http://www.kcolomouc.cz/
A
ktuálně
30. 6. 2024

Ekologický a kulturní měsíčník Zelení a doba č. 6/2024 vychází

Zelení a doba
     Léto je v plném proudu a s ním také pohodové prázdninové a dovolenkové chvíle. Můžete je využít také k návštěvě řady hodnotných a zajímavých akcí. Tradičně zajímavá je vycházka po bojišti bitvy u Tovačova s odborným výkladem, velkolepou podívanou zaručuje tradiční sraz řemeslníků a milovníků kočárů Josefkol v zámeckém parku v Čechách pod Kosířem. Připomeneme si také výročí korunovace českého krále Vratislava I. Pestrá je také nabídka na hradě Šternberk, zámku Plumlov, osvěžující budou zajímavé vycházky SEV Iris, kulturní akce na Konicku i Rýmařovsku, pestrý je také kulturní program ve Velké Bystřici. V barevné verzi můžete náš měsíčník sledovat na www.kcolomouc.cz. Užijte si prázdniny i dovolené.


15. 6. 2024

Pochod pro monarchii

     15. června 1085 byl český kníže Vratislav II. Korunován trevírským arcibiskupem v Praze na prvního českého krále Vratislava I. České země se tak staly královstvím, což v tehdejší Evropě znamenalo plné uznání jejich moci a vyspělosti. Náš král byl roven všem ostatním panovníkům s touto hodností, včetně starých monarchií západní Evropy. Svatováclavská koruna je dnes symbolem této tradice. Na památku tohoto významného dne uspořádala Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska) v den výročí korunovace v Praze vzpomínkový pochod.
31. 5. 2024

Ekologický a kulturní měsíčník Zelení a doba č. 5/2024 vychází

Zelení a doba
     Pomalu ťukáme na dveře Měsíce růží, jak indiáni nazývali měsíc červen a svět kolem nás je plný barev a vůní. Stejně pestrá je nabídka kastelánů, spolků a kulturních organizací. Nejprve se ohlédneme za tradiční akcí Bílý kámen ve Vojenském újezdu Libavá, uložením relikvie bl. Karla I. v Opavě a Audiencí u císaře Karla I. v Brandýse. V plném proudu jsou přípravy na XVII. mezinárodní setkání stavitelů kočárů, mistrů opratí a milovníků kočárů Josefkol v Čechách pod Kosířem. Zámecké zahrady se pro návštěvníky otevřou na hradě Šternberk, s Ing. Tomášem Krylem si můžete projít olomoucké kláštery, pestrá je nabídka kulturních akcí ve Velké Bystřici, odborníci ze spolku Za krásnou Olomouc vás seznámí s uměleckými objekty ve východních čtvrtích města Olomouce. Moravský ornitologický spolek vám představí některé ptačí rarity na Olomoucku, významné ocenění získala ZOO na Svatém Kopečku za úspěšný odchov vousáka senegalslého.
V barevné verzi můžete náš měsíčník sledovat na www.kcolomouc.cz. Poklidný vstup do letních měsíců.


18. 5. 2024

Audience u císaře Karla I. v Brandýse

     18. května proběhla v Brandýse nad Labem pod záštitou JCKV Karla Habsburského, arcivévody Rakouského, již 22. společensko-historická akce u příležitosti 20. výročí beatifikace posledního českého krále Karla I. Rakouského a připomínkou osudových událostí roku 1914. Za Dům Habsbursko-Lotrinský byla přítomna Andrea Habsbursko-Lotrinská, nejstarší sestra JCKV Karla. Slavnost doprovázela Hudba Hradní stráže a Policie ČR. Část účastníků se dopravila z Prahy historickým parním vlakem Národního technického muzea s lokomotivou 464.102 „Ušatá“ a salonním vagónem arcivévody Františka Ferdinanda d´Este. Program setkání zahrnoval slavnostní nástup vojenských historických jednotek, císařské manévry v zámecké zahradě, prohlídku ležení císařské armády (30letá válka, sedmiletá válka 1757, prusko-rakouská válka 1866, Velká válka 1914), audienční mši svatou, promenádu s tancem a komorní koncert v zámecké kapli. Rušno bylo také v Zámecké restauraci, kde vítězil Vídeňský telecí řízek s bramborovým salátem.

Text: Pavel Andrš
Foto: Dagmar Tichá
4. 5. 2024

Slavnostní uložení relikvie blahoslaveného Karla I. v Opavě

     4. května proběhla v opavské konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie slavnostní instalace relikvie bl. Karla I., posledního krále zemí Koruny české. Ten Opavu jako tehdejší zemské hlavní město osobně navštívil před 110 lety v roce 1914 u příležitosti pohřbu vratislavského biskupa Georga Kopa. Uložení relikvie byl přítomen také princ Lorenz Belgický, vnuk Karla I. Relikviář byl vyroben z umělého kamene a napatinován na bronz. Součástí slavnostního programu byl také varhanní koncert v kostele sv. Vojtěcha na Dolním náměstí, který pořádal spolek Vévodství slezské.30. 4. 2024

Ekologický a kulturní měsíčník Zelení a doba č. 4/2024 vychází

Zelení a doba
     Po proběhlé vlně ochlazení jaro opět nabírá na síle, teplých slunečních paprsků si mohli užít například účastníci tradiční akce Bílý kámen ve Vojenském újezdu Libavá. Na zámku v Konici připravují výstavu bonsají s prodejem výpěstků i ukázkami tvarování, zajímavý program bude mít Muzejní noc sochařská v Městském muzeu Rýmařov, spolek Za krásnou Olomouc představí plakátovou tvorbu Františka Bělohlávka, bohaté zastoupení regionálních výrobců budou mít Selské trhy ve Velké Bystřici a zajímavá bude i Slavnost kroje. DPMO si připomene 125. výročí zahájení kolejové dopravy v Olomouci s možností návštěvy tramvajového depa i nové haly tramvajových odstavů. Na návštěvníky hradu Šternberka čeká Historická kafírna, pro milovníky historie se připravuje v Brandýse další ročník společensko historické akce Audience u císaře Karla I. V barevné verzi můžete náš měsíčník sledovat na www.kcolomouc.cz. Hřejivé jarní paprsky.


