http://www.kcolomouc.cz/
A
ktuálně
31. 1. 2024

Ekologický a kulturní měsíčník Zelení a doba č. 1/2024 vychází

Zelení a doba
     Společně otevíráme 33. ročník vydávání časopisu „Zelení a doba“ a dovolte při této příležitosti stručný historický exkurs.
Časopis začal vycházet v roce 1990 pod hlavičkou Okresního sdružení Strany zelených v Olomouci pod názvem „Zelení vzteky“. V roce 1993 přešel pod občanské sdružení Zelený kruh Olomouc a změnil svůj název na „Zelení a doba“. Prvním šéfredaktorem byl Jiří Jurečka, štafetu postupně převzali Vladimír Coufal a MUDr. Vladislav Raclavský, Ph.D. K duchovním otcům měsíčníku patřili také RNDr. Martin Tichý a Bc. Miroslav Petřík, kteří stáli v čele redakční rady. Pod vedením těchto osobností a za stálé spolupráce uznávaného výtvarníka Jiřího Komára Jurečky si časopis udržoval vysokou úroveň. V roce 1996 převzal funkci šéfredaktora MUDr. Pavel Andrš. Časopis vychází nákladem 2 500 výtisků, je zasálán předplatitelům a volně prodejný v distribuční síti PNS.
Ve své dnešní podobě se snaží přispívat k ochraně přírodního a kulturního dědictví, hájit tradice a odkaz našich předků, upevňovat křesťanské principy, podporovat spolky a zájmové iniciativy. Snaží se být širokou diskusní a názorovou platformou k problémům, které přináší „doba“ lidem vyznávajícím podobné hodnoty. Obsahově je časopis cílen na dění v Olomouckém kraji, ale nevyhýbáme se ani některým globálním problémům.
Také v letošním roce budeme vycházet jako měsíčník na recyklovaném papíru v rozsahu 16 stran. V elektronické podobě je k dispozici na www.kcolomouc.cz. Jeden výtisk bude i nadále za 7,- Kč, roční předplatné 70,- Kč můžete případně poukázat na účet číslo 159544384/0300, do zprávy pro příjemce uveďte svoje jméno, u nových předplatitelů také adresu. S potěšením uvítáme Vaše příspěvky, zkušenosti, podněty a informace o Vámi připravovaných akcích, prostě vše, co by nás mohlo něčím potěšit a obohatit. Rádi bychom pro Vás připravili další historické vycházky a 23. ročník Letní folkové scény na Michalských schodech v Olomouci. Děkujeme všem sponzorům, příznivcům a předplatitelům, přejeme hezký a úspěšný rok 2024.


31. 12. 2023

Ekologický a kulturní měsíčník Zelení a doba č. 12/2023 vychází

Zelení a doba
     Společně otevíráme nové stránky roku 2024 s předsevzetím, že se budeme snažit být trochu lepší, než v loňském roce. Také v období svátků bylo živo např. na hradě Sovinci, nebo ve Šternberku. Zpívalo se ve Staré Vodě, nebo v barokní sýpce Ludéřov. Čeká nás Tříkrálový koncert v Muzeu Kočárů, budou pokračovat vycházky se SEV Iris nejen pro seniory. Vyrazíme kolem řeky Bystřice, do Náměště, či do Víceměřic. Proběhne sčítání ptáků na krmítkách, monarchisté si připomenou 63. narozeniny arcivévody Karla Habsburského. Zvířata v ZOO na Sv. Kopečku přežila novoroční pyrotechniku a připravují se na zooinventuru. Děkujeme za četná novoroční přání a přejeme šťastné vykročení do nového roku. V barevné verzi můžete náš měsíčník sledovat na www.kcolomouc.cz.


27. - 29. 12. 2023

Studio bez kliky na Sovinci

     Pokud jste mezi svátky hledali kulturní vyžití, mohly vaše kroky vést například na hrad Sovinec. Na hradě mezi vánočními svátky probíhala každoroční akce Vánoce na Sovinci. Návštěvníci mohli zažít netradiční prohlídku v kostýmech, doplněnou o zajímavosti vánočních, silvestrovských a novoročních zvycích. Na své si přišli i ti nejmenší. Právě jim byli určeny dětské prohlídky, ve kterých se „práčata” zábavnou formou dozvěděla mnoho zajímavého o hradě a jeho historii.
     Ani letos nechyběla mincovní dílna v podání Studia Bez kliky. Svoji dílnu si členové studia pod vedením mistra Prokeše postavili v prachárně. Prachárny dříve sloužili jako sklady střelného prachu, nicméně název se stal vhodným i pro ražbu „prachů” jak zkušeně podotkl mistr Prokeš. Každá prohlídka hradu tak byla obohacena o přednášku, která mimo jiné zkoušela znalosti z oblasti historických mincí. Tato přednáška měla komický přesah například ve chvíli, kdy se děti a jejich rodiče snažili přijít na pořekadlo ve kterém se mluví o důchodkyni, která se snaží prodat určitý sortiment. Říkanku „Byla jedna babka” která prodala jabka za děravý groš, návštěvníci často zaměňovali za „Měla babka čtyři jabka”. Ovšem tato odpověď je samozřejmě nesprávná, v této variantě se vyskytuje pouze výměnný obchod, jak vždy správně podotknul mistr Prokeš. Spokojené a vzdělané diváky, rozradostněné o tento i jiné podobné poznatky čekala po přednášce ražba mincí, či tisk Anděla biblického s přáním do Nového roku. Řada mincí byla i na prodej. Tolar s Rudolfem II. byl po vánočním televizním programu, ve kterém nechyběla ani pohádka Císařův pekař a pekařův císař, nejoblíbenější volbou.
     Celá akce, se na Sovinci nesla ve vánočním duchu, k občerstvení byl na hradě připraven domácí štrůdl, káva či svařené víno.
     Nyní se již Studio Bez kliky přesunulo zpátky na Fort VII. v Křelově, a je samozřejmě k dispozici v rámci večírků, teambuildingů a oslav. Připraveno má všechny své ateliéry od kovárny až po kinematograf. Lze domluvit i hromadné prohlídky pevnosti. Více informací na www.forty.cz či na tel. čísle 603 706 941.

Václav Andrš
23. 12. 2023

Požehnané Vánoce a vše nejlepší do nového roku
30. 11. 2023

Ekologický a kulturní měsíčník Zelení a doba č. 11/2023 vychází

Zelení a doba
     Vstoupili jsme do Adventu a vyvrcholení svátků vánočních se rychle blíží. Ohlédneme se ještě za Dnem válečných veteránů, ale ani v prosinci aktivita mnohých spolků neutuchá. Určitě příjemné budou vánoční koncerty v Muzeu kočárů, Barokní sýpce v Ludéřově i ve Staré Vodě na Libavé. Řadu vánočních zvyků udržují ve Velké Bystřici, na zajímavé vycházky do přírody i za pamětihodnostmi kraje můžete stále vyrazit se členy SEV Iris. Drobné památky další obce na Prostějovsku můžete obdivovat s Jánem Kadlecem. Myslivci vyrážejí na společné podzimní hony. Určitě zajímavý bude Silvestr na hradě Šternberk. V barevné verzi můžete náš měsíčník sledovat na www.kcolomouc.cz. Poklidný Advent.


11. 11. 2023

Den válečných veteránů

     Již za večerního šera a vyzbrojeni zemskými vlajkami jsme se sešli u brány vojenského hřbitova v Černovíře, abychom si společně na tomto památném místě připomenuli Den válečných veteránů, který slavíme v den výročí ukončení Velké války. Všechny přítomné přivítal předseda Regionálního sdružení Koruny České v Olomouckém kraji Pavel Andrš, který v krátkosti pohovořil o historii tohoto vojenského pohřebiště, které je národní kulturní památkou. „Hřbitov vznikl v roce 1869 v sousedství hřbitova civilního. V roce 1917 byl upraven podle návrhu architekta poručíka Gustava Rossmana. 16. prosince 1917 byl vysvěcen za účasti císaře Karla I. Za Velké války zde bylo pohřbeno 3 218 vojáků 13 národností a 6 různých náboženských konfesí. V muslimské hrobové skupině byl vybudován muslimský pavilon v maurském slohu. Za 2. světové války zde byli pohřbíváni sovětští, američtí i němečtí vojáci. Do roku 1951 spravovala hřbitov Posádková vojenská nemocnice Klášterní Hradisko, po předání do rukou navazujících subjektů postupně hřbitov chátral. O nápravu se postupně snaží jak Statutární město Olomouc, tak i Armáda ČR. Dlouhodobou pozornost věnuje tomuto místu i spolek Signum bellum, který např. během podzimních měsíců loňského roku uspořádal úspěšnou sbírku na obnovení označení hrobových míst.“ K poctě padlých vojáků jsme poté zazpívali českou státní hymnu i Císařskou hymnu, položili jsme kytici v centrální průchozí kapli, zapálili zde svíci a pomodlili se za svět bez válek. Pozvání přijala také paní hraběnka Marta Palatý s doprovodem.
31. 10. 2023

Ekologický a kulturní měsíčník Zelení a doba č. 10/2023 vychází

Zelení a doba
     Oslavili jsme 105. výročí vzniku Československé republiky, ohlédneme se za hlavní turistickou sezonou na hradech a zámcích, kdy jedním z nejnavštěvovanějších hradů byl Bouzov. Mnohé z nich připravují bohatý adventní program, na hradě Šternberk také Martinské prohlídky. Oslavíme také Den válečných veteránů. Jedním ze snímků, které měly premiéru na Filmovém festivalu dokumentárních filmů v Jihlavě, byl snímek Tělo, duše, pacient. Pokračují prohlídky na Fortu XVII. v Křelově. Pestrá je nabídka SEV Iris i seznam kulturních akcí ve Velké Bystřici. V barevné verzi můžete náš měsíčník sledovat na www.kcolomouc.cz. Pestrý podzim.


