zasahovat do nezávislého vyšetřování a neodvolá nejvyššího státního zástupce, naopak urychleně posílí nezávislost státního zastupitelství přijetím nového zákona a zajistí férový výběr státních zástupců. Dále vláda zákonem posílí nezávislost soudů a zajistí dodržování nových pravidel pro transparentní výběr soudců, zasadí se o zveřejňování rozsudků soudů všech instancí a zřídí pracovní skupinu pro nezávislost justice se zapojením odborné veřejnosti. Za přijetí těchto požadavků se manifestovalo ve 131 městech a obcích, v Olomouci je pravidelnou součástí setkání také korunovace lvů před budovou Okresního soudu, na které nechyběli ani vlajkonoši zemí Koruny české.

Foto: Petr Hruban
4. 5. 2019

XVII. Audience u císaře Karla I. v Brandýse

     Za značného zájmu veřejnosti proběhlo v Brandýse setkání příznivců společných tradic střední Evropy a vojenské historie. V jejím průběhu bylo vzpomenuto 30. výročí úmrtí císařovny Zity a 600. výročí úmrtí českého krále a římského císaře Václava IV. Rakouský Dům také letos reprezentovala Jeho císařská a královská Výsost arcivévoda Georg Habsbursko-Lotrinský, který dorazil v 11 hodin parním vlakem taženým lokomotivou Šlechtična. V soupravě vlaku byly zařazeny historické vozy Rybáky a velkoprostorové Baiky, nechyběl ani salonní vůz Františka Ferdinanda d’Este, který před 110 roky vyrobila slavná pražská továrna Ringhoffer. U nádraží začal také průvod vojensko-historických jednotek všech období až po Velkou válku. Program potom pokračovat v zámecké zahradě slavnostním nástupem, Mší svatou při relikvii bl. krále Karla I. ve farním kostele Obrácení sv. Pavla a trval až do večerních hodin. Foto Jan Andrš.
Video z Audience

30. 4. 2019

Ekologický a kulturní měsíčník Zelení a doba č. 4/2019 vychází

Zelení a doba
     Měsíc sazenic zeširoka otevírá svoji náruč, hřejme se proto ve slunečních paprscích, naslouchejme zpěvu ptáků a pozorujme tento zemský ráj. Na stránkách měsíčníku se ještě ohlédneme za setkáním nováčků Klubu jezevčíků České republiky a připomeneme si výsledky anket Ropák roku a Zelená perla roku. Bc. Ján Kadlec nás opět vezme do okolí Protivanova v jižním cípu našeho kraje, na zajímavé akce nás pozvou členové spolku Za krásnou Olomouc, Ing. Tomáš Kryl potom na historickou vycházku Olomouc židovská. Tradičně pestrá je nabídka kulturních akcí ve Velké Bystřici včetně selských trhů, vrcholí oslavy 100. výročí vzniku olomouckého skautingu, zajímavé akce budou i na Barokní sýpce v Ludéřově. Budeme rádi, když si pro sebe něco vyberete.


29. 4. 2019

Pochod „Za nezávislost justice“ v Olomouci

Pochod „Za nezávislost justice“ - Olomouc
     Také v Olomouci proběhl 29. 4. pochod „Za nezávislost justice“, který pořádala iniciativa Milion chvilek. Jeho součástí bylo slavnostní korunování lvů před budovou Okresního soudu. Při tomto slavnostním aktu nechyběli ani vlajkonoši zemí Koruny české z řad nejmladší generace. V Olomouci organizovala setkání komunita 2018+.31. 3. 2019

Ekologický a kulturní měsíčník Zelení a doba č. 3/2019 vychází

Zelení a doba
     Vítejte v období jarním, čase letním a počasí aprílovém. Říká se „březen , za kamna vlezem, duben, ještě tam budem...“. Ale to by byla skoro škoda. Propásli bychom totiž možnost vyrazit za drobnými památkami Protivanovska, jak nám je připravil náš průvodce Bc. Ján Kadlec. Dále bychom promeškali přílet čápů a dalších ptačích druhů, 6. oddíl Ostříži připravil setkání na legendární Ivančeně v Beskydech, velikonoční dovednosti si můžete osvěžit ve Velké Bystřici i na Barokní sýpce v Ludéřově, budete mít ojedinělou možnost navštívit zámek ve Víceměřicích, ve kterém sídlí Domov u rybníka a zve nás k návštěvě. Mezinárodní den památek bude probíhat také na zámku ve Šternberku, tradičně pestrý je program Střediska ekologické výchovy Iris, nové webové stránky má komunita 2018+ Olomouc, začátkem května proběhne v Brandýse tradiční Audience u císaře Karla I. pod záštitou JCKV Karla Habsbursko Lotrinského. Jindřich Andrš nás provede úspěšnými filmy roku 2018, Ing. Tomáš Kryl Prahou protektorátní. Jó, jó, pořád se něco děje…. Pěkné jarní dny.


28. 2. 2019

Ekologický a kulturní měsíčník Zelení a doba č. 2/2019 vychází

Zelení a doba
     Dny se prodlužují, venkovní teploty pomalu stoupají a nálada se vrací i na hrady, zámky a tvrze. Další turistickou sezónu zahájí Muzeum kočárů v Čechách pod Kosířem i zdejší Hanácká ambasáda, myslivci nás pozvou do Příkaz na chovatelskou přehlídku trofejí, Ing. Tomáš Kryl na prohlídkový okruh „Olomoucké legendy, pověsti a domovní znamení“. Každý víkend již můžete navštěvovat zámek ve Šternberku, za citlivého vedení Bc. Jána Kadlece si můžete projít drobné památky Stínavy. Ptákem roku 2019 se stává hrdlička divoká a přebírá tak žezlo od sýčka obecného. Pestrá je nabídka Knihovny města Olomouce, DDM i Střediska ekologické výchovy Iris v Prostějově.