3. 4. 2024

Hasičský prapor SDH Mezilesí

     Pro informaci zasílám fotografie slavnostního praporu SDH (sbor dobrovolných hasičů) Mezilesí, který prosadil na svém praporu podobiznu Františka Josefa I. za jehož panování byl sbor založen.
Náš spolek byl loni požádán starostou SDH o poskytnutí obrázku FJ I. v dobrém rozlišení jako předlohu pro zhotovení.
Máme příslib k účasti na svěcení praporu při výročí založení sboru v Mezilesí (1885).

Jindřich Holub, Spolek pro obnovu Českého království
31. 3. 2024

Ekologický a kulturní měsíčník Zelení a doba č. 3/2024 vychází

Zelení a doba
     Jaro je v plném proudu, ožívají hrady a zámky, přibývají aktivity zájmových sdružení a spolků. Malinko se ještě ohlédneme za Velikonocemi, v Opavě se sešli členové a příznivci Spolku za obnovení slezského vévodství, kočár s doprovodem a cechmistrem panem Václavem Obrem slavnostně zahájil turistickou sezónu v Olomouckém kraji. Mnoho zajímavého nás čeká také v dubnu. Otevřeno má již většina památek Olomouckého kraje ve správě NPÚ, Spolek za krásnou Olomouc představí knihu významného současného architekta Petra Polčáka, na hradě Šternberk si připomenou Den památek, chystá se jarní velkobystřický SWAP i pálení čarodějnic, 1. květen si rezervujte na tradiční akci Bílý kámen na Libavé, na Konicku se chystá vycházka na Bukovanku, na zámečku v Jevíčku proběhne přednáška historika Michala Schustera, s prostějovským Ekocentrem Iris můžete oslavit Den Země, navštívit zatopený lom u Hradčan a spousta dalších zajímavých míst. V barevné verzi můžete náš měsíčník sledovat na www.kcolomouc.cz. Hřejivé jarní paprsky.


27. 3. 2024

Požehnané Velikonoce
22. 3. 2024

Co je šlechta ?

     V pátek 22. 3. 2024 se konala v prostorách ordinace praktické lékařky a předsedkyně Místní společnosti Koruny České Brno – Obřany MUDr. Marcely Suché přednáška významného historika a profesora FF MU Tomáše Knoze přednáška „Co je šlechta?“, které se zúčastnilo 18 zájemců o tuto problematiku. Podstatným rysem této společenské vrstvy byla skutečnost, že byla nositelkou ušlechtilých ctností. Setkání bylo zahájeno zpěvem Císařské hymny, po přednášce zaznělo Vivaldiho Čtvero ročních období. Součástí bohatého občerstvení všech účastníků byl také čokoládový dort „Sacher“. V organizaci vzdělávacích přednášek s historickou tématikou má v úmyslu MS Koruny České Brno – Obřany pokračovat.

Martin Bernáth, sekretář MS Brno Obřany
29. 2. 2024

Ekologický a kulturní měsíčník Zelení a doba č. 2/2024 vychází

Zelení a doba
     Časné jaro nás láká ven a do přírody, ožívají hrady a zámky, blíží se Velikonoce, svátky jara. V mnoha obcích Mikroregionu Bystřička vás naučí uplést pomlázku a připomenou velikonoční zvyky. Událostí jara bude opět vypravení cestovního kočáru po obcích a městech našeho regionu v čele s cechmistrem panem Václavem Obrem. Na zahájení turistické sezóny se připravují například na hradě Šternberk, přinášíme rozhovor s režisérem Jindřichem Andršem o jeho novém dokumentu Tělo-duše-pacient, zajímavé budou komentované prohlídky s architektem Lumírem Lýskem. Jedním s triumfů ochranářské práce v ZOO na Svatém Kopečku je chov daňka mezopotámského. Pestré budou kulturní akce na Konicku, přilétají první špačci, skřivani a čejky. Ekocentrum Iris Vás pozve například do rozkvetlých lužních lesů Litovelského Pomoraví, nebo na vycházku lesoparkem Hloučela, který byl vysázen před 110 lety. V barevné verzi můžete náš měsíčník sledovat na www.kcolomouc.cz. Děkujeme všem, kteří si obnovili předplatné našeho časopisu. Pěkné jaro.


24. 2. 2024

Setkání Spolku za obnovu slezského vévodství v Opavě

     24. února proběhlo v Opavě setkání členů a příznivců Spolku za obnovu slezského vévodství. Hosty setkání byli také slezská hejtmanka Koruny České Romana Hegerová a moravský zemský hejtman Pavel Andrš. Jednání řídil předseda spolku Jaroslav Vavříček. Mimo jiné byla odsouhlasena změna názvu spolku na „Vévodství slezské“. Činnost spolku bude i nadále vzdělávací a okrašlovací. Jedním z prvních počinů spolku byla úprava pamětní desky k výročí vlády Františka Josefa I. nedaleko Opavy. Bude následovat příprava varhanního koncertu a akt uložení relikvie bl. Karla I.

Text a foto: Dagmar Tichá
31. 1. 2024

Ekologický a kulturní měsíčník Zelení a doba č. 1/2024 vychází

Zelení a doba
     Společně otevíráme 33. ročník vydávání časopisu „Zelení a doba“ a dovolte při této příležitosti stručný historický exkurs.
Časopis začal vycházet v roce 1990 pod hlavičkou Okresního sdružení Strany zelených v Olomouci pod názvem „Zelení vzteky“. V roce 1993 přešel pod občanské sdružení Zelený kruh Olomouc a změnil svůj název na „Zelení a doba“. Prvním šéfredaktorem byl Jiří Jurečka, štafetu postupně převzali Vladimír Coufal a MUDr. Vladislav Raclavský, Ph.D. K duchovním otcům měsíčníku patřili také RNDr. Martin Tichý a Bc. Miroslav Petřík, kteří stáli v čele redakční rady. Pod vedením těchto osobností a za stálé spolupráce uznávaného výtvarníka Jiřího Komára Jurečky si časopis udržoval vysokou úroveň. V roce 1996 převzal funkci šéfredaktora MUDr. Pavel Andrš. Časopis vychází nákladem 2 500 výtisků, je zasálán předplatitelům a volně prodejný v distribuční síti PNS.
Ve své dnešní podobě se snaží přispívat k ochraně přírodního a kulturního dědictví, hájit tradice a odkaz našich předků, upevňovat křesťanské principy, podporovat spolky a zájmové iniciativy. Snaží se být širokou diskusní a názorovou platformou k problémům, které přináší „doba“ lidem vyznávajícím podobné hodnoty. Obsahově je časopis cílen na dění v Olomouckém kraji, ale nevyhýbáme se ani některým globálním problémům.
Také v letošním roce budeme vycházet jako měsíčník na recyklovaném papíru v rozsahu 16 stran. V elektronické podobě je k dispozici na www.kcolomouc.cz. Jeden výtisk bude i nadále za 7,- Kč, roční předplatné 70,- Kč můžete případně poukázat na účet číslo 159544384/0300, do zprávy pro příjemce uveďte svoje jméno, u nových předplatitelů také adresu. S potěšením uvítáme Vaše příspěvky, zkušenosti, podněty a informace o Vámi připravovaných akcích, prostě vše, co by nás mohlo něčím potěšit a obohatit. Rádi bychom pro Vás připravili další historické vycházky a 23. ročník Letní folkové scény na Michalských schodech v Olomouci. Děkujeme všem sponzorům, příznivcům a předplatitelům, přejeme hezký a úspěšný rok 2024.