28. 10. 2023

Pochod za obnovu Českého království

     V královském městě Olomouci se již stalo tradicí, že vedle oslav vzniku samostatného státu se zde setkávají také ti, kteří by upřednostnili návrat ke staré dobré monarchii. Již podesáté a za podpory hudebního uskupení Vaše kapela jsme se v sobotu 28. října sešli na Žerotínově náměstí u secesní vily Primavesi. Přítomen byl také předseda Koruny České Mgr. Vojtěch Círus. Předseda Regionálního sdružení KČ Pavel Andrš poté přivítal všechny účastníky, tentokrát i z Brna, Prahy, Opavy, Ostravy, Lanškrouna či Chrastí u Chrudimi a připomněl některé historické aspekty. 16. 10. 1918 vyhlásil císař Karel I. Národní manifest, které přineslo zemím Rakousko Uherské monarchie federativní uspořádání. 28. 10. potom vyhlásili představitelé Národního výboru na Václavském náměstí státní samostatnost s tím, že všechny zákony a nařízení R-U zůstávají nadále v platnosti a o tom, zda budeme monarchií, nebo republikou, se rozhodne později prostřednictvím referenda, nebo voleb. Národní shromáždění poté 14. 11. 2018 vyhlásilo republiku. S pocitem účastníků oslav 105. výročí vzniku samostatného Českého království a vyzbrojeni zemskými prapory se za slunečného počasí ve 15.00 hod. vydáváme na pochod centrem města, přecházíme obě náměstí a pokládáme kytici u sousoší Nejsvětější Trojice a pokračujeme Pekařskou ulicí na Biskupské náměstí, kde v prostorách Arcibiskupství olomouckého se v roce 1848 chopil vlády František Josef I. Průběh pochodu poté zevrubně hodnotíme v útulné hospůdce Letního kina.
30. 9. 2023

Ekologický a kulturní měsíčník Zelení a doba č. 9/2023 vychází

Zelení a doba
     Vklouzli jsme do podzimního období, ale slušné počasí počasí nám umožňuje zažít ještě ledacos pozoruhodného. Ohlédneme se ještě za Národní svatováclavskou poutí a setkáním přátel myslivosti „K poctě sv. Václava“, v Červeném kostele byla slavnostně vyhlášena cena Rudolfa Eitelbergera za zdařilou realizaci v oblasti architektury, urbanismu a ochrany památek. Tomáš Kryl pro nás připravil historickou vycházku Olomouc barokní, se členy SEV Iris se můžete vydat k soutoku Bečvy s Moravou či vysadit sazenice třešní v sadu na Kosíři, zajímavý bude program na křelovském Fortu XVII. v den státního svátku 28. října, pestrý doprovodný program budou provázet prohlídky na hradě Šternberk, do Velké Bystřice se můžete vydat na Bystřické banjo či na Hubertskou mši, bohatý bude kulturní program v Konici. V barevné verzi můžete sledovat náš měsíčník na www.kcolomouc.cz. Přejeme barevný podzim.


28. 9. 2023

VIII. setkání myslivců a přátel myslivosti „K poctě sv. Václava“

     28. září proběhlo v areálu střelnice Mysliveckého spolku Těšetice ve spolupráci s Korunou Českou tradiční myslivecké setkání, jehož součástí byla střelecká soutěž o „Pohár sv. Václava“ ve střelbě na lovecké kolo. Předchozích sedm ročníků pořádal MS Hněvotín. Patronem myslivců je zajisté sv. Hubert, ale již kolem roku 935 písemná oznámení vypovídají o obsazení funkce vrchního lovčího na tvrzi Zbečno na Křivoklátsku. Pohodová akce za pěkného počasí s vystoupením Trubačů zemí Koruny české, ukázkou střelby z historických palných zbraní v podání členů Historického spolku Kirri z Pňovic, v akci byla C.K. polní kafírna Romana Prokeše, kastelána křelovského fortu č. XVII., z myslivecké kuchyně teplá uzenina a srnčí guláš. Vlastního střeleckého závodu se zúčastnilo 15 střelců z různých mysliveckých spolků. Všem střelcům popřála také paní hraběnka Marta Palatý. V podání trubačů zazněl na závěr také Svatováclavský chorál.

Pavel Andrš
28. 9. 2023

Národní svatováclavská pouť ve Staré Boleslavi

     Většina členů a příznivců Koruny České uctila 28. 9. památku sv. Václava účastí na tradiční Národní svatováclavské pouti. Čestné místo na nádvoří baziliky sv. Václava a sv. Klimenta (místo zavraždění sv. Václava) zaujal stánek Spolku pro obnovu Českého království. Jeho předseda Jindřich Holub vyjednal povolení s panem vikářem, neboť se jedná o církevní pozemek.
     Vážený člen Josef Trlica byl požádán pořadateli, aby se připojil k praporečníkům pod kněžištěm s Císařským praporem a stuhou bl. Karla I. Stalo se tak poprvé, kdy byl přítomen prapor habsburské monarchie v tento památný den Svatého Václava a tzv. české státnosti. Byl tak zde poprvé aspoň tímto způsobem připomenut a uctěn nástupce přemyslovců, náš zatím poslední český král a císař bl. Karel I. Císařský prapor si tak se zájmem prohlédl pan prezident i pan předseda Senátu.31. 8. 2023

Ekologický a kulturní měsíčník Zelení a doba č. 8/2023 vychází

Zelení a doba
     Dny se nám znatelně krátí, ale s dobrým počasím v zádech můžeme trvat na vysoké kvalitě jejich využití. Ohlédneme se za XI. poutí za obnovení Českého království na Svatém Hostýně, pozveme Vás na mysliveckou výstavu ke 100. výročí založení Českomoravské myslivecké jednoty, kde můžete zhlédnout více než 160 medailových trofejí zvěře ulovené v Olomouckém regionu během posledních 12 let. Nabídneme Vám svezení v Historické tramvaji v rámci evropského Dne bez aut, pozveme Vás na setkání myslivců a přátel myslivosti „K poctě sv. Václava“. Velkým lákadlem budou například Selské trhy ve Velké Bystřici, divadelní přehlídka v Konici či poutavé vycházky SEV Iris. V barevné verzi můžete náš měsíčník sledovat na www.kcolomouc.cz. Příjemné babí léto.


27. 8. 2023

XI. pouť za obnovu Českého království na Sv. Hostýně

     Poslední prázdninovou neděli vyrážíme z Olomouce na jedenáctou poutní slavnost s myšlenkami na hodnoty a principy, které platily za vlády našeho posledního krále bl. Karla. Tradiční přezkoušení vitální kapacity plic nás čeká tentokrát až v Bystřici pod Hostýnem, obstojíme na výtečnou. K našemu překvapení je parkoviště u hřbitova téměř prázdné. Je poněkud dusno a pod mrakem, ale neprší. Mineme hrobku Laudonů a vyzbrojeni zemskými vlajkami a za zpěvu písně „Jezu Kriste, štědrý kněže“ stoupáme lesem vzhůru k bazilice. Štětovaná Císařská cesta doznala na mnoha místech drobných pozitivních úprav a v jejím okolí putovalo do země několik stovek malých stromků v bezpečí oplocenek. Kolem lovecké chaty se dostáváme ke schodům spojujícím Vodní kapli a vchod do baziliky Nanebevzetí panny Marie v nadmořské výšce 736 m. Po posilující Mši svaté, kterou celebroval P. Miroslav Herold SJ a byla sloužena ke cti Panny Marie Královny, se přemisťujeme k Rozhledně Františka Josefa I., která je zároveň kaplí sv. Kříže. Na letošní 1. září připadá 126. výročí položení základního kamene rozhledny panovníkem, který u nás vládl dlouhých 68 let. Pokládáme kytici u jeho pamětní desky a zavzpomínáme na důležité události jeho života. V roce 1908 byl na sv. Hostýně vztyčen pomník k 60. výročí jeho panování, ten se nám však objevit nepodařilo. V poklidu obědváme v místní útulné hospůdce a pomalu sestupujeme zpět do Bystřice. Děkujeme členům Matice svatohostýnské a Duchovní správy, že nám umožnili pouť uskutečnit a my měli možnost se zde opět společně setkat.
Video - Mše svatá - Sv. Hostýn, bazilika Nanebevzetí Panny Marie

Foto Vodní kaple: Jan Andrš
31. 7. 2023

Ekologický a kulturní měsíčník Zelení a doba č. 7/2023 vychází

Zelení a doba
     Vstupujeme do druhé poloviny prázdnin a turistická sezóna je v plném proudu. Ohlédneme se za vycházkou po bojišti u Tovačova z roku 1866, kde byla také uctěna památka padlých. Nabídneme vám další lákadla na hradech a zámcích v našem regionu, do Velké Bystřice vás pozveme na představení Moravského divadla Olomouc, přineseme zkušenosti dlouholetého štěpánovského kronikáře Mojmíra Lýska, pozveme vás na výstavu uznávaného řezbáře Miroslava Srostlíka Moravského, Moravský ornitologický spolek zaznamenal na Holešovsku výskyt vzácného dropa velkého, do výběhu olomoucké zoo se vrátili gepardi, velmi zajímavé jsou pozvánky SEV Iris. Tradiční výstup na sv. Hostýn nás čeká poslední prázdninovou neděli. V barevné verzi můžete náš měsíčník sledovat na www.kcolomouc.cz. Pěkný zbytek prázdnin.