31. 1. 2019

Ekologický a kulturní měsíčník Zelení a doba č. 1/2019 vychází

Zelení a doba
     Společně otevíráme 28. ročník vydávání časopisu „Zelení a doba“ a dovolte při této příležitosti stručný historický exkurs.
     Časopis začal vycházet v roce 1990 pod hlavičkou Okresního sdružení Strany zelených v Olomouci pod názvem „Zelení vzteky“. V roce 1993 přešel pod občanské sdružení Zelený kruh Olomouc a změnil svůj název na „Zelení a doba“. Prvním šéfredaktorem byl Jiří Jurečka, štafetu postupně převzali Vladimír Coufal a MUDr. Vladislav Raclavský, Ph.D. K duchovním otcům měsíčníku patřili také RNDr. Martin Tichý a Bc. Miroslav Petřík, kteří stáli v čele redakční rady. Pod vedením těchto osobností a za stálé spolupráce uznávaného výtvarníka Jiřího Komára Jurečky si časopis udržoval vysokou úroveň. V roce 1996 převzal funkci šéfredaktora MUDr. Pavel Andrš. Časopis vychází nákladem 2 500 výtisků, je zasálán předplatitelům a volně prodejný v distribuční síti PNS.
     Ve své dnešní podobě se snaží přispívat k ochraně přírodního a kulturního dědictví, hájit tradice a odkaz našich předků, upevňovat křesťanské principy, podporovat neziskové organizace a spolky. Snaží se být širokou diskusní a názorovou platformou k problémům, které přináší „doba“ lidem vyznávajícím podobné hodnoty. Obsahově je časopis cílen na dění v Olomouckém kraji, ale nevyhýbáme se ani některým globálním problémům.
     Také v letošním roce budeme vycházet jako měsíčník na recyklovaném papíru v rozsahu 16 stran. Jeden výtisk bude i nadále za 7,- Kč, roční předplatné 70,- Kč můžete případně poukázat na účet číslo 159544384/0300, do zprávy pro příjemce uveďte svoje jméno, u nových předplatitelů také adresu. S potěšením uvítáme Vaše příspěvky, zkušenosti, podněty a informace o Vámi připravovaných akcích, prostě vše, co by nás mohlo něčím obohatit. Rádi bychom pro Vás připravili další historické vycházky a 18. ročník Letní folkové scény na Michalských schodech v Olomouci. Děkujeme všem sponzorům, příznivcům a předplatitelům, přejeme hezký a úspěšný rok 2019.


31. 12. 2018

Ekologický a kulturní měsíčník Zelení a doba č. 12/2018 vychází

Zelení a doba
     Společně uzavíráme 27. ročník vydávání měsíčníku Zelení a doba, pojďme tedy nahlédnout, co nám nabízí. Podle návodu Bc. Jána Kadlece si můžeme projít drobné i větší památky obce Ohrozim na Prostějovsku, svojí účastí na dobročinném plesu Koruny České můžete podpořit Olomouckou koalici neziskových organizací, běžecké stopy jsou pro Vás nachystány v Nové Vsi u Rýmařova, pestrá je nabídka kulturních akcí ve Velké Bystřici, vnuk posledního českého krále Karla I. oslaví 58. narozeniny, určitě si vyberete z nabídky střediska ekologické výchovy Iris, Knihovny města Olomouce, od února budou pokračovat hojně navštěvované ekologické večery. Osudy měsíčníku můžete sledovat také v barvě na www.kcolomouc.cz. Děkujeme za všechna novoroční přání, také my přejeme všem svým čtenářům a spolupracovníkům v přicházejícím roce hodně štěstí, zdraví a naplněných očekávání.


30. 11. 2018

Ekologický a kulturní měsíčník Zelení a doba č. 11/2018 vychází

Zelení a doba
     Vstoupili jsme do adventního času a přebohaté nabídky kulturních aktivit v závěru roku. Romantické budou adventní večery v Muzeu historických kočárů za svitu kočárových luceren, otevřeno bude na hradech a zámcích, poetickou předvánoční dílničku můžete navštívit v Barokní sýpce Ludéřov, zvláštní vlaky vypraví Kroměřížská dráha z.s. mezi Kojetínem a Tovačovem, předvánoční zpívání bude v kostele na Staré Vodě, tradičně milého přijetí se Vám dostane při návštěvě Loštického betléma, mnoho zajímavého najdete na pobočkách Knihovny města Olomouce, můžete udělat radost osamělým lidem, Česká ornitologická společnost a Českomoravská myslivecká jednota za podpory mnoha dalších spolků se snaží o obrodu našeho zemědělství, pestrý předvánoční program bude také ve Velké Bystřici. Všem přejeme pokojný Advent a všichni dohromady Bc. Jánu Kadlecovi brzké uzdravení.


31. 10. 2018

Ekologický a kulturní měsíčník Zelení a doba č. 10/2018 vychází

Zelení a doba
     Máme tady listopad, podle indiánů Bláznivý měsíc. Zajisté počasí je poněkud svéhlavé, ale příznivé momenty se v něm dají jistě najít. Můžete je využít na další historické vycházky z Bc. Jánem Kadlecem po kouzelných obcích Prostějovska, nebo si udělejte výlet na myslivecké zařízení Výrovka nedaleko Hněvotína a pokochejte se krásným výhledem na Kosíř. Můžete i na kole, nebo z Topolan, kde končí MHD. Ohlédneme se za oslavami vzniku Československé republiky, pozveme Vás na Adventní večery do Muzea kočárů, zajímavá bude beseda s historikem umění Rostislavem Šváchou, s Tomášem Krylem můžete vyrazit na vycházku Olomoucí po stopách Habsburků, podíváme se na úskalí podzimní migrace ptáků přes Českou republiku. Pestrá je nabídka Knihovny města Olomouce, DDM či Střediska ekologické výchovy Iris. Měsíčník vychází za podpory Koruny České.