13. 1. 2024

Slavnostní setkání v Brandýse

     k příležitosti oslavy 63. výročí narození arcivévody Karla Habsburského proběhlo 13. 1. 2024 na zámku v Brandýse. Tuto společenskou akci pořádal Spolek pro obnovu Českého království. Kromě slavnostního projevu se na akci prezentovali také Mladí monarchisté, kteří zde vystoupili se svým prohlášením. V minulosti zámek užíval také dědeček JCKV bl. Karel I. Malebný zámecký areál hostí každoročně tradiční historicko-společenskou akci „Audience u císaře Karla I.“, která v letošním roce proběhne v sobotu 18. května. V průběhu setkání bylo možné si prohlédnout i prostory zámku, čehož využili také účastníci z Olomouce.
31. 12. 2023

Ekologický a kulturní měsíčník Zelení a doba č. 12/2023 vychází

Zelení a doba
     Společně otevíráme nové stránky roku 2024 s předsevzetím, že se budeme snažit být trochu lepší, než v loňském roce. Také v období svátků bylo živo např. na hradě Sovinci, nebo ve Šternberku. Zpívalo se ve Staré Vodě, nebo v barokní sýpce Ludéřov. Čeká nás Tříkrálový koncert v Muzeu Kočárů, budou pokračovat vycházky se SEV Iris nejen pro seniory. Vyrazíme kolem řeky Bystřice, do Náměště, či do Víceměřic. Proběhne sčítání ptáků na krmítkách, monarchisté si připomenou 63. narozeniny arcivévody Karla Habsburského. Zvířata v ZOO na Sv. Kopečku přežila novoroční pyrotechniku a připravují se na zooinventuru. Děkujeme za četná novoroční přání a přejeme šťastné vykročení do nového roku. V barevné verzi můžete náš měsíčník sledovat na www.kcolomouc.cz.


27. - 29. 12. 2023

Studio bez kliky na Sovinci

     Pokud jste mezi svátky hledali kulturní vyžití, mohly vaše kroky vést například na hrad Sovinec. Na hradě mezi vánočními svátky probíhala každoroční akce Vánoce na Sovinci. Návštěvníci mohli zažít netradiční prohlídku v kostýmech, doplněnou o zajímavosti vánočních, silvestrovských a novoročních zvycích. Na své si přišli i ti nejmenší. Právě jim byli určeny dětské prohlídky, ve kterých se „práčata” zábavnou formou dozvěděla mnoho zajímavého o hradě a jeho historii.
     Ani letos nechyběla mincovní dílna v podání Studia Bez kliky. Svoji dílnu si členové studia pod vedením mistra Prokeše postavili v prachárně. Prachárny dříve sloužili jako sklady střelného prachu, nicméně název se stal vhodným i pro ražbu „prachů” jak zkušeně podotkl mistr Prokeš. Každá prohlídka hradu tak byla obohacena o přednášku, která mimo jiné zkoušela znalosti z oblasti historických mincí. Tato přednáška měla komický přesah například ve chvíli, kdy se děti a jejich rodiče snažili přijít na pořekadlo ve kterém se mluví o důchodkyni, která se snaží prodat určitý sortiment. Říkanku „Byla jedna babka” která prodala jabka za děravý groš, návštěvníci často zaměňovali za „Měla babka čtyři jabka”. Ovšem tato odpověď je samozřejmě nesprávná, v této variantě se vyskytuje pouze výměnný obchod, jak vždy správně podotknul mistr Prokeš. Spokojené a vzdělané diváky, rozradostněné o tento i jiné podobné poznatky čekala po přednášce ražba mincí, či tisk Anděla biblického s přáním do Nového roku. Řada mincí byla i na prodej. Tolar s Rudolfem II. byl po vánočním televizním programu, ve kterém nechyběla ani pohádka Císařův pekař a pekařův císař, nejoblíbenější volbou.
     Celá akce, se na Sovinci nesla ve vánočním duchu, k občerstvení byl na hradě připraven domácí štrůdl, káva či svařené víno.
     Nyní se již Studio Bez kliky přesunulo zpátky na Fort VII. v Křelově, a je samozřejmě k dispozici v rámci večírků, teambuildingů a oslav. Připraveno má všechny své ateliéry od kovárny až po kinematograf. Lze domluvit i hromadné prohlídky pevnosti. Více informací na www.forty.cz či na tel. čísle 603 706 941.

Václav Andrš
23. 12. 2023

Požehnané Vánoce a vše nejlepší do nového roku
30. 11. 2023

Ekologický a kulturní měsíčník Zelení a doba č. 11/2023 vychází

Zelení a doba
     Vstoupili jsme do Adventu a vyvrcholení svátků vánočních se rychle blíží. Ohlédneme se ještě za Dnem válečných veteránů, ale ani v prosinci aktivita mnohých spolků neutuchá. Určitě příjemné budou vánoční koncerty v Muzeu kočárů, Barokní sýpce v Ludéřově i ve Staré Vodě na Libavé. Řadu vánočních zvyků udržují ve Velké Bystřici, na zajímavé vycházky do přírody i za pamětihodnostmi kraje můžete stále vyrazit se členy SEV Iris. Drobné památky další obce na Prostějovsku můžete obdivovat s Jánem Kadlecem. Myslivci vyrážejí na společné podzimní hony. Určitě zajímavý bude Silvestr na hradě Šternberk. V barevné verzi můžete náš měsíčník sledovat na www.kcolomouc.cz. Poklidný Advent.