22. - 23. 7. 2023

XVI. ročník Josefkolu v Čechách pod Kosířem

     Již XVI. ročník Josefkolu, setkání mistrů řemesla kolářského, kočárnického i mistrů opratí, proběhl ve dnech 22.-23. července v zámeckém parku v Čechách pod Kosířem. Pro pana Václava Obra, ředitele, restaurátora a zakladatele Muzea kočárů je tato akce nejen vyvrcholením celoroční práce, ale také připomínkou 15. výročí položení základního kamene muzea na zelené louce, 20. výročí existence spolku Kočáry Mylord a završením 30 let práce v oboru kočárnictví. Ve stylově pojaté aréně se v průběhu dne prezentovalo všech devatenáct druhů řemesel, které jsou při zhotovení kočárů třeba. Od kolářů, kovářů a podkovářů, přes sedláře, řezbáře a čalouníky až po lampáře, bičaře a prýmkaře. Ukázky jejich práce až po prezentaci hotového díla jsou vždy důležitým poselstvím pro příslušníky mladé generace. Velmi působivé bylo zejména natahování nového ráfu na loukoťové kolo a ukázky zpracování listových plátů hamrováním těžkým kladivem. Vyvrcholením programu byla večerní část – Koně vody a nebe – za svitu ohňů, loučí a lamp. Účastnil jsem se většiny z uplynulých ročníků a vždy jsem odcházel s pocitem velkého obohacení a novou energií. Protože ten, kdo chce zapalovat, musí sám hořet. A to se panu Obrovi daří již 30 let. Ale odcházím vždy také s pokorou, protože jak pan cechmistr s oblibou na začátku každé své výpravy říká: „Cesta bude dlouhá…“ Pavel Andrš
Video - XVI. ročník Josefkolu

15. 7. 2023

Vycházka u příležitosti 157. výročí tovačovské srážky a pietní vzpomínka v Dubu nad Moravou

     V sobotu 15. července 2023 se uskutečnila v Dubu nad Moravou od 9.00 hod. pietní vzpomínka na vojáky zemřelé v důsledku srážky pruských a rakouských vojsk u nedalekého Tovačova, k níž došlo 15. července 1866, tedy přesně před 157 lety. Starosta městyse Ivo Čečman v krátkém projevu upozornil na nutnost připomínat si válečné události z minulosti, abychom se vyvarovali jejich opakování, a na nezbytnost poučit se z historie. Jiří Synek, místopředseda Komitétu pro udržování památek z války roku 1866, seznámil přibližně 20 přihlížejících se vzpomínkami jednoho z dubských občanů na události z července 1866.
     Od 10.30 hod. pak byla u kříže u starého tovačovského mlýna za přítomnosti starosty města Marka Svobody, kastelánky zámku Květy Zajícové a ředitele základní školy Leona Bouchala zahájena již 27. vycházka po místním bojišti, které se na počátku i přes velmi teplé počasí zúčastnilo přibližně 40 zájemců o vojenskou historii, a kterou vedl Jiří Synek.
     Je třeba vyjádřit velký dík zástupcům města Tovačova za péči o památky z války roku 1866 a za dlouhodobou podporu vycházek po bojišti spočívající ve vzorné údržbě okolí všech památek a v případě letošního velmi horkého počasí i v poskytnutí balené vody pro návštěvníky vycházky.

Jiří Synek, Komitét 1866

30. 6. 2023

Ekologický a kulturní měsíčník Zelení a doba č. 6/2023 vychází

Zelení a doba
     Pojďme, na období prázdnin a dovolených toho máme hodně. Ohlédneme se za slavnostním odhalením pamětní desky v Borotíně na Táborsku, seznámíme Vás s problematikou Istambulské smlouvy, jejíž ratifikace se chystá v Parlamentu České republiky. Přineseme výsledky tradiční ankety o nejpozoruhodnější výrok z oblasti životního prostředí v roce 2022 „Zelená perla“. Blíží se velkolepá oslava řemesel a milovníků kočárů „Josefkol“ v Čechách pod Kosířem, v Tovačově nás čeká procházka po bitevním bojišti z roku 1866 a uctění památky padlých. Ve Velké Bystřici finišují přípravy na Hanácké Woodstock, v prostějovském muzeu se opět představí umělec a řezbář Miroslav Srostlík Moravský a v Galerii Špalíček bude otevřena nová kavárna. V Rýmařově bude po celé prázdniny ke shlédnutí výstava z programu NPÚ „Harrachové – vznešenost zavazuje“, po stopách šlechtických rodů 2023. Čápům bílým se letos u nás daří a v ZOO na sv. Kopečku i těm černým. Tradičně pestrý je program SEV Iris v Prostějově a Knihovny města Olomouce. V barevné verzi můžete náš měsíčník sledovat na www.kcolomouc.cz. Pěkné prázdniny i pohodovou dovolenou.


10. 6. 2023

Odhalení pamětní desky v Borotíně na Táborsku

     Bylo to nádherné setkání s občany obce na Táborsku, kteří uctili památku svého císaře a krále bl. Karla I., který v této obci dlel několik dnů při císařských manévrech v roce 1913. Pamětní desku odhalil kolega Jindřich Holub, který se významně zasloužil o tento počin, kdy při vystavení funerální koruny v této obci před její cestou k uložení na hrob na Madeiru navrhl představitelům obce, aby při výročí 110 let od návštěvy JCKV v obci byla odhalena pamětní deska. Díky pochopení a nadšení k tomuto počinu obec toto bohulibé dílo uskutečnila. Před samotným odhalením promluvil místní občan o okolnostech císařských manévrů v roce 1913 v okolí Borotína, kde se účastnilo až 80 000 vojáků RU armády. Vzpomněl na to, jak se Arcivévoda Karel setkával s místními poddanými, jak byl skromný, srdečný a přátelský ke všem. Krátce promluvil přítel Jindřich Holub a poděkoval všem, kteří se zasloužili o instalování pamětní desky. Pan farář následně požehnal pamětní desku, Chrámový sbor Adama Michny z Jindřichova Hradce zazpíval Císařskou hymnu. Průvodem jsme se odebrali do kostela Nanebevstoupení Páně, kde proběhla mše svatá. Po mši svaté nás společně s Chrámovým sborem pozvali představitelé obce na společné posezení na Obecním úřadu, kde jsme poznali mnoho příjemných lidí se „stejnou krevní skupinou“. Toť naše zpráva o dnešní slavnosti v Borotíně.

Text a foto: Josef Trlica

31. 5. 2023

Ekologický a kulturní měsíčník Zelení a doba č. 5/2023 vychází

Zelení a doba
     Slunce přidává na intenzitě svých paprsků a prázdninové měsíce se kvapem blíží. V Litovli proběhlo zahájení turistické sezóny, Muzeum kočárů v Čechách pod Kosířem nabízí komentované prohlídky nové expozice s ukázkami mechanických vymožeností a patentů kočárů, velkým zážitkem jsou projížďky formanským vozem po hanácké krajině, v červenci proběhne další ročník Josefkolu. Ve Velké Bystřici proběhne tradiční kuličkiáda, v rámci akce Bílý kámen bude možné nahlédnout do jinak celoročně uzavřených zákoutí Vojenského újezdu Libavá. Prostějovský Iris chystá příměstské tábory, setkání v lesoparku Hloučela, exkurzi do Planých louček i prohlídku hradu Kolštejna v Branné. Na nejpikantnější výroky z oblasti životního prostředí čeká celostátní anketa Zelená perla roku 2022. V Konici se chystá další ročník Žváčkova festivalu dechových hudeb, ale zazní zde i country a rock. V barevné verzi můžete náš měsíčník sledovat na www.kcolomouc.cz. Hladký přechod do letních měsíců.