28. 10. 2018

Pochod za obnovu Českého království v Olomouci – 5. ročník

     Stalo se již v královském městě Olomouci tradicí, že se zde 28. 10. kromě těch, kteří oslavují výročí vzniku Československé republiky, scházejí také ti, kteří by upřednostnili návrat ke staré dobré monarchii. Tentokrát se ve 14.00 sešli na Žerotínově náměstí účastníci pochodu z Ostravy, Brna, Tlumačova, Přerova i Olomouce. Vyzbrojeni zemskými vlajkami a esteticky hodnotnými mávátky se znakem Rakouska – Uherska, které pohotově vyhotovil MgA. Josef Petr, podporováni olomouckou dechovou hudbou „Vaše kapela“ se vydáváme přímo do jámy lvové, totiž na Horní náměstí, kde jsou v plném proudu oslavy 100. výročí založení republiky. Pokládáme kytici u sousoší Nejsvětější Trojice a Ostružnickou ulicí se přemisťujeme na náměstí Republiky a kolem Rektorátu UP přicházíme k Olomouckému arcibiskupství. V této fázi pochodu již působíme natolik sehraným dojmem, že většina lidí, které cestou potkáváme, se spontánně hlásí k monarchii. Volným krokem se blížíme ke Katedrále sv. Václava, kde se loučíme s kapelou, a naše setkání pokračuje v loveckém salonku restaurace U Huberta. Bylo to velmi příjemné a zajímavé odpoledne. Foto: MgA. Patrik Vlček
Video - Pochod za obnovu Českého království - Olomouc

13. 10. 2018

Oslava 100. výročí vyhlášení Národního manifestu císaře Karla I.

     16. října 1918 vyhlásil císař Karel I. Národní manifest, který přinesl zemím Rakousko Uherské monarchie federativní uspořádání. Právě tuto skutečnost si přijeli do Pardubic připomenout členové a příznivci Koruny České, kteří také uctili památku vojáků, kteří položili svůj život na bojištích I. světové války, bojovali za svoji zemi, za svého panovníka a své přísaze zůstali věrni. Tradiční setkání zorganizoval předseda Místní společnosti Východní Čechy Miroslav Pošvář, přítomen byl také generální sekretář Vojtěch Círus. Po účasti na právě probíhajících městských slavnostech jsme položili kytici u pomníku padlým na zdi bývalé městské zvonice nedaleko kostela sv. Bartoloměje a vzdali čest padlým vojákům modlitbou a zpěvem Císařské hymny. Následoval přesun do obce Blížňovice u Hrochova Týnce, která si letos připomíná 700 let svého založení a kde byl nedávno vysvěcen pomník padlým z I. světové války před místním kostelíkem. Seznamujeme se zde s historií obce, která je součástí Hrochova Týnce, nahlížíme do archívu historických fotografií a Miroslav Pošvář nás seznamuje s obsahem Národního manifestu. Také zde zazní po modlitbě „Zachovej nám, Hospodine“. Krátce se občerstvujeme a posedíme v útulné hospůdce sousední obce Brčekoly o rozjíždíme se do svých domovů. Bylo to příjemné setkání. Foto: David Šmíd

30. 9. 2018

Ekologický a kulturní měsíčník Zelení a doba č. 9/2018 vychází

Zelení a doba
     Podzim je tady, ale sluníčko ještě občas vysvitne a umožní nám například vydat se za drobnými historickými památkami Prostějovska, jak nám je dohledal a oprášil Bc. Ján Kadlec. Ohlédneme se ještě za olomouckým Dnem bez aut, poutí Za obnovu Českého království na sv. Hostýnu, Jindřich Andrš nám dá nahlédnout do zákulisí filmové tvorby. Můžeme se vypravit na některou z akcí Festivalu ptactva, milovníci dobrot jistě navštíví hrad Šternberk, zajímavá bude beseda s paní hraběnkou Marií Salmovou, Ing. Tomáš Kryl nás pozve na další historickou vycházku po našich památkách komponovanou jako Olomoucké osmičky. Připomeneme si také 120. výročí tragického úmrtí císařovny Sissi a související výstavu Historie v kamenech. Tradičně pestrá je nabídka Knihovny města Olomouce, Domu dětí a mládeže i Centra ekologické výchovy Iris. Časopis vychází s podporou Koruny České.


29. 9. 2018

O pohár sv. Václava

     Třetí ročník setkání myslivců a přátel myslivosti uspořádali myslivci Mysliveckého spolku Blata Hněvotín za podpory Koruny České v sobotu 29. září v areálu Výrovka v hněvotínských skalách nedaleko Olomouce. Součástí setkání bylo také uctění památky sv. Václava, patrona české země a soutěž ve střelbě na asfaltové terče. Součástí programu byla ukázka starých sečných a palných zbraní, kterou zajistil historický spolek Kirrie z Pňovic pod vedením Davida Křížana. Trubači Koruny České, Milan Křeháček a Martin Kalivoda z Moravského divadla zahájili slavnostní nástup fanfárou doplněnou výstřelem z historické zbraně. Nastoupené střelce a návštěvníky přivítal myslivecký hospodář pořádajícího MS Pavel Toman, za Korunu Českou pozdravil přítomné Pavel Andrš. Pro nejlepší střelce byly připraveny poháry a věcné ceny. Vzhledem ke štědrosti sponzorů obdržel věcnou cenu každý střelec. Bylo to příjemné setkání a drobný příspěvek k rozvoji našeho kulturního dědictví.