11. 11. 2023

Den válečných veteránů

     Již za večerního šera a vyzbrojeni zemskými vlajkami jsme se sešli u brány vojenského hřbitova v Černovíře, abychom si společně na tomto památném místě připomenuli Den válečných veteránů, který slavíme v den výročí ukončení Velké války. Všechny přítomné přivítal předseda Regionálního sdružení Koruny České v Olomouckém kraji Pavel Andrš, který v krátkosti pohovořil o historii tohoto vojenského pohřebiště, které je národní kulturní památkou. „Hřbitov vznikl v roce 1869 v sousedství hřbitova civilního. V roce 1917 byl upraven podle návrhu architekta poručíka Gustava Rossmana. 16. prosince 1917 byl vysvěcen za účasti císaře Karla I. Za Velké války zde bylo pohřbeno 3 218 vojáků 13 národností a 6 různých náboženských konfesí. V muslimské hrobové skupině byl vybudován muslimský pavilon v maurském slohu. Za 2. světové války zde byli pohřbíváni sovětští, američtí i němečtí vojáci. Do roku 1951 spravovala hřbitov Posádková vojenská nemocnice Klášterní Hradisko, po předání do rukou navazujících subjektů postupně hřbitov chátral. O nápravu se postupně snaží jak Statutární město Olomouc, tak i Armáda ČR. Dlouhodobou pozornost věnuje tomuto místu i spolek Signum bellum, který např. během podzimních měsíců loňského roku uspořádal úspěšnou sbírku na obnovení označení hrobových míst.“ K poctě padlých vojáků jsme poté zazpívali českou státní hymnu i Císařskou hymnu, položili jsme kytici v centrální průchozí kapli, zapálili zde svíci a pomodlili se za svět bez válek. Pozvání přijala také paní hraběnka Marta Palatý s doprovodem.
31. 10. 2023

Ekologický a kulturní měsíčník Zelení a doba č. 10/2023 vychází

Zelení a doba
     Oslavili jsme 105. výročí vzniku Československé republiky, ohlédneme se za hlavní turistickou sezonou na hradech a zámcích, kdy jedním z nejnavštěvovanějších hradů byl Bouzov. Mnohé z nich připravují bohatý adventní program, na hradě Šternberk také Martinské prohlídky. Oslavíme také Den válečných veteránů. Jedním ze snímků, které měly premiéru na Filmovém festivalu dokumentárních filmů v Jihlavě, byl snímek Tělo, duše, pacient. Pokračují prohlídky na Fortu XVII. v Křelově. Pestrá je nabídka SEV Iris i seznam kulturních akcí ve Velké Bystřici. V barevné verzi můžete náš měsíčník sledovat na www.kcolomouc.cz. Pestrý podzim.


28. 10. 2023

Pochod za obnovu Českého království

     V královském městě Olomouci se již stalo tradicí, že vedle oslav vzniku samostatného státu se zde setkávají také ti, kteří by upřednostnili návrat ke staré dobré monarchii. Již podesáté a za podpory hudebního uskupení Vaše kapela jsme se v sobotu 28. října sešli na Žerotínově náměstí u secesní vily Primavesi. Přítomen byl také předseda Koruny České Mgr. Vojtěch Círus. Předseda Regionálního sdružení KČ Pavel Andrš poté přivítal všechny účastníky, tentokrát i z Brna, Prahy, Opavy, Ostravy, Lanškrouna či Chrastí u Chrudimi a připomněl některé historické aspekty. 16. 10. 1918 vyhlásil císař Karel I. Národní manifest, které přineslo zemím Rakousko Uherské monarchie federativní uspořádání. 28. 10. potom vyhlásili představitelé Národního výboru na Václavském náměstí státní samostatnost s tím, že všechny zákony a nařízení R-U zůstávají nadále v platnosti a o tom, zda budeme monarchií, nebo republikou, se rozhodne později prostřednictvím referenda, nebo voleb. Národní shromáždění poté 14. 11. 2018 vyhlásilo republiku. S pocitem účastníků oslav 105. výročí vzniku samostatného Českého království a vyzbrojeni zemskými prapory se za slunečného počasí ve 15.00 hod. vydáváme na pochod centrem města, přecházíme obě náměstí a pokládáme kytici u sousoší Nejsvětější Trojice a pokračujeme Pekařskou ulicí na Biskupské náměstí, kde v prostorách Arcibiskupství olomouckého se v roce 1848 chopil vlády František Josef I. Průběh pochodu poté zevrubně hodnotíme v útulné hospůdce Letního kina.
30. 9. 2023

Ekologický a kulturní měsíčník Zelení a doba č. 9/2023 vychází

Zelení a doba
     Vklouzli jsme do podzimního období, ale slušné počasí počasí nám umožňuje zažít ještě ledacos pozoruhodného. Ohlédneme se ještě za Národní svatováclavskou poutí a setkáním přátel myslivosti „K poctě sv. Václava“, v Červeném kostele byla slavnostně vyhlášena cena Rudolfa Eitelbergera za zdařilou realizaci v oblasti architektury, urbanismu a ochrany památek. Tomáš Kryl pro nás připravil historickou vycházku Olomouc barokní, se členy SEV Iris se můžete vydat k soutoku Bečvy s Moravou či vysadit sazenice třešní v sadu na Kosíři, zajímavý bude program na křelovském Fortu XVII. v den státního svátku 28. října, pestrý doprovodný program budou provázet prohlídky na hradě Šternberk, do Velké Bystřice se můžete vydat na Bystřické banjo či na Hubertskou mši, bohatý bude kulturní program v Konici. V barevné verzi můžete sledovat náš měsíčník na www.kcolomouc.cz. Přejeme barevný podzim.


28. 9. 2023

VIII. setkání myslivců a přátel myslivosti „K poctě sv. Václava“

     28. září proběhlo v areálu střelnice Mysliveckého spolku Těšetice ve spolupráci s Korunou Českou tradiční myslivecké setkání, jehož součástí byla střelecká soutěž o „Pohár sv. Václava“ ve střelbě na lovecké kolo. Předchozích sedm ročníků pořádal MS Hněvotín. Patronem myslivců je zajisté sv. Hubert, ale již kolem roku 935 písemná oznámení vypovídají o obsazení funkce vrchního lovčího na tvrzi Zbečno na Křivoklátsku. Pohodová akce za pěkného počasí s vystoupením Trubačů zemí Koruny české, ukázkou střelby z historických palných zbraní v podání členů Historického spolku Kirri z Pňovic, v akci byla C.K. polní kafírna Romana Prokeše, kastelána křelovského fortu č. XVII., z myslivecké kuchyně teplá uzenina a srnčí guláš. Vlastního střeleckého závodu se zúčastnilo 15 střelců z různých mysliveckých spolků. Všem střelcům popřála také paní hraběnka Marta Palatý. V podání trubačů zazněl na závěr také Svatováclavský chorál.