30. 4. 2023

Ekologický a kulturní měsíčník Zelení a doba č. 4/2023 vychází

Zelení a doba
     Příroda doplňuje vláhu, ale současně přibývá barev a vůní. Ohlédneme se krátce za Audiencí u císaře Karla I. v Brandýse, vzpomeneme 78. výročí ukončení 2. světové války, můžeme shlédnout korunovaci Karla III., se kterým nás pojí také dědičné vazby. Friedrich Falcký pojal za manželku dceru anglického krále Jakuba I. Alžbětu a jejich potomci byli předkové anglické královny Alžběty II. Dcera Karla IV. Anna byla také manželkou anglického krále Richarda II. I když manželství bylo bezdětné, požívala zde velké úcty. Moravský ornitologický spolek nás pozve na Vítání ptačího zpěvu, se SEV Iris můžeme vyrazit do přírody například s litovelským bylinkářem Vláďou Vytáskem, nebo na prohlídku významných mokřadů Drahanské vrchoviny. Do Velké Bystřice Vás pozveme třeba na Selské trhy či úklid řeky Bystřice, ve Staré Vodě proběhne Mše svatá za zemřelé členy řádu piaristů, dominikánů a oblátů P. Marie. V barevné verzi můžete náš měsíčník sledovat na www.kcolomouc.cz. Klidné jaro.


29. 4. 2023

Audience u císaře Karla I. v Brandýse

     21. ročník tohoto významného společensko-historického setkání proběhl letos pod záštitou JCKV Karla Habsbursko Lotrinského, hlavy Domu Rakouského a vnuka posledního českého krále bl. Karla I. u příležitosti 300. výročí pražské korunovace císaře Karla VI. a 280. výročí pražské korunovace Marie Terezie. Královskou rodinu na setkání zastupoval Jiří Habsbursko Lotrinský, bratr JCKV Karla, který žije trvale v Maďarsku, kde působí jako velvyslanec EU. Národní technické muzeum vypravilo z Masarykova nádraží historický parní vlak se salonním vozem Františka Ferdinanda d´Este. Slavnostní nástup k Audienci řídil a moderoval pobočník JCKV Karla PhDr. Milan Novák, doprovázela Hudba Hradní stráže a Policie ČR. Koruna Česká ve spolupráci s Autodopravou Havala vypravila pro příznivce Audience zvláštní autobus.

Foto: Václav Andrš


  1. Dům Rakouský zastupoval Jiří Habsbursko-Lotrinský
  2. Audienční autobus zkušeně dovezl do cíle Lukáš Maticz
  3. Účastníky Audience byly také početné Kluby vojenské historie
31. 3. 2023

Ekologický a kulturní měsíčník Zelení a doba č. 3/2023 vychází

Zelení a doba
     V Nepomuku proběhla slavnostní pouť k 630. výročí mučednické smrti Jana Nepomuckého a v místním kostele byla uložena relikvie našeho posledního krále bl. Karla I. Setkání byla přítomna také Camilla Rakouská, princezna Toskánská. Naplno se rozbíhá činnost na památkových objektech v Olomouckém kraji ve správě Národního památkového ústavu, první jarní akcí na hradech Bouzov, Šternberk a zámcích Jánský Vrch a Velké Losiny jsou Velikonoce. Ve Šternberku bude i dětský velikonoční jarmark, Velikonoční tvoření připravují také v barokní sýpce Ludéřov. SEV Iris chystá v Prostějově kromě jiného i Den Země, Ing. Tomáš Kryl nás provede Olomoucí arcibiskupskou. V ZOO na Sv. Kopečku chystají otevření nových výběhů Safari Austrálie a Safari Arktida. Máme se na co těšit. V barevné verzi můžete náš měsíčník sledovat na www.kcolomouc.cz. Pestré jaro.


19. 3. 2023

Pouť k 630. výročí mučednické smrti Jana z Nepomuku

     19. března si připomněli účastníci slavnostní poutě 630 let od umučení Jana z Nepomuku. Její součástí bylo také uložení relikvie bl. Karla I. v kostele Sv. Jana Nepomuckého. Účastnicí setkání byla také Camilla Rakouská, princezna Toskánská.

Foto: Josef Trlica

28. 2. 2023

Ekologický a kulturní měsíčník Zelení a doba č. 2/2023 vychází

Zelení a doba
     Podle indiánské terminologie vstupujeme do Měsíce probuzení, vedle probouzející se přírody se vrací život také na hrady a zámky, první pozvánky dorazily např. z hradu Šternberka. Ohlédneme se také za mysliveckým plesem v Hněvotíně, tradiční jízda cestovního kočáru po pamětihodnostech Olomouckého kraje proběhne letos 25. března a hned 1. dubna bude zahájena sezóna v Muzeu kočárů v Čechách pod Kosířem. Na přelomu března a dubna nás pozvou myslivci na tradiční Chovatelskou přehlídku trofejí do hotelu Záložna v Příkazích, která také připomene 100. výročí založení Českomoravské myslivecké jednoty. V pestré nabídce SEV Iris nebudou chybět ani vycházky do rozkvétajících lužních lesů, okolí Otaslavic či lázeňských pramenů ve Skalce. V barevné verzi můžete náš měsíčník sledovat na www.kcolomouc.cz. Pestré jaro.


31. 1. 2023

Ekologický a kulturní měsíčník Zelení a doba č. 1/2023 vychází

Zelení a doba
     Společně otevíráme 32. ročník vydávání časopisu „Zelení a doba“ a dovolte při této příležitosti stručný historický exkurs.
     Časopis začal vycházet v roce 1990 pod hlavičkou Okresního sdružení Strany zelených v Olomouci pod názvem „Zelení vzteky“. V roce 1993 přešel pod občanské sdružení Zelený kruh Olomouc a změnil svůj název na „Zelení a doba“. Prvním šéfredaktorem byl Jiří Jurečka, štafetu postupně převzali Vladimír Coufal a MUDr. Vladislav Raclavský, Ph.D. K duchovním otcům měsíčníku patřili také RNDr. Martin Tichý a Bc. Miroslav Petřík, kteří stáli v čele redakční rady. Pod vedením těchto osobností a za stálé spolupráce uznávaného výtvarníka Jiřího Komára Jurečky si časopis udržoval vysokou úroveň. V roce 1996 převzal funkci šéfredaktora MUDr. Pavel Andrš. Časopis vychází nákladem 2 500 výtisků, je zasálán předplatitelům a volně prodejný v distribuční síti PNS.
     Ve své dnešní podobě se snaží přispívat k ochraně přírodního a kulturního dědictví, hájit tradice a odkaz našich předků, upevňovat křesťanské principy, podporovat spolky a zájmové iniciativy. Snaží se být širokou diskusní a názorovou platformou k problémům, které přináší „doba“ lidem vyznávajícím podobné hodnoty. Obsahově je časopis cílen na dění v Olomouckém kraji, ale nevyhýbáme se ani některým globálním problémům.
     Také v letošním roce budeme vycházet jako měsíčník na recyklovaném papíru v rozsahu 16 stran. V elektronické podobě je k dispozici na www.kcolomouc.cz. Jeden výtisk bude i nadále za 7,- Kč, roční předplatné 70,- Kč můžete případně poukázat na účet číslo 159544384/0300, do zprávy pro příjemce uveďte svoje jméno, u nových předplatitelů také adresu. S potěšením uvítáme Vaše příspěvky, zkušenosti, podněty a informace o Vámi připravovaných akcích, prostě vše, co by nás mohlo něčím potěšit a obohatit. Rádi bychom pro Vás připravili další historické vycházky a 22. ročník Letní folkové scény na Michalských schodech v Olomouci. Děkujeme všem sponzorům, příznivcům a předplatitelům, přejeme hezký a úspěšný rok 2023.


28. 1. 2023

Výsledky prezidentských voleb

Členové Koruny České v Olomouckém kraji vzali na vědomí výsledek druhého kola prezidentské volby, ve kterém obdržel generál Petr Pavel 3 358 926 hlasů (58,32 %) a jeho protikandidát Andrej Babiš 2 400 271 hlasů (41,67 %), když rozdíl mezi oběma kandidáty činil 958 655 hlasů. Na osobě nového prezidenta nám konvenuje především konzervativnější zaměření jeho osobnosti (řád a klid) i hodnoty, které v naší společnosti hodlá posilovat (pravda, důstojnost, respekt a pokora). Potěšil nás také jeho úmysl opět otevřít a očistit Pražský hrad.27. - 28. 1. 2023

Druhé kolo prezidentských voleb

     Členové a příznivci konzervativní a tradicionalistické Koruny České, kteří považují tisíciletou královskou dynastii za významnou součást našeho kulturního dědictví, potvrdili v prvním kole prezidentských voleb v hojné míře věrnost svému panovníkovi, když do volebních schránek vhodili hlasovací lístek s jeho jménem. Ve druhém kole svojí volbou upřednostní kandidáta, který bude podle jejich názoru lépe naplňovat tradiční královské principy, kterými jsou služba, odpovědnost a šlechetnost.14. 1. 2023

Hlas více než 44 tisíc lidí se ve volbách nepočítal

Vojtěch Gavriněv
www.seznampravy.cz

V minulé prezidentské volbě bylo neplatných hlasů o poznání méně, konkrétně 29 097.
Proč letos voliči odevzdali výrazně víc neplatných hlasů než v roce 2018? Částečně za to může fakt, že k prvnímu kolu dorazilo více lidí. Jenže neplatných hlasů je letos víc i v relativních číslech.
Zatímco v roce 2018 bylo neplatných 29 097 hlasů, tedy 0,56 %, letos je to více než 44 tisíc, tedy 0,79 % všech odevzdaných hlasů.
Vysvětlením vysokého počtu neplatných hlasů může být kandidatura-nekandidatura šéfa odborů Josefa Středuly. Ten překvapivě odstoupil z volby pouhých pět dní před zahájením hlasování, kdy už obálky s hlasovacími lístky ležely v poštovních schránkách.