Rudolf Krč


22. 9. 2018

Den bez aut v Olomouci

     Místní společnost Koruny České v Olomouci připomněla Olomoučanům tradiční evropskou akci s cílem alespoň jeden den v roce omezit individuální automobilovou dopravu a upřednostnit prostředky MHD či kolo. Vypravili jsme tradiční Historickou tramvaj společnosti Českomoravská-Kolben-Daněk a.s. z roku 1930, která, vyzdobena zemskými prapory, za značného zájmu kolemjdoucích dvakrát zakroužila kolem historického jádra Olomouce s bezplatnou přepravou cestujících. Této možnosti využilo cca 200 pasažérů.
Video - Den bez aut v Olomouci

10. 9. 2018

120. výročí úmrtí císařovny Alžběty

     10. září 2018 tomu bylo 120 let od úmrtí manželky rakouského císaře Františka Josefa císařovny Alžběty, zvané Sissi. Stalo se tak v Ženevě při nástupu na parník, kde ji pětadvacetiletý italský anarchista Luigi Lucheni bodnul do srdce pilníkem. Za tento čin byl odsouzen na doživotí. Sissi bývá dnes srovnávaná pro svoji krásu se zesnulou britskou princeznou Dianou. Celý život při 172 cm výšky vážila 50 kilogramů a mohla se chlubit padesát centimetrů širokým pasem, který si udržovala dietou, jízdou na koni a tělesným cvičením. Podnikala také velmi dlouhé a náročné túry za jakéhokoliv počasí. Členové a příznivci Místní společnosti Koruny České v Olomouci si toto smutné výročí připomněli položením kytice u jejího pomníku při cestě mezi Volskou loukou a Jelení boudou na hřebenech Jeseníků.

9. 9. 2018

Pouť k Panně Marii Určické

     Příznivci mariánských poutí se sešli na tradiční pouti v Určicích. Procesí se vydalo od místního hřbitova volným krokem ke kostelu sv. Jana Křtitele, kde od 11. hodiny setkání pokračovalo Mší svatou. Mezi celebranty byl také otec Bernard, salesián, který toho dne oslavil 50. výročí působení v kněžské službě, 20 let působil v utajení. Farníci jej, kromě jiného, obdarovali společnou modlitbou. Záštitu nad poutí převzali Její Císařská Výsost arcivévodkyně Ulrika Habsbursko – Lotrinská a Dr. Michael Macek. Přítomni byli také členové Řádu svatého Lazara, vlajkonoši zemí Koruny české a zástupci místního sboru hasičů ve slavnostních uniformách. Po Mši svaté následovalo občerstvení na místní faře a dostatek příležitosti k rozmluvám. Byl to požehnaný den a jedna z mála příležitostí k setkání se členy královské rodiny u nás v Markrabství moravském.

31. 8. 2018

Ekologický a kulturní měsíčník Zelení a doba č. 8/2018 vychází

Zelení a doba
     Venkovní teploty nám o nějakých deset stupňů poklesly, ale než nám nastanou klasické podzimní plískanice, musíme toho ještě hodně stihnout. Nejprve se ale ohlédneme za Anenskou poutí na Staré Vodě, kde budou pracovní i kulturní aktivity pokračovat i v měsíci září. Proběhlo slavnostní svěcení pramene císaře Karla I. i pouť za obnovu Českého království, byla odhalena pamětní deska k 50. výročí okupace naší země vojsky Varšavské smlouvy. V září nás čeká setkání myslivců a přátel myslivosti „K poctě sv. Václava“, s Bc. Jánem Kadlecem si můžete projít drobné památky Soběsuk, záštitu nad poutí k Panně Marii Určické převzala arcivévodkyně Ulrika Habsbursko-Lotrinská, bohatou náplň mají střelecké slavnosti v Litovli, nesmíte vynechat ani Bystřické selské trhy. Hezké babí léto. Měsíčník vychází s podporou Koruny České.


23. 8. 2018

VI. pouť za obnovu Českého království na Svatém Hostýnu

     V neděli 26. srpna ji uspořádalo Regionální sdružení Koruny České v Olomouckém kraji. Sešli jsme se opět na parkovišti u hřbitova v Bystřici pod Hostýnem, tentokrát za docela chladného a deštivého počasí. Objevujeme zde nový rezervační systém, který umožňuje výjezd automobilů až nahoru k bazilice Nanebevzetí Panny Marie a to vždy 50 osobních vozů do 13.00 a 50 po 13. hodině. Protože na displeji zařízení svítí pro dnešní dopoledne ještě 25 volných výjezdů, odoláváme pokušení, rozebíráme si zemské prapory a kolem hrobky rodiny Laudonů, majitelů místního zámku, šplháme za tónů rakouských a slovinských lidových písní vzhůru po červené a modré turistické značce. Protože jsme většinou podcenili teplé oblečení, udržujeme celkem slušné tempo. Dostáváme se na dlážděnou lesní Císařskou cestu a stoupáme k Vodní kapli, kde se občerstvujeme z místního pramene a po krátké modlitbě se dostáváme po schodišti k bazilice. Po posilující Mši svaté v 10.15, věnované rodinné tématice, přecházíme kolem větrné elektrárny ke kapli sv. Kříže, která je zároveň rozhlednou. Pamětní deska připomíná, že 1. září tomu bude 121 let, kdy zde císař František Josef I. položil základní kámen. Pokládáme zde kytici se stuhou „Deus Rex Patria“ a „Viribus unitis“ (společnými silami), což bylo jedno z jeho hesel. V debatě o jeho životě někdo z přítomných připomíná skutečnost, že kromě mnoha jiných pozoruhodných vlastností měl také rád zvířata. Na radu svých generálů, aby do armády zavedl tanky, prý reagoval poznámkou: „Koně by si nezvykli….“ V klidném rozjímání scházíme zpět do Bystřice pod Hostýnem a občerstvujeme se v místní restauraci „Zahájené“ obklopené parkem. Děkujeme členům Matice Svatohostýnské a Duchovní správy za to, že nám umožnili pouť uskutečnit. Pánbůh zaplať.