Pavel Andrš
28. 9. 2023

Národní svatováclavská pouť ve Staré Boleslavi

     Většina členů a příznivců Koruny České uctila 28. 9. památku sv. Václava účastí na tradiční Národní svatováclavské pouti. Čestné místo na nádvoří baziliky sv. Václava a sv. Klimenta (místo zavraždění sv. Václava) zaujal stánek Spolku pro obnovu Českého království. Jeho předseda Jindřich Holub vyjednal povolení s panem vikářem, neboť se jedná o církevní pozemek.
     Vážený člen Josef Trlica byl požádán pořadateli, aby se připojil k praporečníkům pod kněžištěm s Císařským praporem a stuhou bl. Karla I. Stalo se tak poprvé, kdy byl přítomen prapor habsburské monarchie v tento památný den Svatého Václava a tzv. české státnosti. Byl tak zde poprvé aspoň tímto způsobem připomenut a uctěn nástupce přemyslovců, náš zatím poslední český král a císař bl. Karel I. Císařský prapor si tak se zájmem prohlédl pan prezident i pan předseda Senátu.31. 8. 2023

Ekologický a kulturní měsíčník Zelení a doba č. 8/2023 vychází

Zelení a doba
     Dny se nám znatelně krátí, ale s dobrým počasím v zádech můžeme trvat na vysoké kvalitě jejich využití. Ohlédneme se za XI. poutí za obnovení Českého království na Svatém Hostýně, pozveme Vás na mysliveckou výstavu ke 100. výročí založení Českomoravské myslivecké jednoty, kde můžete zhlédnout více než 160 medailových trofejí zvěře ulovené v Olomouckém regionu během posledních 12 let. Nabídneme Vám svezení v Historické tramvaji v rámci evropského Dne bez aut, pozveme Vás na setkání myslivců a přátel myslivosti „K poctě sv. Václava“. Velkým lákadlem budou například Selské trhy ve Velké Bystřici, divadelní přehlídka v Konici či poutavé vycházky SEV Iris. V barevné verzi můžete náš měsíčník sledovat na www.kcolomouc.cz. Příjemné babí léto.


27. 8. 2023

XI. pouť za obnovu Českého království na Sv. Hostýně

     Poslední prázdninovou neděli vyrážíme z Olomouce na jedenáctou poutní slavnost s myšlenkami na hodnoty a principy, které platily za vlády našeho posledního krále bl. Karla. Tradiční přezkoušení vitální kapacity plic nás čeká tentokrát až v Bystřici pod Hostýnem, obstojíme na výtečnou. K našemu překvapení je parkoviště u hřbitova téměř prázdné. Je poněkud dusno a pod mrakem, ale neprší. Mineme hrobku Laudonů a vyzbrojeni zemskými vlajkami a za zpěvu písně „Jezu Kriste, štědrý kněže“ stoupáme lesem vzhůru k bazilice. Štětovaná Císařská cesta doznala na mnoha místech drobných pozitivních úprav a v jejím okolí putovalo do země několik stovek malých stromků v bezpečí oplocenek. Kolem lovecké chaty se dostáváme ke schodům spojujícím Vodní kapli a vchod do baziliky Nanebevzetí panny Marie v nadmořské výšce 736 m. Po posilující Mši svaté, kterou celebroval P. Miroslav Herold SJ a byla sloužena ke cti Panny Marie Královny, se přemisťujeme k Rozhledně Františka Josefa I., která je zároveň kaplí sv. Kříže. Na letošní 1. září připadá 126. výročí položení základního kamene rozhledny panovníkem, který u nás vládl dlouhých 68 let. Pokládáme kytici u jeho pamětní desky a zavzpomínáme na důležité události jeho života. V roce 1908 byl na sv. Hostýně vztyčen pomník k 60. výročí jeho panování, ten se nám však objevit nepodařilo. V poklidu obědváme v místní útulné hospůdce a pomalu sestupujeme zpět do Bystřice. Děkujeme členům Matice svatohostýnské a Duchovní správy, že nám umožnili pouť uskutečnit a my měli možnost se zde opět společně setkat.
Video - Mše svatá - Sv. Hostýn, bazilika Nanebevzetí Panny Marie

Foto Vodní kaple: Jan Andrš
31. 7. 2023

Ekologický a kulturní měsíčník Zelení a doba č. 7/2023 vychází

Zelení a doba
     Vstupujeme do druhé poloviny prázdnin a turistická sezóna je v plném proudu. Ohlédneme se za vycházkou po bojišti u Tovačova z roku 1866, kde byla také uctěna památka padlých. Nabídneme vám další lákadla na hradech a zámcích v našem regionu, do Velké Bystřice vás pozveme na představení Moravského divadla Olomouc, přineseme zkušenosti dlouholetého štěpánovského kronikáře Mojmíra Lýska, pozveme vás na výstavu uznávaného řezbáře Miroslava Srostlíka Moravského, Moravský ornitologický spolek zaznamenal na Holešovsku výskyt vzácného dropa velkého, do výběhu olomoucké zoo se vrátili gepardi, velmi zajímavé jsou pozvánky SEV Iris. Tradiční výstup na sv. Hostýn nás čeká poslední prázdninovou neděli. V barevné verzi můžete náš měsíčník sledovat na www.kcolomouc.cz. Pěkný zbytek prázdnin.