Karel Habsbursko-Lotrinský či Karel Janeček
Krátce před volbami také začal na internetu kolovat obrázek hlasovací lístku, který už před deseti lety vyrobil pro prezidentskou volbu Plzeňák Miroslav Svoboda.
Pokud někdo do obálky vložil tento lístek se jménem Karel Habsbursko-Lotrinský, hlasoval tím pro vnuka posledního rakouského císaře a českého krále Karla I. Dvaašedesátiletý Karel Habsbursko-Lotrinský se narodil v Německu a v devadesátých letech byl poslancem Evropského parlamentu za Rakouskou lidovou stranu.14. 1. 2023

Slavnostní Mše svatá za našeho krále

Kolegyně, kolegové, přátelé,
     včera proběhla již tradiční akce u příležitosti 62. narozenin našeho českého krále, markraběte moravského a vévody slezského.
Letos mši svatou poprvé sloužil otec Šimoník ze Žeravic a dle mého mínění se úlohy zhostil skvěle a doufám, že započatá spolupráce bude úspěšně pokračovat i v dalších letech.
Bohužel účast byla slabší a i místních se zúčastnilo poměrně málo.
Po mši jsme se přesunuli do nedalekých Plžů - historických vinných sklípků, kde u pana ing. Pavla Tomanovského jsme degustovali jeho skvělé produkty na zdraví našeho panovníka. Opět lze jen litovat, že většina účastníků nevyužila pohostinnosti nabízeného ubytování v Petrově a ještě týž večer se po vlastní ose ubírali ke svým domovům.
Rád bych tedy poděkoval otci Šimoníkovi, Jirkovi Sýkorovi za pořadatelskou a organizační spolupráci i všem ostatním zúčastněným a doufám, že si všichni odnesli pozitivní zážitky z odpoledne a večera včerejšího dne. Snad příští rok bude účast mnohem větší.
Ještě jednou všem děkuji,

J. Čížek
13. - 14. 1. 2023

Hlas pro krále
31. 12. 2022

Ekologický a kulturní měsíčník Zelení a doba č. 12/2022 vychází

Zelení a doba
     Rozloučili jsme se se starým rokem a společně vypluli na moře dnů roku 2023. Rádi bychom Vám poděkovali za novoroční přání, popřáli pevné zdraví, štěstí a naplněná očekávání v novém roce. Využili jsme pozvání na poetické vánoční prohlídky hradu Šternberka, technicky náročná byla instalace nových zvonů v kostele sv. Anny a sv. Jakuba Většího ve Staré Vodě. Čeká nás volba nového prezidenta, příznivci Zemí Koruny české si připomenou 62. narozeniny arcivévody Karla. Pestré budou vycházky prostějovského SEV Iris, prohlédnout si můžete např. Růžičkův a Státní lom na jihovýchodních svazích Kosíře, nebo vystoupit na vrchol Chlum u Alojzova. Se členy spolku Za krásnou Olomouc můžete navštívit řadu rekonstruovaných, nebo nově rozestavěných objektů. Zajímavé pozvánky dorazily také z Konicka a mikroregionu Bystřička, řadu příznivců má veřejné bruslení ve Velké Bystřici. V barevné verzi můžete náš měsíčník sledovat na www.kcolomouc.cz. Úspěšné vykročení do nového roku.


5. 12. 2022

Instalace darovaných zvonů na Staré Vodě

     Závěrečná část letošní nejvýznamnější spolkové akce, zavěšování zvonů do věže starovodského kostela proběhla úspěšně. A tak po 95 letech má starovodský kostel opět své zvony, které budou snad již jen zvonit a plnit tak svůj původní účel. Ovšem své premiéry při zvonění se dočkají až 18. prosince v 16 hod. kdy budou slavnostně vítat všechny účastníky předvánočního zpívání za účasti folkové skupiny MS Band z Velké Bystřice.
www.lubavia.cz
30. 11. 2022

Ekologický a kulturní měsíčník Zelení a doba č. 11/2022 vychází

Zelení a doba
     Vstupujeme do předvánočního období, které je spojováno s poklidem a rozjímáním, ale nabídka kulturních a společenských akcí je mimořádná. A tak, jak s oblibou říká ředitel Muzea kočárů pan Václav Obr na začátku svých akci: „Cesta bude dlouhá….“. Nejprve se ale ohlédněme za Dnem válečných veteránů, romantickou projížďkou formanským vozem v den státního svátku a setkáním Hulánů s obyvateli Služína, které připravil místní spolek Hanáci na gruntu Zlatá devítka. Ve Šternberku Vás pozvou na svátečně vyzdobený hrad i dětský jarmark, ve Velké Bystřici již začalo veřejné bruslení, předvánoční atmosféru zažijete také v ZOO na Sv. Kopečku, společné zpívání proběhne v kostele sv. Anny a sv. Jakuba Většího ve Staré Vodě, nad územním plánem Olomouce se sejdou odborníci s veřejnosti v olomouckém Muzeu umění, zajímavé hudební uskupení Black Ladies s převahou flétnistek Vás vánočně naladí v Barokní sýpce Ludéřov, se členy SEV Iris můžete navštívit třeba Černovírskou kyselku nedaleko parní vodárny. Ornitologové poradí s krmením ptactva i jejich pozorováním na krmítku. V barevné verzi můžete náš měsíčník sledovat na www.kcolomouc.cz. Příjemný Advent.


26. 11. 2022

Uvítání Hulánů ve Služíně

     Tradiční setkání příslušníků ostravského Hulánského pluku č. 1 a obyvatel Služína se uskutečnilo v podvečer 26. 11. 2022 v prostorách gruntu č. 9 a přilehlém parku. Hulány zastupovali 4 jezdci na koních v plné zbroji, kteří byli slavnostně přivítáni na návsi před gruntem hospodářem spolku Hanáci Jiřím Krchňákem. Jejich velitel Zdeněk Ševčík poděkoval za přivítání, pohovořil krátce o historii Hulánského pluku a společně jsme položením kytice uctili památku padlých u pomníku v nedalekém parku. Následovala společná večeře, hudební vystoupení kapel Salomi a Kontinent a společná zábava na gruntu.
www.hanaci-sluzin.webnode.cz

Václav Andrš

17. 11. 2022

Romantická jízda formanským vozem

     Tato pozoruhodná akce se konala nejen na počest státního svátku, ale připomenula významné datum z historie Muzea kočárů. 17. 11. 2006 byl totiž požehnán základní kámen. Uskutečnila se na šest metrů dlouhém žebřiňovém vozu taženým párem těžkých koní ze stáje v Holešově. Ve 13.00 hod. Jsme tedy obsadili všech 12 kožených sedadel zavěšených na řemenech žebřin vozu, zachumlali se do houní a střeženi pozorným okem pana Václava Obra jsme vyrazili směrem na Lhotu pod Kosířem, u osady Gabrielov jsme se posilnili výborným chlebem z čelechovické pekárny, u rozhledny na Velkém Kosíři také svařeným vínem a přitom jsme stále naslouchali poutavému vyprávění pana Obra o historii a pamětihodnostech zdejšího kraje. Cesta vedla po starých formanských, lesních a polních cestách a občas bylo nutné z prudkých srázů použít i smykovou brzdu zvanou „šuba“. V jednom ze starých a opuštěných lomů se posilňujeme opečenou uzeninou a už téměř za tmy přijíždíme na grunt Zlatá devítka ve Služíně, kde jsme uvítáni členy spolku Hanáci a pohoštěni výbornou sekanou a teplou polévkou. Poslední úsek cesty do Čech pod Kosířem absolvujeme se zapálenými pochodněmi, které ještě umocnily naše nevšední dojmy a zážitky. Pro všechny to byl požehnaný den, na který budeme ještě dlouho vzpomínat.