11. 8. 2018

Svěcení pramene císaře Karla I.

     Dne 27. 11. 2017 se Svazu c.k. vojenských vysloužilců zemí Koruny české podařilo označit pramen, který pojmenovali po posledním rakouském císaři a českém králi blahoslaveném Karlu I. Habsbusko-Lotrinském. Pramen se nachází v malebném údolí říčky Kamenice v podhůří Jizerských hor, nedaleko penzionu Rusalka a mostu spojující státní silnici s příjezdem k hradu Navarov. Akci zorganizoval praporečník Svazu Jirka Šubrt, který pramen nalezl v létě roku 2017. Do té doby, než Jirka tento zapomenutý pramen nalezl a vyčistil, voda skrytě vytékala do podloží a podmáčela přilehlou turistickou cestu. Následně Jirka Šubrt vysekal lože pramenu, uložil hrdlo a vyzdil podezdívku. Poté byla nad pramen upevněna dřevěná deska s barevným vyobrazením císaře a jeho jménem, které je zároveň i jménem pramenu. Voda z pramene je krystalicky čistá, chutná a obsahuje léčivé složky. Věříme, že tento počin poslouží kolemjdoucím a zároveň bude sloužit i jako připomínka našeho posledního císaře. Slavnostní požehnání pramene, které provedl otec Vít Rozkydal, spolupořádané Svazem c.k. vojenských vysloužilců a Korunou Českou, se uskutečnilo dne 11. srpna 2018 od 10:30 hodin.
Video ze svěcení pramene císaře Karla I.

31. 7. 2018

Ekologický a kulturní měsíčník Zelení a doba č. 7/2018 vychází

Zelení a doba
     Přesouváme se pomalu do druhé poloviny prázdnin, ohlédneme se za historickou vycházkou po bojišti u Tovačova a za dobovým lukostřeleckým turnajem, nakoukneme do aktuálního dění na FAMU, s historikem Bc. Jánem Kadlecem budeme pokračovat v poznávání drobných památek Plumlova, zavzpomínáme na rok 1968, pozveme Vás na oslavy 120. výročí otevření rozhledny na Biskupské kupě, můžete přiložit ruku k dílu v rámci managementového tábora v Ondraticích, nebo vyrazit na Pouť za obnovu Českého království na sv. Hostýně. Pestrá je nabídka Knihovny města Olomouce, prostějovského sdružení ekologické výchovy Iris, kulturních akcí na zámku v Konici i ve Velké Bystřici. Měsíčník vychází s podporou Koruny České.


21. 7. 2018

Lukostřelecký dobový turnaj v Pňovicích

     Píše se rok 1450. V kraji zavládl mír a klid. Ješek ze Sovince, pán panství Pňovského vyzývá střelce z luku, aby se dostavili na 9. ročník v sobotu 21. 7. 2018 v odpoledních hodinách na hřišti v Pňovicích u Litovle.
     Tato slova na pozvánce zvala všechny milovníky lukostřelby k tradičnímu klání a zároveň předznamenala jeho atmosféru. Za solidního počasí vyrostl na místním fotbalovém hřišti středověký tábor, řada účastníků nosila dobové oblečení. Střílelo se z jednoduchých luků bez mířidel, náhodným účastníkům byl luk zapůjčen. Pokud někdo očekával, že lukostřelba je doménou pouze mužů, musel svůj názor poopravit. Dámy se jak do střelby na terč, tak na figuru středověkého bojovníka pustily se stejnou vervou. Akce byla podpořena Korunou Českou, další ceny věnovali Fantasy obchod, výroba a prodej luků, šípů a kuší Lazecký, výrobce mečů Had, Comics city, Sartor, výrobce Batwatů U dvou Lasiček. Organizátor celého klání, spolek Kirri, vznikl v roce 2007. Od začátku se zaměřuje na historii, lukostřelbu a bojová umění. Za dobu své existence uspořádal, nebo se podílel na více než 200 kulturních nebo sportovních akcích a také na natáčení historických filmů Jan Hus – cesta bez návratu a Marie Terezie.

Kontaktní osoba: David Křížan tel.: 728 413 069, kirri@email.cz


14. 7. 2018

Tovačovská vycházka po bojišti z roku 1866 a pieta v Dubu

     Již 22. vycházka po bojišti u Tovačova byla 14. července 2018 zahájena u kříže vedle autobusového nádraží, kde Jiří Synek zastupující zde Komitét pro udržování památek z války roku 1866 seznámil 49 návštěvníků s příčinami a průběhem prusko-rakouské války až do tovačovské srážky, ke které došlo 15. července 1866. Účastníci vycházky se poté přesunuli ke kříži na konci Olomoucké ulice a pak dále až k Bezednému dolu, kde byli seznámeni s bojem o tovačovskou bažantnici před 152 lety, s výzbrojí obou znepřátelených armád a mohli si prohlédnout ukázky rakouské a pruské munice. U pomníku podplukovníka Behra pokračoval výklad a nakonec zde byla položena kytice od města Tovačov. Bylo také vzpomenuto na vojáky padlé a zemřelé na zranění, ale i na místní obyvatelstvo vystavené útrapám války roku 1866. Vycházka byla zakončena u ústředního pomníku bojiště, kde Jiří Jemelka všechny seznámil s historií této zajímavé památky. Je třeba poděkovat členům klubů vojenské historie v dobových uniformách (za 27. prapor polních myslivců Jan Juna a Jan Březina, za pěší pluk č. 8 Josef Melichar a Petr Behančín) za doprovod po bojišti a ukázky střelby z historických zbraní. Vycházce předcházel v 9 hodin krátký pietní akt u kříže na náměstí v Dubu nad Moravou. Po krátkém seznámení s událostmi roku 1866 farář Jan Kornek pronesl modlitby za padlé vojáky v obvodu městyse. Starosta Dubu Ivo Čečman poté společně s místostarostou Lubomírem Vaňákem a členy rady Pavlem Piňosem a Karlem Lónem položili ke kříži na náměstí věnec a členové klubů vojenské historie pak ukončili pietní vzpomínku čestnou salvou.