22. - 23. 7. 2023

XVI. ročník Josefkolu v Čechách pod Kosířem

     Již XVI. ročník Josefkolu, setkání mistrů řemesla kolářského, kočárnického i mistrů opratí, proběhl ve dnech 22.-23. července v zámeckém parku v Čechách pod Kosířem. Pro pana Václava Obra, ředitele, restaurátora a zakladatele Muzea kočárů je tato akce nejen vyvrcholením celoroční práce, ale také připomínkou 15. výročí položení základního kamene muzea na zelené louce, 20. výročí existence spolku Kočáry Mylord a završením 30 let práce v oboru kočárnictví. Ve stylově pojaté aréně se v průběhu dne prezentovalo všech devatenáct druhů řemesel, které jsou při zhotovení kočárů třeba. Od kolářů, kovářů a podkovářů, přes sedláře, řezbáře a čalouníky až po lampáře, bičaře a prýmkaře. Ukázky jejich práce až po prezentaci hotového díla jsou vždy důležitým poselstvím pro příslušníky mladé generace. Velmi působivé bylo zejména natahování nového ráfu na loukoťové kolo a ukázky zpracování listových plátů hamrováním těžkým kladivem. Vyvrcholením programu byla večerní část – Koně vody a nebe – za svitu ohňů, loučí a lamp. Účastnil jsem se většiny z uplynulých ročníků a vždy jsem odcházel s pocitem velkého obohacení a novou energií. Protože ten, kdo chce zapalovat, musí sám hořet. A to se panu Obrovi daří již 30 let. Ale odcházím vždy také s pokorou, protože jak pan cechmistr s oblibou na začátku každé své výpravy říká: „Cesta bude dlouhá…“ Pavel Andrš
Video - XVI. ročník Josefkolu

15. 7. 2023

Vycházka u příležitosti 157. výročí tovačovské srážky a pietní vzpomínka v Dubu nad Moravou

     V sobotu 15. července 2023 se uskutečnila v Dubu nad Moravou od 9.00 hod. pietní vzpomínka na vojáky zemřelé v důsledku srážky pruských a rakouských vojsk u nedalekého Tovačova, k níž došlo 15. července 1866, tedy přesně před 157 lety. Starosta městyse Ivo Čečman v krátkém projevu upozornil na nutnost připomínat si válečné události z minulosti, abychom se vyvarovali jejich opakování, a na nezbytnost poučit se z historie. Jiří Synek, místopředseda Komitétu pro udržování památek z války roku 1866, seznámil přibližně 20 přihlížejících se vzpomínkami jednoho z dubských občanů na události z července 1866.
     Od 10.30 hod. pak byla u kříže u starého tovačovského mlýna za přítomnosti starosty města Marka Svobody, kastelánky zámku Květy Zajícové a ředitele základní školy Leona Bouchala zahájena již 27. vycházka po místním bojišti, které se na počátku i přes velmi teplé počasí zúčastnilo přibližně 40 zájemců o vojenskou historii, a kterou vedl Jiří Synek.
     Je třeba vyjádřit velký dík zástupcům města Tovačova za péči o památky z války roku 1866 a za dlouhodobou podporu vycházek po bojišti spočívající ve vzorné údržbě okolí všech památek a v případě letošního velmi horkého počasí i v poskytnutí balené vody pro návštěvníky vycházky.

Jiří Synek, Komitét 1866

30. 6. 2023

Ekologický a kulturní měsíčník Zelení a doba č. 6/2023 vychází

Zelení a doba
     Pojďme, na období prázdnin a dovolených toho máme hodně. Ohlédneme se za slavnostním odhalením pamětní desky v Borotíně na Táborsku, seznámíme Vás s problematikou Istambulské smlouvy, jejíž ratifikace se chystá v Parlamentu České republiky. Přineseme výsledky tradiční ankety o nejpozoruhodnější výrok z oblasti životního prostředí v roce 2022 „Zelená perla“. Blíží se velkolepá oslava řemesel a milovníků kočárů „Josefkol“ v Čechách pod Kosířem, v Tovačově nás čeká procházka po bitevním bojišti z roku 1866 a uctění památky padlých. Ve Velké Bystřici finišují přípravy na Hanácké Woodstock, v prostějovském muzeu se opět představí umělec a řezbář Miroslav Srostlík Moravský a v Galerii Špalíček bude otevřena nová kavárna. V Rýmařově bude po celé prázdniny ke shlédnutí výstava z programu NPÚ „Harrachové – vznešenost zavazuje“, po stopách šlechtických rodů 2023. Čápům bílým se letos u nás daří a v ZOO na sv. Kopečku i těm černým. Tradičně pestrý je program SEV Iris v Prostějově a Knihovny města Olomouce. V barevné verzi můžete náš měsíčník sledovat na www.kcolomouc.cz. Pěkné prázdniny i pohodovou dovolenou.


10. 6. 2023

Odhalení pamětní desky v Borotíně na Táborsku

     Bylo to nádherné setkání s občany obce na Táborsku, kteří uctili památku svého císaře a krále bl. Karla I., který v této obci dlel několik dnů při císařských manévrech v roce 1913. Pamětní desku odhalil kolega Jindřich Holub, který se významně zasloužil o tento počin, kdy při vystavení funerální koruny v této obci před její cestou k uložení na hrob na Madeiru navrhl představitelům obce, aby při výročí 110 let od návštěvy JCKV v obci byla odhalena pamětní deska. Díky pochopení a nadšení k tomuto počinu obec toto bohulibé dílo uskutečnila. Před samotným odhalením promluvil místní občan o okolnostech císařských manévrů v roce 1913 v okolí Borotína, kde se účastnilo až 80 000 vojáků RU armády. Vzpomněl na to, jak se Arcivévoda Karel setkával s místními poddanými, jak byl skromný, srdečný a přátelský ke všem. Krátce promluvil přítel Jindřich Holub a poděkoval všem, kteří se zasloužili o instalování pamětní desky. Pan farář následně požehnal pamětní desku, Chrámový sbor Adama Michny z Jindřichova Hradce zazpíval Císařskou hymnu. Průvodem jsme se odebrali do kostela Nanebevstoupení Páně, kde proběhla mše svatá. Po mši svaté nás společně s Chrámovým sborem pozvali představitelé obce na společné posezení na Obecním úřadu, kde jsme poznali mnoho příjemných lidí se „stejnou krevní skupinou“. Toť naše zpráva o dnešní slavnosti v Borotíně.

Text a foto: Josef Trlica

31. 5. 2023

Ekologický a kulturní měsíčník Zelení a doba č. 5/2023 vychází

Zelení a doba
     Slunce přidává na intenzitě svých paprsků a prázdninové měsíce se kvapem blíží. V Litovli proběhlo zahájení turistické sezóny, Muzeum kočárů v Čechách pod Kosířem nabízí komentované prohlídky nové expozice s ukázkami mechanických vymožeností a patentů kočárů, velkým zážitkem jsou projížďky formanským vozem po hanácké krajině, v červenci proběhne další ročník Josefkolu. Ve Velké Bystřici proběhne tradiční kuličkiáda, v rámci akce Bílý kámen bude možné nahlédnout do jinak celoročně uzavřených zákoutí Vojenského újezdu Libavá. Prostějovský Iris chystá příměstské tábory, setkání v lesoparku Hloučela, exkurzi do Planých louček i prohlídku hradu Kolštejna v Branné. Na nejpikantnější výroky z oblasti životního prostředí čeká celostátní anketa Zelená perla roku 2022. V Konici se chystá další ročník Žváčkova festivalu dechových hudeb, ale zazní zde i country a rock. V barevné verzi můžete náš měsíčník sledovat na www.kcolomouc.cz. Hladký přechod do letních měsíců.