Pavel Andrš

Video - Cestovním kočárem Olomouckým krajem
11. 11. 2022

Den válečných veteránů

     Již za večerního šera a vyzbrojeni zemskými vlajkami jsme se sešli u brány vojenského hřbitova v Černovíře, abychom si společně na tomto památném místě připomenuli Den válečných veteránů, který slavíme v den výročí ukončení Velké války. Všechny přítomné přivítal předseda Regionálního sdružení Koruny České v Olomouckém kraji Pavel Andrš, který v krátkosti pohovořil o historii tohoto vojenského pohřebiště, které je národní kulturní památkou. „Hřbitov vznikl v roce 1869 v sousedství hřbitova civilního. V roce 1917 byl upraven podle návrhu architekta poručíka Gustava Rossmana. 16. prosince 1917 byl vysvěcen za účasti císaře Karla I. Za Velké války zde bylo pohřbeno 3 218 vojáků 13 národností a 6 různých náboženských konfesí. V muslimské hrobové skupině byl vybudován muslimský pavilon v maurském slohu. Za 2. světové války zde byli pohřbíváni sovětští, američtí i němečtí vojáci. Do roku 1951 spravovala hřbitov Posádková vojenská nemocnice Klášterní Hradisko, po předání do rukou navazujících subjektů postupně hřbitov chátral. O nápravu se postupně snaží jak Statutární město Olomouc, tak i Armáda ČR. Dlouhodobou pozornost věnuje tomuto místu i spolek Signum bellum, který např. během podzimních měsíců loňského roku uspořádal úspěšnou sbírku na obnovení označení hrobových míst.“ K poctě padlých vojáků jsme poté zazpívali českou státní hymnu i Císařskou hymnu, položili jsme kytici v centrální průchozí kapli, zapálili zde svíci a pomodlili se za svět bez válek. Chceme osudy tohoto významného pietního místa dále sledovat a společně s dalšími subjekty hledat cestu k nápravě.

Foto: Jiří Komárek
Jan Andrš

31. 10. 2022

Ekologický a kulturní měsíčník Zelení a doba č. 10/2022 vychází

Zelení a doba
     Tak jsme opět poručili času, takže usínáme u televizních novin a budíme se ve čtyři hodiny ráno. Alespoň stihneme vše zajímavé, co nám „Bláznivý měsíc “ nabízí. Ohlédneme se za mysliveckou akcí „K poctě sv. Václava“, přineseme krátkou reportáž z „Požehnání Karlova kříže“ v Horních Tošanovicích ve Slezsku a z Pochodu za obnovení Českého království. Vyhodnotíme letošní turistickou sezónu na památkách Olomouckého kraje, pozveme Vás na Svatomartinské slavnosti i Bystřické banjo, zajímavé budou Martinské prohlídky na hradě Šternberk se speciálním výkladem průvodců i ochutnávkou v Liechtensteinské kuchyni. S příznivci prostějovské Iris si můžete prohlédnout románský kostelík ve Stínavě, vyšplhat na vrchol Předina či vyzkoušet nově zpevněné polní cesty v okolí Skřípova. Řada setkání připomene Den válečných veteránů. Proběhne 27. setkání skautských sběratelů. Tomáš Kryl Vás provede Prahou Rudolfa II. V barevné verzi můžete náš měsíčník sledovat na www.kcolomouc.cz. Příjemné babí léto.


28. 10. 2021

Pochod za obnovení Českého království

     V královském městě Olomouci se již stalo tradicí, že vedle oslav vzniku samostatného státu se zde setkávají také ti, kteří by upřednostnili návrat ke staré dobré monarchii. Již podeváté a za podpory hudebního uskupení Vaše kapela jsme se ve středu 28. října sešli na Žerotínově náměstí u secesní vily Primavesi. Předseda Regionálního sdružení KČ Pavel Andrš poté přivítal všechny účastníky, tentokrát i z Brna, Prahy či Chrastí u Chrudimi a připomněl některé historické aspekty. 16. 10. 1918 vyhlásil císař Karel I. Národní manifest, které přineslo zemím Rakousko Uherské monarchie federativní uspořádání. 28. 10. potom vyhlásili představitelé Národního výboru na Václavském náměstí státní samostatnost s tím, že všechny zákony a nařízení R-U zůstávají nadále v platnosti a o tom, zda budeme monarchií, nebo republikou, se rozhodne později prostřednictvím referenda, nebo voleb. Národní shromáždění poté 14. 11. 2018 vyhlásilo republiku. S pocitem účastníků oslav 104. výročí vzniku samostatného Českého království a vyzbrojeni zemskými prapory se za slunečného počasí ve 15.00 hod. vydáváme na pochod centrem města, přecházíme obě náměstí a pokládáme kytici u sousoší Nejsvětější Trojice a pokračujeme Pekařskou ulicí na Biskupské náměstí, kde v prostorách Arcibiskupství olomouckého se v roce 1848 chopil vlády František Josef I. Závěrečné stoupání k Dómu sv. Václava je velmi náročné pro naše hudebníky. Průběh pochodu poté zevrubně hodnotíme na Fortu XVII. v Křelově.

28. 10. 2021

Požehnání Karlova kříže v Horních Tošanovicích

Vážení přátelé, ctitelé blahoslaveného císaře a krále Karla I.,
     posíláme Vám připomínku nádherného setkání dne 28. 10. 2022 při příležitosti požehnání Karlova kříže v Horních Tošanovicích.
Po požehnání Karlova kříže jsme se přesunuli do sousední obce Hnojník, kde v tamním kostele byla sloužena mše svatá k poctě blahoslaveného Karla I. Pan farář měl pěknou promluvu k životu a odkazu našeho zatím posledního císaře a krále a jeho ženy Zity.
Po mši svaté pozvala paní Philippová, majitelka zámku v Horních Tošanovicích všechny účastníky na slavnostní bohatý oběd.
Děkujeme za účast všem, především děkujeme za duchovní zážitek a paní Philippové za mimořádné, bohaté pohoštění.
Shodli jsme se na pravidelném každoročním setkání v den 21. 10., svátku bl. Karla I. při pouti ke Karlovu kříži do Horních Tošanovic.
Prosím o přeposlání přátelům na které nemáme kontakt.
S úctou
Josef Trlica a Zdeněk Svoboda

30. 9. 2022

Ekologický a kulturní měsíčník Zelení a doba č. 9/2022 vychází

Zelení a doba
     Pomalu jsme vklouzli do podzimního období, ale nějaký ten záblesk babího léta nás ještě čeká. Vzpomeneme na Její Veličenstvo Alžbětu II., ve Sloupu jsme se 16. září rozloučili s paní hraběnkou Marii Salmovou, společně jsme si připomněli evropský Den bez aut a svezli se historickou tramvají. Ing. Tomáš Kryl pro nás připravil historickou vycházku Olomouc Aeskulapova a Hippokratova, na svého posledního krále můžeme vzpomenout při historické slavnosti na zámku v Horních Tošanovicích, zajímaví přírodovědné vycházky si užijeme se SEV Iris, nabitý program má Den architektury i Festival ptactva. S Jánem Kadlecem si můžete projít drobné památky další olomoucké městské části. Zajímavou filmovou reflexí nás provede Jindřich Andrš. V barevné verzi můžete náš měsíčník sledovat na www.kcolomouc.cz. Příjemné babí léto.


25. 9. 2021

K poctě sv. Václava

     Letos již posedmé uspořádal Myslivecký spolek Blata Hněvotín za podpory Koruny České pro myslivce a přátele myslivosti ve svém areálu na Výrovce u Hněvotína setkání se soutěží ve střelbě na americký trap o pohár sv. Václava. Zúčastnilo se ho pětadvacet střelců. V průběhu setkání vystoupili trubači Zemí Koruny české, historický spolek Kirri z Pňovic s ukázkou střelby z historických zbraní, pražič kávy a kastelán Fortu Křelov Roman Prokeš. Vítězem střelecké soutěže se stal Mgr. Jiří Hanák z Charvát, servíroval se výborný srnčí guláš.

Text i foto: Rudolf Krč

22. 9. 2021

Evropský Den bez aut v Olomouci

     Místní společnost Koruny České v Olomouci si připomněla ve čtvrtek 22. 9. tradiční evropskou akci Den bez aut, jejímž cílem je alespoň jeden den v roce omezit individuální automobilovou dopravu a upřednostnit prostředky MHD či kolo. Vypravili jsme tradiční Historickou tramvaj společnosti Českomoravská – Kolben – Daněk a.s. z roku 1930, která, vyzdobena zemskými prapory, za značného zájmu kolemjdoucích hodinu kroužila hodinu kolem historického jádra města s bezplatnou přepravou cestujících.
Video - Evropský den bez aut v Olomouci


30. 9. – 1. 10. 2022

2. kolo voleb do Senátu Parlamentu ČR

     Konzervativní strana a Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska), regionální sdružení v Olomouckém kraji, doporučují svým členům a příznivcům, aby ve 2. kole voleb do Senátu Parlamentu České republiky ve dnech 30. 9.–1. 10. 2022 ve volebním obvodu č. 61 Olomouc a okolí podpořili svým hlasem MUDr. Lumíra Kantora, Ph.D.