Mgr. Jiří Synek, Komitét 1866


30. 6. 2018

Ekologický a kulturní měsíčník Zelení a doba č. 6/2018 vychází

Zelení a doba
     V čase prázdnin a dovolených se ještě objektivem Blanky Martinovské ohlédneme za Svátky města Olomouce a průvodem ke cti sv. Pavlíny, patronky města. Prázdninová nabídka nejrůznějších kulturních aktivit je velmi pestrá, zahrnuje například Helfštýnskou pouť s ekumenickou bohoslužbou a přímluvou za mistry kováře, tradiční historickou vycházku po bojišti u Tovačova, mezinárodní setkání mistrů řemesla kolářského a kočárnického, mistrů opratí a milovníků historických kočárů Josefkol, v srpnu nás čeká Mohelnický dostavník a víkendový managementový tábor v Ondraticích u Prostějova. Na řadu akcí Vás pozve Josef Čermák ze spolku PagoPago, rušno bude ve Velké Bystřici i na skautských akcích. Měsíčník vychází s podporou Koruny České.


1. 6. 2018

Průvod ku cti sv. Pavlíny

Svatá Pavlína je patronkou města Olomouce. Stala se jí 23. října 1623 poté, co město sužovala těžká morová epidemie a uspořádaný prosebný průvod s jejími ostatky pomohl mor zažehnat. Ostatky sv. Pavlíny jsou uloženy v chrámu sv. Mořice, kde se nachází její oltář. Průvod ku cti svaté Pavlíny je pořádán každoročně a je součástí Svátků města. Také v letošním roce přijali pozvání pana primátora vlajkonoši zemí Koruny české, kteří předvedli Olomoučanům zemské prapory.
31. 5. 2018

Ekologický a kulturní měsíčník Zelení a doba č. 5/2018 vychází

Zelení a doba
     Také v tomto čísle pod vedením Bc. Jána Kadlece zalovíme v drobných památkách Prostějovska, ohlédneme se za výsledky anket Ropák roku a Zlatá perla roku, podíváme se, kudy se ubírá česká kinematografie, v rámci letošního ročníku Noc kostelů bylo možno navštívit 1509 kostelů a modliteben, nasajeme atmosféru jízd zvláštních vlaků na trati Tovačovka. Skauti se činili při dalších úpravách poutního místa Stará Voda na Libavé a budou pokračovat zase 21. a 22. září. Pozveme Vás na vycházku po bojišti u Tovačova i na tradiční setkání milovníků řemesla kočárnického Josefkol v Čechách pod Kosířem, zajímavý řemeslný jarmark můžete navštívit na zámku v Konici. Měsíčník vychází s podporou Koruny České.


26. 5. 2018

Zvláštní vlaky k oslavě Dne dětí na „Tovačovce“

Kdo by neznal jedenáctikilometrovou železniční lokálku, klikatící se úrodnou krajinou střední Hané mezi jejími největšími městy Kojetínem a Tovačovem. Trať je známá tím, že po ní už od roku 1981 nejezdí pravidelné osobní vlaky, ale naopak výrazně ulehčuje okolním silnicím tím, že po ní proudí významná část místní nákladní zátěže – zejména štěrkopísky ze skašovských jezer a dnes už opět i prefabrikáty z tovačovského závodu GOLDBECK.

Od roku 2007 se na trati pravidelně objevují i příležitostné zvláštní osobní vlaky, o jejichž organizování se stará zapsaný spolek Kroměřížská dráha. Za uplynulých 11 let už spolek na trati uspořádal 44 akcí se zvláštními vlaky a ta poslední tedy otevřela dvanáctou sezónu. Soupravu zvláštního vlaku tvořila stylová souprava z 50. let minulého století – roztomilá zelená malá parní mašinka „BéEska“, trojice červených vagónků typu Clm s dřevěnými lavicemi a rovněž červený motorový vůz M131.1 „Hurvínek“. Zatímco parní lokomotivu BS200, vyrobenou v roce 1954 v pražské továrně ČKD a po celou svou provozní kariéru sloužící v cukrovaru v Němčicích nad Hanou, z totálního vraku zprovoznil a dodnes provozuje brněnský spolek Klub přátel kolejových vozidel, motorový vůz „Hurvínek“ byl pro tuto akci zapůjčen z brněnského depa Českých drah.

Za zmínku ale určitě stojí také fakt, že tovačovská dráha má po letech úpadku opět velkou naději na návrat pravidelné osobní dopravy. Prvním krokem k tomuto znovuzrození učinili společně město Tovačov, Mikroregion Střední Haná, závod GOLDBECK Tovačov a právě spolek Kroměřížská dráha podepsáním Společné deklarace zájmu o trať Kojetín – Tovačov v dubnu tohoto roku.
Deklarace doslova uvádí, že „Jednoznačným cílem všech zúčastněných stran je přivést trať Kojetín - Tovačov v horizontu let 2025 až 2030 do stavu moderní regionální dráhy, která při využití návazností na spoje revitalizované hlavní tratě Brno – Přerov a taktéž modernizované tratě Kojetín – Hulín – Valašské Meziříčí/Zlín převezme na poli veřejné dopravy páteřní roli v dopravní obslužnosti regionu.“.
Prvním krokem k naplnění tohoto cíle by mohlo být zahájení pravidelné sezónní dopravy mezi Kojetínem a Tovačovem o všech letních víkendech, které se připravuje už pro rok 2019. Zda se podaří tyto vize naplnit, to bude záviset také na zájmu a podpoře ze strany široké veřejnosti. Osudy toho projektu můžete sledovat na www.prototypy.cz/tovacovka. Foto: Michal Boček.