30. 4. 2023

Ekologický a kulturní měsíčník Zelení a doba č. 4/2023 vychází

Zelení a doba
     Příroda doplňuje vláhu, ale současně přibývá barev a vůní. Ohlédneme se krátce za Audiencí u císaře Karla I. v Brandýse, vzpomeneme 78. výročí ukončení 2. světové války, můžeme shlédnout korunovaci Karla III., se kterým nás pojí také dědičné vazby. Friedrich Falcký pojal za manželku dceru anglického krále Jakuba I. Alžbětu a jejich potomci byli předkové anglické královny Alžběty II. Dcera Karla IV. Anna byla také manželkou anglického krále Richarda II. I když manželství bylo bezdětné, požívala zde velké úcty. Moravský ornitologický spolek nás pozve na Vítání ptačího zpěvu, se SEV Iris můžeme vyrazit do přírody například s litovelským bylinkářem Vláďou Vytáskem, nebo na prohlídku významných mokřadů Drahanské vrchoviny. Do Velké Bystřice Vás pozveme třeba na Selské trhy či úklid řeky Bystřice, ve Staré Vodě proběhne Mše svatá za zemřelé členy řádu piaristů, dominikánů a oblátů P. Marie. V barevné verzi můžete náš měsíčník sledovat na www.kcolomouc.cz. Klidné jaro.


29. 4. 2023

Audience u císaře Karla I. v Brandýse

     21. ročník tohoto významného společensko-historického setkání proběhl letos pod záštitou JCKV Karla Habsbursko Lotrinského, hlavy Domu Rakouského a vnuka posledního českého krále bl. Karla I. u příležitosti 300. výročí pražské korunovace císaře Karla VI. a 280. výročí pražské korunovace Marie Terezie. Královskou rodinu na setkání zastupoval Jiří Habsbursko Lotrinský, bratr JCKV Karla, který žije trvale v Maďarsku, kde působí jako velvyslanec EU. Národní technické muzeum vypravilo z Masarykova nádraží historický parní vlak se salonním vozem Františka Ferdinanda d´Este. Slavnostní nástup k Audienci řídil a moderoval pobočník JCKV Karla PhDr. Milan Novák, doprovázela Hudba Hradní stráže a Policie ČR. Koruna Česká ve spolupráci s Autodopravou Havala vypravila pro příznivce Audience zvláštní autobus.

Foto: Václav Andrš


  1. Dům Rakouský zastupoval Jiří Habsbursko-Lotrinský
  2. Audienční autobus zkušeně dovezl do cíle Lukáš Maticz
  3. Účastníky Audience byly také početné Kluby vojenské historie
31. 3. 2023

Ekologický a kulturní měsíčník Zelení a doba č. 3/2023 vychází

Zelení a doba
     V Nepomuku proběhla slavnostní pouť k 630. výročí mučednické smrti Jana Nepomuckého a v místním kostele byla uložena relikvie našeho posledního krále bl. Karla I. Setkání byla přítomna také Camilla Rakouská, princezna Toskánská. Naplno se rozbíhá činnost na památkových objektech v Olomouckém kraji ve správě Národního památkového ústavu, první jarní akcí na hradech Bouzov, Šternberk a zámcích Jánský Vrch a Velké Losiny jsou Velikonoce. Ve Šternberku bude i dětský velikonoční jarmark, Velikonoční tvoření připravují také v barokní sýpce Ludéřov. SEV Iris chystá v Prostějově kromě jiného i Den Země, Ing. Tomáš Kryl nás provede Olomoucí arcibiskupskou. V ZOO na Sv. Kopečku chystají otevření nových výběhů Safari Austrálie a Safari Arktida. Máme se na co těšit. V barevné verzi můžete náš měsíčník sledovat na www.kcolomouc.cz. Pestré jaro.


19. 3. 2023

Pouť k 630. výročí mučednické smrti Jana z Nepomuku

     19. března si připomněli účastníci slavnostní poutě 630 let od umučení Jana z Nepomuku. Její součástí bylo také uložení relikvie bl. Karla I. v kostele Sv. Jana Nepomuckého. Účastnicí setkání byla také Camilla Rakouská, princezna Toskánská.

Foto: Josef Trlica

28. 2. 2023

Ekologický a kulturní měsíčník Zelení a doba č. 2/2023 vychází

Zelení a doba
     Podle indiánské terminologie vstupujeme do Měsíce probuzení, vedle probouzející se přírody se vrací život také na hrady a zámky, první pozvánky dorazily např. z hradu Šternberka. Ohlédneme se také za mysliveckým plesem v Hněvotíně, tradiční jízda cestovního kočáru po pamětihodnostech Olomouckého kraje proběhne letos 25. března a hned 1. dubna bude zahájena sezóna v Muzeu kočárů v Čechách pod Kosířem. Na přelomu března a dubna nás pozvou myslivci na tradiční Chovatelskou přehlídku trofejí do hotelu Záložna v Příkazích, která také připomene 100. výročí založení Českomoravské myslivecké jednoty. V pestré nabídce SEV Iris nebudou chybět ani vycházky do rozkvétajících lužních lesů, okolí Otaslavic či lázeňských pramenů ve Skalce. V barevné verzi můžete náš měsíčník sledovat na www.kcolomouc.cz. Pestré jaro.