Jan Kubalčík, předseda KONS
Pavel Andrš, předseda Regionálního sdružení Koruny České v Olomouckém kraji

31. 8. 2022

Ekologický a kulturní měsíčník Zelení a doba č. 8/2022 vychází

Zelení a doba
     Skončil čas prázdnin a dovolených, ale slušné počasí zatím pokračuje a pestrá nabídka přírodovědných vycházek a kulturních akcí také. Můžete se těšit například na sraz veteránů a přehlídku divadelních souborů v Konici, Bystřické selské trhy a veřejnou poznávací cyklistickou jízdu mikroregionem Bystřička s kulturním programem v Tršicích, členové SEV Iris Vás zavedou k biotopu v Čehovicích i hrobce Bochnerů v Přemyslovicích, Evropský den bez aut můžete oslavit v Olomouci projížďkou v Historické tramvaji, oslava sv. Václava proběhne na Výrovce u Hněvotína, pestrá bude nabídka Olomouckých ekologických dnů. Srdeční aktivitou pro pracovníky Knihovny města Olomouce a jistě i pro Vás bude Noc literatury. Výstavu grafiky Ladislava Ruska – Šamana můžete navštívit v Arcibiskupském paláci. S Jánem Kadlecem si můžete projít drobné památky olomoucké městské části Černovír. V barevné verzi můžete náš měsíčník sledovat na www.kcolomouc.cz. Příjemné babí léto.


28. 8. 2022

X. pouť za obnovu Českého království na sv. Hostýně

     Poslední prázdninovou neděli vyrážíme z Olomouce na jubilejní desátou pouť. Je poněkud dusno a pod mrakem, ale neprší. Centrum Přerova je uzavřené a hodně se zde zdržíme, doháníme ztracený čas. Vzápětí se však v Lipové opět zdržíme administrací našeho dobrovolného příspěvku 500,- Kč do rozpočtu Ministerstva vnitra ČR a přezkoušením vitální kapacity plic. Na parkovišti v Bystřici pod Hostýnem se oproti minulému roku navýšilo parkovné z 50,- na 100,- Kč, jinak vše při starém. Vyzbrojeni zemskými vlajkami a za zpěvu písně „Jezu Kriste, štědrý kněže “ stoupáme lesem vzhůru k bazilice. Štětovaná Císařská cesta mezitím zmizela pod navážkou písku a kamení. Kolem lovecké chaty se dostáváme ke schodům spojujícím Vodní kapli a vchod do baziliky Nanebevzetí panny Marie v nadmořské výšce 736 m. Zde se setkáváme s poutníky ze Slovácka. Po posilující Mši svaté se přemisťujeme k Rozhledně Františka Josefa I., která je zároveň kaplí sv. Kříže. Na letošní 1. září připadá 125. výročí položení základního kamene rozhledny panovníkem, který u nás vládl dlouhých 68 let. Pokládáme kytici u jeho pamětní desky a zavzpomínáme na důležité události jeho života. V roce 1908 byl na sv. Hostýně vztyčen pomník k 60. výročí jeho panování, ten se nám však objevit nepodařilo. V poklidu obědváme v místní útulné hospůdce a pomalu sestupujeme zpět do Bystřice. Děkujeme členům Matice svatohostýnské a Duchovní správy, že nám umožnili pouť uskutečnit a my měli možnost se zde opět společně setkat.

31. 7. 2022

Ekologický a kulturní měsíčník Zelení a doba č. 7/2022 vychází

Zelení a doba
     V prázdninovém čísle našeho měsíčníku se ohlédneme např. za historickým festivalem v Burghausenu na hranici Rakouska a Německa, kde nás úspěšně reprezentoval Historický spolek Kirri z Pňovic. Úspěšná byla také historická vycházka po bojišti Bitvy u Tovačova a tradiční setkání mistrů řemesla kolářského, kočárnického a mistrů opratí v Čechách pod Kosířem, tedy Josefkol. Vydařil se první hněvotínský Gulášfest. Pestrá je nabídka srpnových pozvánek. Můžete vzdát hold poslednímu přemyslovskému králi Václavu III., můžete se vydat na Ochozskou kyselku či pomoci v sadou Oulehle na Kosíři, zajímavé budou historické trofeje z celého světa, můžete pomoci při sčítání mladých čápů, ctitele moravského poutního místa na sv. Hostýně čeká pouť za obnovu Českého království, neopakovatelnou atmosféru má Kozí mejdan v Milkovicích, dvě významné letní hospodářské a průmyslové výstavy z přelomu 19. a 20. století připomene Jan Jeništa ze spolku Krásná Olomouc. S Jánem Kadlecem si můžete projít drobné památky olomoucké městské části Chomoutov. V barevné verzi můžete náš měsíčník sledovat na www.kcolomouc.cz. Poklidné letní dny.


10. 7. 2022

Z Hané do Burghausenu

     Na hranici Německa a Rakouska leží hornobavorské město Burghausen. Dominantou tohoto dvacetitisícového německého města je hradní areál, který má 6 nádvoří. Ta dohromady přesáhnou svojí délkou 1.050 metrů. Hradní jádro se vypíná na jižní straně úzkého skalního hřebene na levém břehu řeky Salzach, která zde tvoří hranici mezi Německem a Rakouskem. Toto místo bylo osídleno již v době bronzové. Nejstarší písemná zmínka pochází z roku 1025. Již více než 100 let zde probíhá historický festival…
     V dnech 8. – 10.7. léta páně 2022 zde proběhl třídenní historický středověký festival. V rámci sdružení Arma Bohemica se zúčastnil této akce i Historický spolek Kirri z Pňovic. Předvedli své šermířské vystoupení, ukázku života ve středověkém táboře a jak to vypadá v dílně mistra provazníka.
     Nedílnou součástí akce byl i kostýmovaný průvod městem, ve kterém bylo zastoupeno i České království delegací sdružení Arma Bohemica, ve kterém jel se svým povozem provazník z Moravy, přesněji z Hané Michal Mereda se svojí ženou z Historického spolku Kirri.

30. 6. 2022

Ekologický a kulturní měsíčník Zelení a doba č. 6/2022 vychází

Zelení a doba
     Prázdninové měsíce jsou obdobím dovolených, odpočinku a také možností se obohatit o nové zážitky a vědomosti. Krátce se ohlédneme za některými mysliveckými aktivitami a výsledky ekologické ankety Ropák roku. V Olomouckém kraji se opět můžeme těšit na XV. ročník mezinárodního setkání mistrů řemesla kolářského, kočárnického a mistrů opratí v Čechách pod Kosířem. Nechce se ani věřit, že k výrobě a udržování kočárů je třeba hned 19 různých řemesel. Jste zváni také na obhlídku bojiště Bitvy u Tovačova z roku 1866. Se členy SEV Iris můžete navštívit např. malebné údolí říčky Nectavy, nebo hradiště Obrova noha u Otaslavic. V prostorách Šternberského kláštera bude pokračovat projekt Kultura bez hranic. Na křelovském Fortu XVII. pokračuje výstava studentských návrhů Fakulty architektury VUT v Brně, které představují možnosti využití jednotlivých součástí olomoucké pevnosti. S Jánem Kadlecem si můžete projít drobné památky další olomoucké městské části. V barevné verzi můžete náš měsíčník sledovat na www.kcolomouc.cz. Pohodové letní dny.


31. 5. 2022

Ekologický a kulturní měsíčník Zelení a doba č. 5/2022 vychází

Zelení a doba
     S pomalu se končícím školním rokem se před námi rýsují tradiční prázdninové akce a hudební festivaly, v Olomouckém kraji se opět můžeme těšit na XV. ročník mezinárodního setkání mistrů řemesla kolářského, kočárnického a mistrů opratí v Čechách pod Kosířem, Královské slavnosti proběhnou na zámku v Zákupech, Ing. Tomáš Kryl Vás pozve na prohlídkový okruh Brno lucemburské, v Konici se sejdou příznivci dechovky na Žváčkově festivalu dechových hudeb, skauti zvou na zajímavý program Noci kostelů do Staré Vody, kterou již po mnoho let pomáhají zvelebovat. SEV Iris v Prostějově láká kromě jiného na vycházky do rozkvetlé přírody a např. krajina mezi Žďárnou a Nivou bude určitě stát za to. DDM v Olomouci již připravuje kroužky na příští školní rok, tradičně pestrý program bude ve Velké Bystřici. S Jánem Kadlecem si můžete projít drobné památky další olomoucké městské části. V barevné verzi můžete náš měsíčník sledovat na www.kcolomouc.cz. Pohodové letní dny.