Rostislav Kolmačka


30. 4. 2018

Ekologický a kulturní měsíčník Zelení a doba č. 4/2018 vychází

Zelení a doba
     Filipojakubskou nocí jsme se přesunuli do Měsíce sazenic, rozkvétající přírodu kopíruje také pestrá nabídka v našem měsíčníku. Bc. Ján Kadlec Vás provede památkami Mostkovic na Prostějovsku, skauti přivítají každou pracovitou ruku při obnově historického poutního místa Stará Voda u Libavé a kde si můžete procvičit i angličtinu a polštinu. Zájemci o architekturu si mohou s Mgr. Martinou Mertovou projít zajímavé objekty Přerova vybudované v meziválečném období, z nabídky Střediska ekologické výchovy Iris v Prostějově připomeňme alespoň Odemykání studánek či exkurzi za léčivými bylinkami, mnoho zajímavých akcí a výstav připravila Knihovna města Olomouce a Dům dětí a mládeže. Vernisáže zajímavých výstav budou i na zámku v Konici, Regionálním muzeu Dobromilice či v Barokní sýpce Ludéřov. No a již v předstihu bude třeba si naplánovat čas na XI. ročník Josefkolu v Čechách pod Kosířem.


28. 4. 2018

Audience u císaře Karla I.

     28. dubna 2018 proběhla na zámku v Brandýse nad Labem k příležitosti 100. výročí konce 1. světové války a poslední návštěvy JV císaře Karla I. Rakouského v Brandýse a k výročí návratu Palladia země české roku 1638 tradiční Audience u císaře Karla I. Konala se pod záštitou JCKV Karla Habsburského, arcivévody Rakouského, kterého na setkání zastoupil jeho mladší bratr arcivévoda Georg a jeho sestra arcivévodkyně Gabriela. Slavnostní nástup vojenských historických jednotek doprovázela Hudba Hradní stráže. Přihlížející byli svědky slavnostní ekvipáže Kinského koní v kočáru Mylord z Muzea kočárů v Čechách pod Kosířem. V rámci Audience bylo také oznámeno zřízení české zemské delegace Řádu sv. Jiří, evropského řádu domu Habsbursko – Lotrinského. Jedním z prvních rytířů je předseda spolku Radecký Jan E. Bárta. Z Prahy Braníka byl vypraven také historický parní vlak. Více informací: www.audience-brandys.cz.Foto: Kamil Voděra


18. 4. 2018

Znovuodhalení pamětní desky R. Eitelbergerovi

     V den výročí úmrtí Rudolfa Eitelbergera von Edelberg (1817 – 1885) a sto třicet let od osazení původního památníku si 18. dubna u nároží Domu armády řada Olomoučanů připomenula odkaz slavného olomouckého rodáka a zakladatele památkové péče v Rakousku – Uhersku, prvního profesora dějin umění na vídeňské univerzitě a zakladatele tamního Uměleckoprůmyslového muzea (dnešní MAK) a Uměleckoprůmyslové školy. V průběhu slavnostního setkání došlo ke znovuodhalení jeho pamětní desky, která od válečných let čekala na svoji obnovu. Na obnově památníku se podíleli: Spolek Za krásnou Olomouc, Statutární město Olomouc, Vlastivědná společnost muzejní v Olomouci, Přátelé Moravské galerie Brno, Univerzita Palackého v Olomouci, Museum für Angewandte Kunst ve Vídni a individuální dárci z řad nejširší veřejnosti. Tak jako on propagoval architekturu, umělecká řemesla a potřebu péče o ně, cítí také členové Spolku Za krásnou Olomouc, že jsou povinováni pečovat o jeho pozapomenutý odkaz.Foto: Blanka Martinovská


Ekologický a kulturní měsíčník Zelení a doba č. 3/2018 vychází

Zelení a doba
     Období půstu je u konce, ve svém nitru jsme oddělili zrno od plev a novou krev do žil nám jistě přinese oslava Velikonoc. Na zámku ve Šternberku je připraven velikonoční jarmark a speciální prohlídky, ožívá i Černá věž v Drahanovicích. Jindřich Andrš nám umožní nahlédnout do současných trendů naší kinematografie, Josef Čermák z ekologické organizace PagoPago nás upozorní, že třídění odpadů bez jejich minimalizace ze strany nás spotřebitelů je pouze slepou uličkou. Dozvíme se, proč se špačkům, drozdům a skřivanům letos z teplých krajin moc nechtělo, bilancují myslivci na Olomoucku, v Brandýse se chystá tradiční kulturní a společenská akce „Audience u císaře Karla I.“ pod záštitou jeho vnuka a arcivévody JCKV Karla Habsbursko – Lotrinského. Na tomto setkání se bude podílet také Muzeum historických kočárů v Čechách pod Kosířem. Časopis vychází s podporou Koruny České.