31. 1. 2023

Ekologický a kulturní měsíčník Zelení a doba č. 1/2023 vychází

Zelení a doba
     Společně otevíráme 32. ročník vydávání časopisu „Zelení a doba“ a dovolte při této příležitosti stručný historický exkurs.
     Časopis začal vycházet v roce 1990 pod hlavičkou Okresního sdružení Strany zelených v Olomouci pod názvem „Zelení vzteky“. V roce 1993 přešel pod občanské sdružení Zelený kruh Olomouc a změnil svůj název na „Zelení a doba“. Prvním šéfredaktorem byl Jiří Jurečka, štafetu postupně převzali Vladimír Coufal a MUDr. Vladislav Raclavský, Ph.D. K duchovním otcům měsíčníku patřili také RNDr. Martin Tichý a Bc. Miroslav Petřík, kteří stáli v čele redakční rady. Pod vedením těchto osobností a za stálé spolupráce uznávaného výtvarníka Jiřího Komára Jurečky si časopis udržoval vysokou úroveň. V roce 1996 převzal funkci šéfredaktora MUDr. Pavel Andrš. Časopis vychází nákladem 2 500 výtisků, je zasálán předplatitelům a volně prodejný v distribuční síti PNS.
     Ve své dnešní podobě se snaží přispívat k ochraně přírodního a kulturního dědictví, hájit tradice a odkaz našich předků, upevňovat křesťanské principy, podporovat spolky a zájmové iniciativy. Snaží se být širokou diskusní a názorovou platformou k problémům, které přináší „doba“ lidem vyznávajícím podobné hodnoty. Obsahově je časopis cílen na dění v Olomouckém kraji, ale nevyhýbáme se ani některým globálním problémům.
     Také v letošním roce budeme vycházet jako měsíčník na recyklovaném papíru v rozsahu 16 stran. V elektronické podobě je k dispozici na www.kcolomouc.cz. Jeden výtisk bude i nadále za 7,- Kč, roční předplatné 70,- Kč můžete případně poukázat na účet číslo 159544384/0300, do zprávy pro příjemce uveďte svoje jméno, u nových předplatitelů také adresu. S potěšením uvítáme Vaše příspěvky, zkušenosti, podněty a informace o Vámi připravovaných akcích, prostě vše, co by nás mohlo něčím potěšit a obohatit. Rádi bychom pro Vás připravili další historické vycházky a 22. ročník Letní folkové scény na Michalských schodech v Olomouci. Děkujeme všem sponzorům, příznivcům a předplatitelům, přejeme hezký a úspěšný rok 2023.


28. 1. 2023

Výsledky prezidentských voleb

Členové Koruny České v Olomouckém kraji vzali na vědomí výsledek druhého kola prezidentské volby, ve kterém obdržel generál Petr Pavel 3 358 926 hlasů (58,32 %) a jeho protikandidát Andrej Babiš 2 400 271 hlasů (41,67 %), když rozdíl mezi oběma kandidáty činil 958 655 hlasů. Na osobě nového prezidenta nám konvenuje především konzervativnější zaměření jeho osobnosti (řád a klid) i hodnoty, které v naší společnosti hodlá posilovat (pravda, důstojnost, respekt a pokora). Potěšil nás také jeho úmysl opět otevřít a očistit Pražský hrad.27. - 28. 1. 2023

Druhé kolo prezidentských voleb

     Členové a příznivci konzervativní a tradicionalistické Koruny České, kteří považují tisíciletou královskou dynastii za významnou součást našeho kulturního dědictví, potvrdili v prvním kole prezidentských voleb v hojné míře věrnost svému panovníkovi, když do volebních schránek vhodili hlasovací lístek s jeho jménem. Ve druhém kole svojí volbou upřednostní kandidáta, který bude podle jejich názoru lépe naplňovat tradiční královské principy, kterými jsou služba, odpovědnost a šlechetnost.14. 1. 2023

Hlas více než 44 tisíc lidí se ve volbách nepočítal

Vojtěch Gavriněv
www.seznampravy.cz

V minulé prezidentské volbě bylo neplatných hlasů o poznání méně, konkrétně 29 097.
Proč letos voliči odevzdali výrazně víc neplatných hlasů než v roce 2018? Částečně za to může fakt, že k prvnímu kolu dorazilo více lidí. Jenže neplatných hlasů je letos víc i v relativních číslech.
Zatímco v roce 2018 bylo neplatných 29 097 hlasů, tedy 0,56 %, letos je to více než 44 tisíc, tedy 0,79 % všech odevzdaných hlasů.
Vysvětlením vysokého počtu neplatných hlasů může být kandidatura-nekandidatura šéfa odborů Josefa Středuly. Ten překvapivě odstoupil z volby pouhých pět dní před zahájením hlasování, kdy už obálky s hlasovacími lístky ležely v poštovních schránkách.

Karel Habsbursko-Lotrinský či Karel Janeček
Krátce před volbami také začal na internetu kolovat obrázek hlasovací lístku, který už před deseti lety vyrobil pro prezidentskou volbu Plzeňák Miroslav Svoboda.
Pokud někdo do obálky vložil tento lístek se jménem Karel Habsbursko-Lotrinský, hlasoval tím pro vnuka posledního rakouského císaře a českého krále Karla I. Dvaašedesátiletý Karel Habsbursko-Lotrinský se narodil v Německu a v devadesátých letech byl poslancem Evropského parlamentu za Rakouskou lidovou stranu.14. 1. 2023

Slavnostní Mše svatá za našeho krále

Kolegyně, kolegové, přátelé,
     včera proběhla již tradiční akce u příležitosti 62. narozenin našeho českého krále, markraběte moravského a vévody slezského.
Letos mši svatou poprvé sloužil otec Šimoník ze Žeravic a dle mého mínění se úlohy zhostil skvěle a doufám, že započatá spolupráce bude úspěšně pokračovat i v dalších letech.
Bohužel účast byla slabší a i místních se zúčastnilo poměrně málo.
Po mši jsme se přesunuli do nedalekých Plžů - historických vinných sklípků, kde u pana ing. Pavla Tomanovského jsme degustovali jeho skvělé produkty na zdraví našeho panovníka. Opět lze jen litovat, že většina účastníků nevyužila pohostinnosti nabízeného ubytování v Petrově a ještě týž večer se po vlastní ose ubírali ke svým domovům.
Rád bych tedy poděkoval otci Šimoníkovi, Jirkovi Sýkorovi za pořadatelskou a organizační spolupráci i všem ostatním zúčastněným a doufám, že si všichni odnesli pozitivní zážitky z odpoledne a večera včerejšího dne. Snad příští rok bude účast mnohem větší.
Ještě jednou všem děkuji,

J. Čížek
13. - 14. 1. 2023

Hlas pro krále

Aktuálně - archiv


Home

Spřátelené: www.korunaceska.cz :: www.sdruzenimonarchistubrno.webnode.com :: www.rytirskytabor.cz