30. 4. 2022

Ekologický a kulturní měsíčník Zelení a doba č. 4/2022 vychází

Zelení a doba
     Magickou Svatojakubskou nocí jsme se přehoupli do jednoho z nejkrásnějších měsíců v roce, kterému indiáni říkali Měsíc sazenic. Příroda se ukazuje v celé své kráse a rozmanitosti, předhánějí se také organizátoři různých kulturních, přírodovědných a společenských akcí. Můžeme přijmout např. pozvání Moravského ornitologického spolku a zúčastnit se pozorování ptactva, každým rokem vyrážejí cyklisté, turisté a milovníci přírody na akci Bílý kámen, tedy do jinak celoročně zapovězených hvozdů Vojenského újezdu Libavá, můžete pomoci při tradičním úklidu řeky Bystřice, se členy prostějovského SEV Iris můžete vyrazit např. na prohlídku Národní přírodní rezervace Špraněk u Javoříčka a podívat se i na Zkamenělý zámek. Řadou zajímavých akcí přispěje i Dům dětí a mládeže, Knihovna města Olomouce a spolek Krásná Olomouc. Ožije i Černá věž v Drahanovicích a barokní sýpka v Ludéřově, o kterou pečuje spolek U nás. 1. dubna jsme si připomněli 100. výročí úmrtí našeho posledního krále bl. Karla I., nechybí ani pozvánka na tradiční historicko – společenské setkání Audience u císaře Karla v Brandýse. S Jánem Kadlecem si můžeme projít drobné památky další městské části. Pokračuje utrpení válkou sužovaných obyvatel Ukrajiny, mysleme na ně a dle svých možností pomáhejme. V barevné verzi můžete náš měsíčník sledovat na www.kcolomouc.cz. Pestré jaro.


9. 4. 2022

Zahájení turistické sezóny v Litovli

     Dne 9. 4. 2022 proběhla na území města Litovle kulturně historická akce, která byla nedílnou součástí Slavnostního otvírání turistické sezóny. Byla rozdělena na několik stanovišť. Za muzeem bylo občerstvení pro návštěvníky akce a expozice živých zvířat v rámci doprovodného programu aktuální výstavy v muzeu pod názvem „Když jsem já sloužil.“ Z města vyšel královský průvod v počtu 47 kostýmovaných členů, 4 koní, jednoho psa a kočáru… V rámci průvodu šla jednotka biřiců, jednotka střelců z kuše tzv. kušníků, rytíři na koních, bubeníci, praporečník, šlechta a řemeslníci. Před muzeem bylo postaveno dobové ležení, ve kterém se předváděly středověká řemesla, středověká katovna, dobová lukostřelnice a ukázka středověké kuchyně. V rámci středověké katovny byly ukázky hlavně na pranýři, který byl historicky doložen, že stál kamenný na náměstí v Litovli. Na akci se podílelo město Litovel a muzeum Litovel, pivovar Litovel a sýrárna Orrero, za spolky Historický spolek Kirri, Muzejní společnost Litovelska, Moravskoslezká stráž, Společenství MB, Cech lukostřelců z Vyškova, Konuvky z.s, jezdecký klub Portáš.

31. 3. 2022

Ekologický a kulturní měsíčník Zelení a doba č. 3/2022 vychází

Zelení a doba
     Válka na Ukrajině pokračuje, ale neuvadá ani zájem mnoha spoluobčanů alespoň zmírnit důsledky humanitární krize a udělat něco pro ty, kteří byli nuceni Ukrajinu opustit. Pro ty, kteří hledají optimální zapojení do těchto bohulibých aktivit a chtějí se touto cestou podílet na posilování principů a hodnot společné Evropy, jsou výbornou příležitostí společná čtvrteční olomoucká setkání pořádaná iniciativou 2018+. V minulých dnech projel řadou obcí Olomouckého kraje slavnostně vyzdobený kočár, který zahájil novou turistickou sezónu a ve svém programu připomenul také 100. výročí úmrtí našeho posledního panovníka bl. Karla, které připadá na 1. duben. Jeho nově zrestaurovaný kočár již Muzeum kočárů v Čechách pod Kosířem představilo veřejnosti. Co pro Vás chystají kasteláni hradů a zámků přinášíme v přehledu. Tradičně pestrý je velikonoční program ve Velké Bystřici, cestu k nám si našel kulturní přehled z Konicka i dalších míst. Mimořádně úspěšná byla myslivecká Chovatelská výstava v obci Příkazy, kde bylo k vidění více než 1 000 trofejí zvěře. Probouzející se přírodu můžete vnímat na akcích prostějovského Střediska ekologické výchovy Iris, se kterým můžete oslavit i Den Země. Mnoha chovatelskými přírůstky se může pochlubit i ZOO na Sv. Kopečku. Družinu krále Jiřího z Poděbrad můžete přivítat v Litovli. Rušno bude i na pobočkách Knihovny města Olomouce či DDM. V barevné verzi můžete náš měsíčník sledovat na www.kcolomouc.cz. S Jánem Kadlecem si můžete projít drobné památky další městské části. Pěkné jaro.


28. 2. 2022

Ekologický a kulturní měsíčník Zelení a doba č. 2/2022 vychází

Zelení a doba
     S lítostí bychom Vám chtěli oznámit, že 5. února nás po nemoci ve věku 58 let opustil jeden z duchovních otců našeho měsíčníku RNDr. Martin Tichý. Vděčíme mu za nasazení a podporu v dobách jeho vzniku v roce 1990, tehdy ještě pod názvem „Zelení vzteky“, až do roku 1993. Děkujeme, Martine. R.I.P.
     Naše mysl se již druhý týden upíná na tragický válečný konflikt na Ukrajině. Poučeni vlastní historickou zkušeností vnímáme obrovské utrpení prostých Ukrajinců, ale zároveň také narůstající odhodlání agresora zastavit. K obraně společné Evropy se přidává stále větší počet lidí, jen na finančních sbírkách našich humanitárních organizací se již vybralo přes 1 mld. Kč. Společně to zvládneme, Sláva Ukrajině ! Co více je možné podniknout výtečně dokumentuje svědectví Vladislava Raclavského „Cesta tam a zase zpátky“ a jeho Iniciativa 2018+. V tomto čísle přinášíme další příklady ochoty pomáhat a podpořit dobrou věc. Pojďme !
     V barevné verzi můžete náš měsíčník sledovat na www.kcolomouc.cz.


31. 1. 2022

Ekologický a kulturní měsíčník Zelení a doba č. 1/2022 vychází

Zelení a doba
     Společně otevíráme 31. ročník vydávání časopisu „Zelení a doba“ a dovolte při této příležitosti stručný historický exkurs.
     Časopis začal vycházet v roce 1990 pod hlavičkou Okresního sdružení Strany zelených v Olomouci pod názvem „Zelení vzteky“. V roce 1993 přešel pod občanské sdružení Zelený kruh Olomouc a změnil svůj název na „Zelení a doba“. Prvním šéfredaktorem byl Jiří Jurečka, štafetu postupně převzali Vladimír Coufal a MUDr. Vladislav Raclavský, Ph.D. K duchovním otcům měsíčníku patřili také RNDr. Martin Tichý a Bc. Miroslav Petřík, kteří stáli v čele redakční rady. Pod vedením těchto osobností a za stálé spolupráce uznávaného výtvarníka Jiřího Komára Jurečky si časopis udržoval vysokou úroveň. V roce 1996 převzal funkci šéfredaktora MUDr. Pavel Andrš. Časopis vychází nákladem 2 500 výtisků, je zasálán předplatitelům a volně prodejný v distribuční síti PNS.
     Ve své dnešní podobě se snaží přispívat k ochraně přírodního a kulturního dědictví, hájit tradice a odkaz našich předků, upevňovat křesťanské principy, podporovat spolky a zájmové iniciativy. Snaží se být širokou diskusní a názorovou platformou k problémům, které přináší „doba“ lidem vyznávajícím podobné hodnoty. Obsahově je časopis cílen na dění v Olomouckém kraji, ale nevyhýbáme se ani některým globálním problémům.
     Také v letošním roce budeme vycházet jako měsíčník na recyklovaném papíru v rozsahu 16 stran. V elektronické podobě je k dispozici na www.kcolomouc.cz. Jeden výtisk bude i nadále za 7,- Kč, roční předplatné 70,- Kč můžete případně poukázat na účet číslo 159544384/0300, do zprávy pro příjemce uveďte svoje jméno, u nových předplatitelů také adresu. S potěšením uvítáme Vaše příspěvky, zkušenosti, podněty a informace o Vámi připravovaných akcích, prostě vše, co by nás mohlo něčím potěšit a obohatit. Rádi bychom pro Vás připravili další historické vycházky a 21. ročník Letní folkové scény na Michalských schodech v Olomouci. Děkujeme všem sponzorům, příznivcům a předplatitelům, přejeme hezký a úspěšný rok 2022.


11. 1. 2022

Arcivévoda Karel oslavil 61. narozeniny

     8. ledna proběhla v chrámu Nanebevzetí Panny Marie ve Strážnici tradiční mše svatá u příležitosti 61. narozenin arcivévody Karla Habsbursko-Lotrinského, vnuka blahoslaveného císaře a posledního českého krále Karla I. Následovalo společné posezení jeho ctitelů ve vinném sklípku v nedalekých Kozojídkách. Stalo se tak péčí Místní společnosti Koruny České ve Strážnici a moravského zemského hejtmana MVDr. Jiřího Čížka.


Aktuálně - archiv


Home

Spřátelené: www.korunaceska.cz :: www.sdruzenimonarchistubrno.webnode.com :: www.rytirskytabor.cz