31. 3. 2018

Zahájení turistické sezóny

     Celkem 15 obcí navštívil cestovní kočár na zahájení turistické sezóny v Muzeu historických kočárů v Čechách pod Kosířem, spřežení doprovázené hlídkou I. Hulánského regimentu při něm urazilo více než 50 kilometrů. Kromě váženého cechmistra kočárnického Václava Obra vezlo spřežení také vyslance JCKV Karla I., potomka uznávaného stavitele kočárů Václava Brožíka z Plzně a také lidové muzikanty a umělce. V Plumlově a ve Slatinicích probíhalo krmení koní, na jednotlivých zastávkách se po slavnostních projevech také zpívalo, tančilo, hodovalo i vyplácelo kolomazné. Nikdy nechybělo také pozvání na XI. ročník Josefkolu 21. - 22. července 2018 v Čechách pod Kosířem.

Ekologický a kulturní měsíčník Zelení a doba č. 2/2018 vychází

Zelení a doba
     Vlna tuhých mrazů pomalu opadá a život se vrací také na hrady, zámky a tvrze. Jako jedni z prvních zahájili sezónu na zámku ve Šternberku, což bylo spojeno s instalací nové tapiserie. Muzeum kočárů, v čele s cechmistrem kočárnickým panem Václavem Obrem, zahájí svoji činnost slavnostní projížďkou cestovního kočáru po pamětihodnostech Olomouckého kraje v doprovodu lidových muzikantů a jízdní hlídky 1. hulánského regimentu. Bc. Ján Kadlec Vás pozve na další putování po drobných památkách Kostelecka, pestrá je nabídka Knihovny města Olomouce, ve Velké Bystřici Vás naučí uplést pořádný tatar, do přírody můžete vyrazit na akce SEV Iris. Časopis vychází s podporou Koruny České.


24. 2. 2018

Ideová a programová konference Moravského zemského hnutí (MZH) v Brně

     V pohostinných prostorách gymnázia „Akademie“ v Brně – Líšni proběhlo 24. února další setkání příznivců nově se rodícího politického subjektu. Setkání zahájil předseda přípravného výboru Mgr. Ondřej Hýsek, Ph.D. MZH se hlásí k odkazu Společnosti pro Moravu a Slezsko, která byla založena 20. května 1968. Chce se profilovat jako strana proevropská a regionalistická se snahou zapojit do úsilí o obnovu moravské a slezské samosprávy co nejširší vrstvy společnosti. Naplnění tohoto cíle by bylo jednak nápravou jednoho z důsledků komunistického puče z února 1948, kterým byla likvidace České země a Moravskoslezské země, jednak naplněním evropského principu subsidiarity (tedy principu rozhodování na co nejnižším stupni samosprávy). Znamenalo by to posílení suverenity občanů, jejich svobody a zodpovědnosti. V neposlední řadě by návrat k zemskému uspořádání byl v souladu s Preambulí Ústavy ČR. MZH naopak důrazně odmítá prvky nacionalismu a šovinismu, podporuje princip zastupitelské demokracie. Za Korunu Českou, která sleduje v řadě oblastí podobné cíle, se zapojil do bohaté diskuse Pavel Andrš.

Ekologický a kulturní měsíčník Zelení a doba č. 1/2018 vychází

Zelení a doba
     Redakce časopisu s kolektivem příznivců a přispěvatelů otevřela 27. ročník vydávání měsíčníku. Bc. Ján Kadlec pokračuje ve svém putování po Kostelecku tentokrát návštěvou Štarnova a Novosad. Ohlédneme se za dobročinným plesem Koruny České, pozveme Vás do Vídně na pouť k hrobu císařovny Zity, 18. března Vás čeká v Muzeu historických kočárů seminář „Parkové kočáry a oblékání v nich“, Josef Čermák z ekologické organizace PagoPago se v otevřeném dopisu občanům Litovle věnuje problematice hospodaření s vodou. Ptákem roku 2018 je sýček obecný. Jindřich Andrš odhaluje některé kontury rodícího se dokumentu „Z horníka programátorem ?“ Představuje se Středisko SOS pro vzájemnou pomoc občanů, z.s.


9. 2. 2018

VIII. ples Koruny České v KD Lola v Olomouci

     V útulných prostorách taneční školy Lola Dance na Novém Světě a v komorní atmosféře se sešli účastníci dobročinného plesu pořádaného Místní společností Koruny České v Olomouci. Výtěžek plesu putoval Nadačnímu fondu Olomoucké koalice neziskových organizací. Celým večerem provázela přítomné uznávaná olomoucká kapela Fantajm, program obohatili tanečníci taneční školy Lola, taneční pár Dominik Vaverka a Aneta Zymová z tanečního klubu Olymp Olomouc, žonglér Jan Hlavsa, hudební uskupení Jazzberg i trubači Koruny České. Pilo se Bergundské šedé a Merlot od vinaře MgA. Josefa Petra.

27. 1. 2018

Ohlédnutí za prezidentskou volbou

13. 1. 2018

Slavnostní bohoslužba k 57. výročí narození Karla Habsbursko Lotrinského

     11. ledna oslavil 57. narozeniny Karel Habsbursko Lotrinský, vnuk posledního českého krále Karla I. Na jeho počest tradičně uspořádali členové Místní společnosti Koruny České ve Strážnici slavnostní bohoslužbu, kterou celebroval P. Mgr. Vít Rozkydal a na varhany doprovodil člen Koruny České Miroslav Pošvář. Na závěr zazněl také Svatováclavský chorál a Císařská hymna. Přítomni byli také členové Sdružení monarchistů Brno a členové historických vojenských jednotek v uniformách. Setkání pokračovalo posezením v Kozojídkách, kde jsme byli hosty vinaře pana Kubici. Rokování a zpěv zde trvalo až do ranního kuropění.

www.karlvonhabsburg.atAktuálně - archiv


Home

Spřátelené: www.korunaceska.cz :: www.sdruzenimonarchistubrno.webnode.com :: www.rytirskytabor.cz